Schouwverslag: bus, WTC en meer

In Nieuws door HR9 Reacties

Afgelopen dinsdagavond stond de schouw in het teken van de bus-omslag en de bouw van het WTC. En natuurlijk een update van alle projecten. We hebben onze oren goed open gehouden en dit is wat we te weten kwamen.

Bus-verhuizing 
door Alexander Schütte, namens de gemeente verantwoordelijk voor de OV Terminal.
De bus-verhuizing of bus-omslag van het Stationsplein (stadskant) naar het Jaarbeursplein (naast de tramhalte) en Jaarbeurszijde (tussen Beatrixgebouw en de sporen) vindt plaats om op het Stationsplein een platform te bouwen waarop straks het Zuidgebouw (Het Platform) gerealiseerd kan worden. Het is een grote operatie die op 2 juli zijn beslag zal krijgen.

Tevens wordt aldaar gewerkt aan de fietsenstalling, de Moreelsebrug en de aanleg van kabels en leidingen. Onder het platform komt het tramstation, waar de Uithoflijn begint. Dit tramstation bestaat uit vier sporen, twee doorgaande en twee kopsporen. Oorspronkelijk zouden er nog enkele bussen aan de Oostkant blijven, maar hier is van afgezien. Het zou toch te problematisch worden en het leidt tot minder misverstanden.

Anderhalf jaar blijft de situatie nu stabiel, met alle bussen aan de westkant. Om de bussen op het Jaarbeursplein ruimte te geven verdwijnen daar de taxi’s, Greenwheels, kiss & ride en het trein-vervangend busvervoer. Dit trein-vervangend busvervoer komt ter hoogte van het Rijkskantoor De Knoop. Kiss & ride krijgt een plek naast het NH Hotel, Westpleinzijde en de taxi’s/Greenwheels  komen aan de andere kant van het NH Hotel; tussen hotel en tramhalte. Op het Stationsplein aan de stadskant krijgt de looproute via de zogenaamde Charlie Chiu-trap de centrale rol. Een aantal taxi’s blijft daar ook.
Een extern bureau heeft aanbevelingen gedaan met betrekking tot de bus-omslag. Vooral de bewegwijzering heeft extra aandacht gekregen, er is een regisseur aangesteld en de bus-omslag vindt tegelijk plaats met de invoering van het nieuwe vervoersplan.

Medio 2018 gaat de Uithoflijn rijden en gaan de bussen 2, 3, 6 en 28 weer over naar het Stationsplein (stadskant). De trams van de Uithoflijn en de Nieuwegeinlijn zijn van een verschillend systeem. Dit heeft onder andere te maken met het materieel en de hoogte van vooral de haltes aan de Nieuwegeinlijn. Aanpassing is dus nodig, maar zal geld kosten. Daarom is de doorkoppeling van de twee lijnen nog toekomstmuziek. Het zal waarschijnlijk 2023 worden. Gevolg van dit alles is ook dat het stuk tramlijn tussen het Stationsplein en het Jaarbeursplein, lopende via de Leidseveertunnel, voorlopig alleen gebruikt zal worden voor ‘technisch’ verkeer, van en naar de remise.

Bouw WTC
door Rene Raaijmakers van AM Real Estate Development.
Het WTC-gebouw zal verrijzen tussen het Stadskantoor (90 meter hoog) en de Jaarbeurspleinparkeergarage, op de plek van het voormalige kantoor Leeuwensteijn. Het is een gebouw met 32 duizend vierkante meter bruto vloeroppervlak, 70 meter hoog, bestaande uit 18 lagen met circa 60 verschillende huurders in units van 3 tot 500 vierkante meter. Van die 60 zijn er 3 à 4 groot te noemen. Voor ongeveer de helft van het gebouw is al een gebruiker in beeld. Overigens komen de meeste kleinere huurders pas tegen het eind van de bouw tot een gebruiksbeslissing. De eigenaar is het Dutch Office Fund, een vehikel van een aantal pensioenfondsen. Bouwkosten: ruim vijftig miljoen euro.

