Verslag schouw: SPO en JBP-garage

In Nieuws door HR6 Reacties

Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeente weer een schouw met een update van de werkzaamheden. Onze correspondent HR brengt verslag uit. Aan de orde komen de parkeergarage onder het Jaarbeursplein en de projecten rondom Stationsplein Oost.

Jaarbeurspleingarage

Voortgang van de bouw van de Jaarbeurspleingarage door Michael van der Windt en Jeroen Toet van Bouwcombinatie Jaarbeursplein (Samenwerking tussen Visser & Smit en Van Hattum en Blankevoort).

Afgelopen zomer is gewerkt aan de wapening, de bekisting en het grondwerk: de eerste werkzaamheden. Het betreft hier een natte bouwkuip en een betonstempelraam. Het laatste is nu zichtbaar vanaf het Stadsplateau. Dit stempelraam is uiteindelijk een onderdeel van het dak. Dit raamwerk rust op 69 palen, die 38 meter de grond ingaan en zijn uitgerust met 1100 ankers. Die ankers bestaan uit buizen met een groutmengsel. Tussen het plein en het stempelraam is 2 meter ruimte dat straks met grond wordt gevuld. De damwanden gaan tot een diepte van 25m. In tegenstelling tot de Vredenburggarage, waar de damwanden 63m diep tot de kleilaag reiken. De Jaarbeurspleingarage is dan ook een stuk minder diep dan de Vredenburggarage. De damwanden worden er niet meer uitgehaald en functioneren uiteindelijk als wand van de parkeergarage.

De toepassing van onderwaterbeton levert horizontale en verticale stabiliteit op. Werk in een natte bouwkuip vergt het nodige duikwerk. Duikers opereren in het donker en doen praktisch alles op de tast. Door decompressie kan slechts 30 tot 40 minuten onder water gewerkt worden. Voor de Kerst wordt de vloer in een continuproces gestort. Deze vloer bestaat uit 8000 kuub onderwaterbeton van 1 m dik. Bij dit continuproces zijn 1000 vrachtwagens betrokken en het duurt 4 dagen. Alle schakels van het proces kennen een back-up om de voortgang niet te verstoren, zoals een extra betoncentrale, die door Basal gereed gehouden wordt. Het werk wordt begeleid door duikers. In de Kerstperiode kan de vloer uitharden.

In de garage zal 18000 m2 natuursteen verwerkt worden. De keuze hiervoor moet nog worden gemaakt.

Stationsplein Oost en omliggende projecten

Voortgang werkzaamheden Stationsplein Oost door Erica van Dijk (Gemeente Utrecht).

De grote fietsenstalling onder het Stationsplein krijgt drie niveau’s: pleinniveau, entresol en kelderniveau. Het laatste stukje bouwkuip van de fietsenstalling wordt nu opgevuld. Tot voor kort reden hier de bussen nog. Medio 2017 wordt het noordelijk deel – met 7000 plaatsen – van de fietsenstalling in gebruik genomen. Deze is verbonden met de oude fietsenstalling, die onder de buurtsporen is gesitueerd en met de middentunnel en de Noordertunnel onder het station. Zodra het eerste deel is opgeleverd gaat men verder met het zuidelijk deel van de fietsenstalling. Deze loopt door tot halverwege de Westerstraat en de Spoorstraat. Door en langs de fietsenstalling komt in de eindfase een doorgaande fietsroute.

Het Noordgebouw (hotel, winkels en woningen – Dura Vermeer) is – via de Raad van State – stilgevallen vanwege bestemmingsplanperikelen. Het huiswerk moet worden overgedaan in verband met parkeerkwesties en bouwhoogte. Datzelfde geldt ook voor het Zuidgebouw, al gaat het hier alleen om de parkeermogelijkheden. Bij de Raad van State is dispensatie aangevraagd om toch op 5 november 2016 met de tafelconstructie voor het Zuidgebouw te kunnen starten. Dit om de samenhang met de werkzaamheden voor de tramhalte en de opbouw van het laatste stuk Moreelsebrug soepel te laten verlopen.

Het Voorzetgebouw van Hoog Catharijne bevindt zich in de grondfase. Voor het Paviljoen op het platform is een kraan van Boele & van Eesteren geplaatst. Ook daarvan is de bouw begonnen. Dit Paviljoen krijgt twee lagen, waarbij de hoogte van het dak lager uitvalt dan het dak van het station.

