Zuidwesttoren kasteel

In Nieuws door HB4 Reacties

De resten van het kasteel vormen een onderdeel van de Stadsbuitengracht en het geheel wordt aangemerkt als een rijksmonument. Dat dit geen garantie biedt voor verwijdering of beschadiging werd al in 1966 duidelijk, toen de minister van CRM knarsetandend toestemming gaf om alleen het noordwestelijke deel (het minst mooie) van de singel te dempen ten behoeve van verkeersbestemming. Maar bleef het maar daarbij. Voor de parkeergarage Vredenburg werden prachtige funderingen in hoog tempo in kaar gebracht en vervolgens afgevoerd.
Hetzelfde proces herhaalde zich voor de bouw van het Muziekcentrum. (Hertzberger interesseerde het kennelijk ook niet veel, anders had hij ofwel een ander ontwerp gemaakt of de opdracht terug gegeven.) Enfin, gedane zaken en zo. Tegenwoordig doen we dingen anders. We bouwen voor veel geld de laatste resten in in fietsenstallingen of parkeergarages, alsof we waarmee de wandaden van het verleden een beetje kunnen goedmaken. Maar wat stinkt en giftig is, dat verdwijnt definitief, zoals met de laatste stukjes van de noordwesttoren is gebeurd.
Er is één stuk van de kasteelresten dat straks nog wel voor iedereen te zien zal zijn, zonder dat je je ondergronds begeeft. Dat is een brok van het zuidwestelijke bastion, ooit het Spanjaardsgat genoemd.
SloopZWBastionSpanjaardsgat
Op dit moment liggen de laatste resten in depot, in brokken gezaagd. Voor wie oplet kan zien waar ze gaan terugkomen, onder de vloer van de Stadskamer, in het water.

Betonnen Bak Zuidwest Toren Vredenburg

Midden rechts is een bak geconstrueerd waar de resten van de ZW-toren geplaatst zullen worden. Het geheel komt in het water te staan. (Foto: Guere, SSC)

We hebben voordat de bouw van het entreegebouw begon de onderstaande fotocompilatie gemaakt. Daarin wordt duidelijk waar de resten zich bevonden in relatie tot het nieuwe gebouw. Net boven de zuidwesttoren zie je funderingen van de enige toegangspoort tot het kasteel met de ophaalbrug. Oordeel straks zelf of ze op de juiste plek in de oorspronkelijk oriëntatie terug te vinden zullen zijn. Want dat is namelijk nu net waar het om draait. Eind juni wordt de parkeergarage opengesteld.

LocatieKasteelrestenVoorEnNa

Hoe het met de tufstenen resten van het Catharijneklooster zo mis heeft kunnen gaan, is een raadsel. Ze staan momenteel op een rotonde in Leidsche Rijn weg te rotten. De GL-fractie heeft er vragen over gesteld. In het antwoord erkent de gemeente de waarde ervan en er is geld beschikbaar gesteld om de resten ergens op een verantwoorde wijze te kunnen plaatsen. Dat zal echter niet op of rond het Vredenburg zijn, waar dat klooster in de elfde eeuw was gebouwd.

Reacties

  1. Herman

    Verleden koesteren is altijd leuk, maar zo’n stapel ondefinieerbare stenen is dermate nietszeggend dat je ook wel eens moet durven zeggen laat maar en het geld aan iets wat wel de moeite waard is.

    Bovenste foto is wel schrikken in deze smalle door hoge gebouwen omgeven goot komt dus een betonplaat met een kijkgat waaronder de “Singel” zal lopen?

Reageer