Welstand negatief over forum en fietsenstalling Kruisvaart

In Nieuws door HB8 Reacties

Het toekomstige verhoogde voetgangersgebied, ofwel het forum, blijft achter de schermen de gemoederen bezig houden. Nu weer de fietsenstalling tussen busstation en verzamelgebouw De Knoop. Dat wordt verbonden met de Moreelsebrug, het (tijdelijke) Knoop-plein, het Beatrixgebouw en het station via het +1-niveau. De Welstandcommissie kruist al enkele jaren met ontwerper Group A de degens over hoe dat gebied eruit moet zien. Inmiddels is na vele iteraties het ontwerp in zijn eindstadium gekomen. De Welstandcommissie kan er zich niet volledig in vinden en adviseert negatief. Het gaat dan met name om het voetgangersniveau. Over de stalling zelf lezen we verder weinig. Als we goed tussen de zinnen lezen komen we op de volgende conclusie: het forum wordt een rommeltje.

NB. De impressie is nog het voorlopige ontwerp. We zullen bij de gemeente navraag doen naar het definitieve ontwerp.

Hieronder de integrale quote uit de notulen van 20 september j.l. zodat je het zelf kunt lezen. De omgevingsvergunning is nog niet aangevraagd.

Mineurslaan, nabij Beatrixgebouw en Knoopkazerne
(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenstalling en een verhoogd publiek voetgangersgebied aansluitend aan het bestaande Stationsplein West en de Moreelsebrug
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : GroupA
(notulen 19/05 en 08/09 2015, 26/01, 23/02 en 22/03 2016)
De indeling van het Forum en de stalen balustrade in een vergrijsde, roestbruine tint – zoals eerder aan de commissie voorgelegd – zijn in de aanvraag opgenomen. De randen van de plantvakken worden in graniet voorgesteld en plaatselijk voorzien van houten zitvlakken. Als beplanting worden locatiebestendige grassen voorgesteld. In de houten balustradeleuning is een lichtlijn opgenomen en op het Forum komen lichtmasten.

Conclusie
De commissie vindt de omranding van de plantenbakken in graniet een grote verbetering. Zij herhaalt echter haar eerdere advies: de middenplaatsing van de plantenbakken blijft een bezwaar, evenals de kleur van de balustrade. De balustrade beslaat kortere en langere stukken; met name bij de korte stukken worden het incidenten en is het beoogde effect van een bindende lijn weg. Daarnaast wordt de confrontatie met de diverse bouwwerken groter in plaats van het samenvoegende effect. Een kleurstelling in aansluiting op de inrichting zou de geambieerde verbinding van het Forum beter waarmaken. De vormgeving van de balustrade heeft voldoende expressiviteit om als bijzonder element te binden. Eenheid in kleur en materialisatie is voor het Forum van belang. Een palet van hout (verkleurend in de tijd) met graniet en antracietkleurige (RAL 7016) elementen volstaat voor een volwaardige inrichting.
Met betrekking tot het beplantingsplan wordt wederom gesuggereerd om ook kleurrijkere en hogere soorten erin op te nemen. Een goede grondlaag voor de begroeide gevel is niet overtuigend in de voorstellen aangetoond, waarbij tevens wordt opgemerkt dat het grondvlak goed afgeschermd dient te worden. Bij de begroeide gevel wordt tevens een balustrade voorgesteld die afwijkt van de voorgestelde balustrade voor het hele Forum. De commissie realiseert zich dat de voorstellen zoals nu in een aanvraag omgevingsvergunning zijn verwerkt reeds eerder gepasseerd zijn, maar toen is er meer op hoofdlijnen geadviseerd. Bij het uitlichten van een deel van het Forum vallen de oplossing rond de trappen bij de fietsenstalling bij het Beatrixgebouw op alsook de beëindiging van het Forum aan de zijde Moreelsepark. Bij de fietsenstalling wordt een veelheid aan ingrepen voorgesteld, waardoor een rommelig beeld ontstaat. Ook het doortrekken van de balustrade wordt niet voorgesteld, wat inconsequent lijkt. Het Forum eindigt bij het Moreelsepark met een eigen type afscheiding op de rand. Ook hier zou je de vormgeving van de rest van het Forum verwachten.
Er wordt geattendeerd op de typologie van de letters bij de fietsenstalling: de belettering zou voor het hele Stationsgebied hetzelfde moeten zijn, dus het voorgestelde type belettering voor deze fietsenstalling is trendsettend. De gemeente zou opdracht kunnen verlenen voor het vaststellen van een typologie voor de beletteringen op het Forum, inclusief bewegwijzering.
De commissie constateert dat de aanvraag niet van een positief advies kan worden voorzien. De kleur van de balustrade en de plaatsing van de plantenbakken blijven als principieel bezwaar overeind. Daarbij dient de uitwerking van de gevels en beëindigingen bij de fietsenstallingen vormgegeven te worden in lijn met de rest van het Forum. Aanvraag wordt voorzien van een negatief advies.

Hierboven wordt gesproken over Moreelsepark waar Moreelsebrug wordt bedoeld.

 

Reacties

 1. henk

  “De kleur van de balustrade en de plaatsing van de plantenbakken blijven als principieel bezwaar overeind.”

  Laat mij raden, de kleur is geen grijstint

 2. Lezer

  “de stalen balustrade in een vergrijsde, roestbruine tint”

  Dus inderdaad geen “roestige, grijze tint”

 3. Zonnewende

  Beste Henk:
  De commissie geeft het volgende advies over de kleuren en materialen:
  “Eenheid in kleur en materialisatie is voor het Forum van belang. Een palet van hout (verkleurend in de tijd) met graniet en antracietkleurige (RAL 7016) elementen volstaat voor een volwaardige inrichting.”

  Lijkt mij mooi: een houten balustrade!

  Variatie in hoogte en kleur in de bloembakken, zoals de commissie ook vraagt, lijkt me ook een verbetering.

  En lees ik nu dat er een groene gevel komt bij (een deel) van het Forum? Ik hoop het.

  Volgens mij heeft de commissie hier wel goede punten aangestipt.

  Lees

 4. Henk

  Ik was wat kort door de bocht en ik hoop dat het de waarheid wordt. In dit geval is zien geloven.

 5. Herman

  Gaat de welstand ook over de schoonmaak, onderhoud,kleding en bezoekers?
  Op het plaatje lopen goed geklede jonge zakenmensen.
  De uiteindelijke voetgangers zullen we iets anders uitzien, daarnaast zal er veel zwerfafval door de wind worden rondgeblazen en zullen die tegels onder kauwgom komen te zitten.

  Dat hoort toch ook allemaal bij het totaalplaatje?

  1. Apostle

   Deze route gaat de belangrijkste route naar de Rabobank en Knoop-terrein zijn dus er zullen wel degelijk grote hoeveelheden goed geklede mensen in pak langskomen.

Reageer