Onder het Stationsgebouw zullen aan de stadszijde nog bushaltes voor vijf lijnen verschijnen. Naast het Zuidgebouw is ruimte voor taxi’s en Kiss & Ride gereserveerd. Het tramstation onder het Zuidgebouw zal alleen via de OV-terminal bereikbaar zijn. De feestelijke opening van laatstgenoemde is woensdag 7 december.

Bij de aanlanding van de Moreelsebrug zal een fietsenstalling komen ten behoeve van NS personeel. Dit is nodig omdat de expeditie-ingang van het NS-gebouw HGB-4 moet opschuiven door de komst van de Uithoflijn op de Adama van Scheltemabaan.

Moreelsebrug

Presentatie door Frans Jansen, projectmanager Prorail.
De Moreelsebrug vormt de interwijk-verbinding tussen de nieuwe ontwikkelingen aan de westkant en het centrum. Het project loopt al vanaf 2009, maar is pas in 2014 goed op stoom gekomen met het aanwijzen van de firma Colijn als aannemer, in samenwerking met BSB Staalbouw uit Friesland en ontworpen door architect Cepezed uit Delft (onder andere ook Westravenflat-RWS en rijksverzamelgebouw Knoop). Voor 2014 is wel al de bovenleiding verlaagd. In januari 2016 is het westelijk deel geplaatst en in juni 2016 de bomen. Deze bomen verliezen heel geleidelijk blad, wat in de herfst mooie kleuren oplevert. Ze staan in grote bakken, om de wortels goed tot ontwikkeling te laten komen. Die bakken zijn verankerd met kettingen en uitgerust met bewaterings- en voedingssytemen.

Sinds juni zijn er geen activiteiten geweest, omdat eerste de fundering van perron 5 gerealiseerd moest worden. Dit zal veranderen als op 19 en 20 september als vanuit Friesland stalen constructies en brugdelen worden aangevoerd, deels over de weg en deels per schip. Die schepen worden gelost bij de Nelson Mandelabrug. Ondertussen wordt aan de oostkant een spectaculaire kraan (144m lange giek) opgebouwd. (Zie afbeelding en bericht.) Dit vindt plaats tussen woensdag 14 september 7:00 uur en vrijdag 15:00 uur. De aangevoerde delen worden naar de oostkant overgeheveld en op 21 september worden de eerste kolommen op perron 5 geplaatst, waarna de perrons 3 en 4 op 4 en 5 oktober volgen. Zo’n kolom weegt 9 à 10 ton en de brugdelen 70 tot 80 ton. Later in oktober wordt meegelift met een buitendienstperiode in de herfstvakantie (14 – 19 oktober) om de opbouw verder te voltooien. Het betreft de trappen, liften, loopvlak en de overige bomen. De oplevering vindt 15 december 2016 plaats, net na de OV-terminal. Wanneer het publiek er gebruik van kan maken is nog niet bekend.

De trappen naar de perrons kunnen technisch gesproken nog steeds worden aangebracht en zijn misschien na 2020 ook nodig als de groei van de overstapbewegingen op het station dat wenselijk maakt. Het gebouw van de Rabobank krijgt overigens nu al een verbinding met de Moreelsebrug, zodat personeelsleden een snelle verbinding met de binnenstad krijgen.

Stadslab

Bewoners wordt gevraagd om over de structuurvisie van Stationsgebied sase 2 mee te denken in het Stadslab. Op zaterdag 24 september a.s. is er een hele dag met festivalkarakter aan gewijd. Dit vindt plaats in het Beatrixgebouw. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Aanmelden is echter wel nodig (en wel voor 15 september) als je in stadsgesprekken (aan de hand van zeven keuzedocumenten) intensiever bij fase 2 betrokken wil zijn. Ook deze vinden plaats op de 24e. Aanmelden kan op www.cu2030.nl/stadslab.

 

 

Reacties

 1. Marcel

  Jaarbeurspleingarage krijgt een militair tintje
  Bewapening????? het is wapening, een veel gehoorde en gemaakte fout.

 2. Utrechter

  Ik ging er al vanuit dat de oude fietsenstalling gesneuveld zou zijn bij het verbreden van de buurtsporen (1/tm4). Nu blijkt uit (het verslag van) deze schouw dat deze er gewoon nog is en zelfs een verbinding heeft met de Noordertunnel.

  Een positief punt.

 3. Herman

  Dank voor de moeite om deze info te delen.
  Voorheen stond er nog wel eens een schouwverslag op CU2030, maar die site lijkt alleen nog maar een marketingsite vol juichende persberichtjes, met soms kromme tenen “nieuwtjes” die al het beton een tastbaar tintje moeten geven.

Reageer