Amrath hotel en woningen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

We publiceren deze zomer wat minder artikel op BU, maar willen je wel op hoofdlijnen blijven informeren. Dus stay tuned. Dit najaar buigt de gemeenteraad zich over de zakelijke deal met hotelketen Amrath. Op 25 augustus is er een raadsinformatieavond. Meestal de plek bij uitstek om details over plannen te horen en de initiatiefnemers te ontmoeten. Hier de gemeentelijke stukken.

Besluitenhistorie hotel-woningen
Brief JB 22042016 getekend
Notitie Overeenkomst Grondoverdracht Amrath
Uitgifteovereenkomst Amrath getekend
Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Architectenbureau Tangram heeft op zijn site schetsen en achtergronden over de ontwikkeling. Navraag bij de architect leert dat deze info van de presentatietableaus verouderd is en dat ze op dit moment niets actueels hebben. Er is ook geen ander beeld dan wat je al kent en dat hier is bijgevoegd. Als en zodra de raad de deal heeft bezegeld, kunnen de vergunningtrajecten worden gestart en zal het ontwerp bij de Welstand worden geagendeerd. Het gebouw zal sowieso door zijn omvang en hoogte mede de nieuwe skyline van Utrecht gaan bepalen. Zoals gebruikelijk deelt het college de financiële achtergronden van de deal slechts met de gemeenteraad. Amrath wil het aantal vierkante meters woningen maximaliseren binnen de bandbreedte van de afspraak. In de brochure wordt een getal van 350 genoemd. Hotel- en bezoekersparkeren wordt via de Jaarbeurspleingarage opgevangen. Bewonersparkeren wordt ondergronds gerealiseerd met de vigerende parkeernorm, bereikbaar vanaf Graadt van Roggenweg. Oplevering vermoedelijk 2020.

De omschrijving van Tangram:

Amrath hotel and dwellings

Work on over 35 sites around Utrecht central station will turn the area into a mixed-use district of housing and amenities. The Jaarbeursplein site acts as a pivot between the city centre and the area to the west. This hotel and housing scheme is one of the first developments in the area. With a mixed programme featuring a hotel topped by a housing complex, the site symbolizes the link with the residential area behind it. The hotel and housing benefit from each other, with some of the hotel facilities available for use by the residents.

As a connection between the business-like Jaarbeursplein and the future residential district to be developed next to it, the new building will have to play a dual role, as a large metropolitan building with a scale that anchors it to the new neighbourhood. To achieve that, the building broken down into smaller volumes, stacked to a height of about 90 metres. As the atmosphere and views from hotel rooms, particularly those on the lower levels, are not appealing on all sides, green courts on the stepped volumes enhance the quality of the surrounding space, thereby meeting the new sustainability requirements imposed in Utrecht. The building consumes remarkably little energy, thanks in part to the solar panels attached to the outer facades.

De verouderde info-tableaus uit juli 2015:

01-Amrath-web 02-Amrath-web 03-Amrath-web

Reageer