Groen licht Het Platform en station Uithoflijn

In Nieuws door HB1 Reactie

Gisteren heeft Hoog Catharijne zijn beroep tegen de bestemmingsplannen Zuidgebouw en Noordgebouw bij de Raad van State ingetrokken, zo liet Everhardt vandaag aan de raadscommissie S&R weten. De reden wordt niet genoemd. (Laat het speculeren beginnen. Hebben de ontwikkelaars de nodige parkeerabonnementen gereserveerd bij Q-Park?) Nu is het voor het college ook niet meer nodig bij de RvS aan te dringen op splitsing van het bestemmingsplan Zuidgebouw opdat in ieder geval de bouw van het bus-/tramstation op tijd kan beginnen. Maar de commissie is nog niet uitvergaderd, want het bestemmingsplan voor het Noordgebouw wordt nog aangevochten door de overburen. De bouw van het Noordgebouw is daardoor sowieso vertraagd. Voor het Zuidgebouw, officieel het Platform, zijn de vergunningen nog niet afgegeven. Afgelopen dinsdag heeft de Welstandscommissie zich weer over het bouwontwerp gebogen. Op dit moment is dat bouwterrein het domein van de megakraan die de Moreelsebrug gaat assembleren. Aan de noordzijde heeft BAM het terrein vrijgemaakt voor de aannemer die straks aan het Noordgebouw gaat werken. De sloopvergunning voor het stuk Noordertunnel onder het oude busstation is al afgegeven.

Hier de memo:

Mede met het oog op de ‘technische bijeenkomst’ aanstaande donderdag 22 september om 9.30 uur, antichambre, stadhuis wil ik u het volgende mededelen:

Gisteren, dinsdag 20 september, heeft Hoog Catharijne B.V. (Klépierre) de beroepschriften op de bestemmingsplannen “Noordgebouw, Stationsgebied” en “Zuidgebouw, Stationsgebied” ingetrokken bij de Raad van State.

Dit betekent dat het Bestemmingsplan Zuidgebouw (vastgesteld door de raad op 11 februari 2016) vanaf dit moment onherroepelijk is geworden. Dit betekent ook dat het bus-/tramstation van de Uithoflijn, inclusief de tafelconstructie en Het Platform (voorheen Zuidgebouw), volgens oorspronkelijke planning gerealiseerd kan worden. De bouw start volgens planning op 5 november 2016.

Het Bestemmingsplan Noordgebouw (vastgesteld op 26 november 2015) is nog niet onherroepelijk. Dat komt omdat hier ook beroep is ingediend door de bewoners van appartementencomplex Gildeveste. Daarvoor moet, conform de tussenuitspraak van de Raad van State van 27 juli 2016, het bestemmingsplan worden gewijzigd, of moet de gemeente nader motiveren waarom de huidige plek van het hoogteaccent prevaleert boven het behoud van uitzicht van de bewoners.

Hoewel ik het uiteindelijke oordeel van de Raad van State met vertrouwen tegemoet zag, ben ik ook tevreden met het intrekken van de beroepschriften door Hoog Catharijne B.V. Dit voorkomt in ieder geval vertraging van de planningen van de Uithoflijn en Het Platform.

Voor wat betreft het beroep tegen het bestemmingsplan Noordgebouw met betrekking tot het hoogteaccent, doe ik op zeer korte termijn een voorstel voor verdere bespreking met de commissie Stad en Ruimte (agenda 29 september 2016) en raad. Tijdens de technische bijeenkomst donderdag 22 september aanvang 9.30 ontvangt u ook nadere uitleg hierover.

Reacties

  1. Dirk

    De grote vraag is of de afpersingsactie van Kleppiere naar de gemeente toe om geld voor parkeerplaatsen gelukt is, of dat Kleppiere ten halve gekeerd is. Welke oppositiepartij stelt er vragen over aan de gemeenteraad?

Reageer