Het gebouw is verbonden met de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein, zit vast aan het Forum en een trap aan de Noordkant leidt naar het gebouw de Hoge Dame, een ontwikkeling van NS. Hoofdingangen bevinden zich aan het Jaarbeursplein en op Forumniveau. De onderste laag bevat een inpandige (in verband met diefstal) goederenafhandeling en een grand café, waar een lokale speler vorm aan zal geven. De eerste verdieping herbergt de fietsenstalling, die via de grote Jaarbeursstalling bereikbaar is, extra horecavoorzieningen en een vergadercentrum. De hele opzet van de inrichting is uitermate flexibel van aard. Voor het parkeren is ruimte in de grote Jaarbeurspleinparkeergarage gereserveerd.
De gevel van het pand is geïnspireerd op een zwartmatte Porsche voorzien van chromen strips. De platen van de gevel worden zwartmat met spikkeltjes, met daartussen de strips.
Start van de bouw begin juni 2016, afronding januari 2018.

Rondje langs de bouwplaatsen
door Tjerk van Impelen (POS Utrecht)

Aan de hand van vele foto’s passeren de volgende punten:

Aan de Moreelsebrug wordt in augustus verder gewerkt, in een zogenaamde treinvrije periode. De aanlanding aan de Westzijde is aangebracht. In augustus volgt ook een lift. Een fietser zal moeten afstappen, de ruimte is te beperkt om er een prettige befietsbare helling aan te leggen.

In de stationshal komen er poortjes bij de toegangen naar de sporen, niet bij de toegang naar de bussen. Het dak van het station heeft nog een gat. Dit is om materialen in de hal te kunnen hijsen. De opening van het station is voorzien in december 2016.

Jaarbeurspleingarage. Er wordt niet gewerkt met een stalen frame tussen de damwanden, maar er worden direct betonnen wanden gebouwd. Reden is dat er geen grote kranen in het gebied kunnen functioneren.

Het strippen van Rijkskantoor De Knoop is deze maand klaar. De fundering voor een stuk nieuwbouw is de vervolgstap.

Jaarbeursterrein. De Kinepolis bioscoop is volop in aanbouw. Deze is gekoppeld aan de hallen, zodat de bioscoop ook voor Jaarbeursdoeleinden gebruikt kan worden. Oplevering begin 2017.

In juni/juli 2016 komt een fietspad onder het HOV viaduct ter hoogte van de Sijpesteijnkade in gebruik. Aan die Sijpesteijnkade komt in de toekomst een woontoren van 90 meter hoog, met een entree naast het monumentale gebouw wat behouden blijft. Op 1 juli 2016 wordt het fietspad vanuit de Sijpesteijntunnel in een rechte lijn doorgetrokken naar het Smakkelaarsveld.

Leidseveertunnel. Aan de Noordkant wordt alles gelijkvloers. Het lage en hoge fietspad komen op één niveau te liggen. Met de architectuur van de tunnel (van Ravesteyn) zal rekening worden gehouden.

Vanaf de Smakkelaarsburgt worden kabels en leidingen richting Mediamarkt en station aangelegd, waaronder een 10kV stroomleiding ten behoeve van de tram.

Bij de Daalsetunnel wordt een (schapen)actie gevoerd voor een park in plaats van woningen.

De afronding van het Paardenveld (gelegen in de nieuwe singelboog) is nog niet duidelijk. Horeca, openlucht bios, maar ook de mogelijkheid van de markt op het Paardenveld in verband met de bouw van het HC Entreegebouw aan het Vredenburg. Er zijn twee initiatiefnemers voor tijdelijke invulling deze zomer.

Vredenburgknoop. Komende weken verschijnt een talud aan de Westzijde van het water van de Catharijnesingel en trappen aan de TivoliVredenburg-kant. Gepoogd wordt om dit eind juni 2016 af te ronden.

Het Poortgebouw is volop in aanbouw. Het wordt 45 meter hoog, net zo hoog als TivoliVredenburg.

Bij de Marga Klompébrug is gewerkt aan een zinker. Hier is vertraging opgelopen, omdat er een storing in de meetinstallatie van de warmteleiding aanwezig was.

Stationsplein. Onder het Voorzetgebouw (nieuwe entree HC aan de stationskant) vandaan komt een tunnel richting station ten behoeve van de goederenleverantie aan het station.

Verkeer
Tenslotte nog enkele verkeersmaatregelen, door Peter Koolhaas, gem. Utrecht.

Begin juni 2016 wordt de fietsverbinding onder het OV-viaduct (ter hoogte van het Park Plaza Hotel) direct in rechte lijn verbonden met het Smakkelaarsveld via de Sijpesteijntunnel.

Juli 2016. De Catharijnesingel krijgt twee éénrichtingsfietspaden. Aan elke kant komt er dus een fietspad. Er wordt nagedacht over een tussenverbinding halverwege.

De noordelijke inrit van de Vredenburgparkeergarage gaat in juni 2016 open. De zuidelijke inrit in juli 2016.

Tenslotte
Zaterdag 4 juni is de Dag van de Bouw, http://dagvandebouw.nl/waar/utrecht/
En de volgende schouw Schouwbijeenkomst is dinsdag 6 september.

En om mee af te sluiten een recent (25 mei) dronefilmpje van BAM-medewerker Robin Kroesen waar goed te zien is hoever de bouw van Poortgebouw en Entreegebouw vorderen.

Reacties

 1. Herman

  Dank voor duidelijke verhaal. Dit bevat meer info dan bijvoorbeeld CU2030 waarmee de meerwaarde van BouwputUtrecht duidelijk wordt.

 2. Michiel

  Betekent dit dat een fietser moet afstappen en eerst een lift moet nemen om over de Moreelse brug te moeten komen?

  1. Utrechter

   Ik gok erop dat er fietsgoten zullen zijn aan de trappen. Het nadeel is wel dat een fietser nu aan beide kanten met de trap moet want aan de centrumzijde is helemaal weinig ruimte voor een hellingbaan.

  2. Manduca

   Het zuidelijke deel van de brug is geheel voor fietser. Aan beide zijden van de brug komen er inderdaad goten voor de fiets. En de lift is ook nog een optie natuurlijk. Is die hopelijk van een wat vlotter type dan die bij de jaarbeurspleinstalling.
   Helaas kun je er dus niet fietsend op en af, wat wel enorme afbreuk doet aan de functionaliteit. De tijdswinst met omfietsen via de van Sijpesteijnkade is dan wel erg beperkt denk ik.

 3. Pieter van Mourik

  “Medio 2018 gaat de Uithoflijn rijden en gaan de bussen 2, 3, 6 en 28 weer over naar het Stationsplein (stadskant). De trams van de Uithoflijn en de Nieuwegeinlijn zijn van een verschillend systeem. Dit heeft onder andere te maken met het materieel en de hoogte van vooral de haltes aan de Nieuwegeinlijn. Aanpassing is dus nodig, maar zal geld kosten. Daarom is de doorkoppeling van de twee lijnen nog toekomstmuziek. Het zal waarschijnlijk 2023 worden. Gevolg van dit alles is ook dat het stuk tramlijn tussen het Stationsplein en het Jaarbeursplein, lopende via de Leidseveertunnel, voorlopig alleen gebruikt zal worden voor ‘technisch’ verkeer, van en naar de remise.”

  Het lijkt me duidelijk dat de vertraging van de koppeling van de IJsselstein/Nieuwegein-lijn met de Uithoflijn sterk nadelig is voor beider vervoerswaarde. Moet daar geen oplossing voor komen?

  1. Utrechter

   Waarschijnlijk wachten ze tot de trams naar Nieuwegein (na 2 renovaties btw, van geel naar groen, en van groen weer naar geel) volledig afgeschreven zijn: rond 2023 zijn ze zo’n 40 jaar oud. Goede prestatie voor deze (Zwitserse) trams trouwens.

   Dat de trams uit Nieuwegein (nu) niet meer aan de centrumzijde stoppen is wel een klap geweest voor het OV. En andersom: er zijn in de loop van de jaren steeds meer studenten in naoorlogse wijken komen wonen, zo ook in Kanaleneiland. Dus voor hen zou een directe verbinding vanuit hun woonwijk naar de Uithof aantrekkelijk zijn. Voor de (oudere) oorspronkelijke bewoners van Kananeleneiland is het prettig dat er een rechtstreeekse verbinding is met het UMC, zeker nu het ziekenhuis in Kanaleneiland is gesloten.

   1. P. van Mourik

    Het antwoord van Utrechter is een bevestiging van wat ik schreef. Een tussenoplossing zou kunnen zijn de Uithoftrams door te laten rijden naar Tramstation Jaarbeurszijde en daar een perronoverstap mogelijk te maken van de Nieuwegein/IJsselsteintrams naar de Uithoftrams en vice versa. Die perrons hebben dan twee verschillende hoogten t.o.v. de rails in de dwarsrichting. In delen van Haagse regio liggen perrons met twee verschillende hoogten in de langsrichting; zo iets kan dus wel. Deze overstap is veel gemakkelijker dan aan de overstappers te vragen via de bovenvoetgangersweg van Utrecht CS over te stappen met een looplengte van enige honderden meters.

Reageer