Nieuws uit het westen

In Nieuws door HB8 Reacties

[update 13-4 met actuele beelden forumontwerp] Er zijn enkele interessante ontwikkelingen van de Westflank te melden. Voor niet-ingewijden, dit is het gebied langs de Mineurslaan, tussen Van Sijpesteijnkade en Rabobank.

Allereerst de controverse over het gat in het forum. Daarin zijn stappen gezet in de goede richting. Niet dat het al is opgelost, maar er is een begin. Ontwikkelaar en architect van het WTC hebben aangegeven dat ze aan de zijde van het forum constructieve nokken op het gebouw zullen aanbrengen zodat er in een later stadium geen technische beletsels zullen zijn als wordt besloten het forum te laten aansluiten op de gevel. Ook zijn functies geprogrammeerd aan de forumzijde. Door de toezegging van architect MVSA heeft de commissie haar negatieve advies in een positief advies omgezet. Op 1 april jl heeft de gemeente de bouwvergunning afgegeven. Quote:

Door toevoeging van constructieve nokken aan de oostzijde van het gebouw wordt aansluiting van de Forumvloer op de gevel mogelijk. De twee lagen vanaf Forumniveau zijn aan deze zijde ingevuld met het vergadercentrum en het restaurant, als bijdrage aan de gewenste levendigheid aan die zijde.
Conclusie: De commissie is van mening dat door deze revisie met het aanstorten van de nokken het eerder afgegeven negatieve advies omgezet kan worden in een positief advies. Het wordt als een positieve ontwikkeling beschouwd dat de installatie-inrichting niet meer afhankelijk is van een opening in het Forum. Met klem wordt erop gewezen dat, indien in de toekomstige aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van het Forum de opening tegen de gevel van het WTC gehandhaafd blijft, alsnog voor die specifieke Forumaanvraag een negatief welstandsadvies zal worden afgegeven. De hoop wordt uitgesproken dat de betrokken partijen gebruik maken van het revisievoorstel en het laatste scenario voorkomen kan worden.

Dat betekent dat de discussie zich nu verplaatst naar waar hij thuishoort: bij de ontwerper van het forum en zijn opdrachtgevers: gemeente en NS. De gesprekken over het forumontwerp lopen al heel lang en daarin lijken maar kleine stapjes gezet te worden, zo blijkt ook nu weer uit de notulen. Of het gat nu echt wordt aangepakt moet nog blijken.

ImpressieWoontorenSijpesteijn

Impressie van de woontoren

Woontoren Sijp
Voor de woontoren aan de Van Sijpesteijnkade heeft architect OeverZaaijer de laatste ontwerpen laten zien. (We verwijzen naar dit artikel, de impressies zijn nog actueel.) De toren houdt zijn markante silhouet van een witte kolom waarin de woningen lijken uitgespaard. Het witte deel wordt overigens omgezet in licht beton in plaats van metaal/kunststof. Dat betekent dat de witte uitstraling wat getemperd wordt. We vermoeden dat het door deze aanpassing een vergelijkbare uitstraling krijgt als Het Noorderlicht aan de Oudenoord, maar dan wat strenger en markanter. Het wordt een slank woongebouw met een paar speciale functies, zoals gezamenlijke gastenverblijven. Het dak wordt een terras, net zoals het dak van het monument, nummer 25 – beide overigens niet openbaar toegankelijk. Aan de achterzijde komt een fietsenstalling. De woningen vallen in het middenhuursegment.

De Hoge Dame
De ontwerper van het forum, GroupA, wist verder te melden dat hij van NS de opdracht heeft gekregen voor het maken van een voorlopig ontwerp van de kantoorontwikkeling die bekend staat als De Hoge Dame, in samenspraak met de ontwikkelaar (naam niet bekend). In juni/juli is daarvan een eerste ontwerp te verwachten. Een woordvoerder van NS wilde daar verder niets over kwijt en verwijst naar het Stedenbouwkundig Plan voor Westflank Noord, waarin een beeldkwaliteitplan is opgenomen. In samenhang met deze kantoorontwikkeling wordt een parkeergarage van circa 400 plaatsen gerealiseerd die op het Stadskantoor aansluit. Het dak daarvan vormt de aansluiting tussen het Stadskantoor en de forumopgang bij de Van Sijpesteijnkade.

Verkeersleidingpost
De oude verkeersleidingpost, waar nu geen mensen meer werken en alleen nog technische voorzieningen omvat, zal in 2018 geheel verdwijnen. Dat betekent dat deze ruimte volledig ter beschikking komt voor publieke functies. De gemeente studeert momenteel om er extra fietsparkeercapaciteit te realiseren. Je leest het goed: nog meer fietsparkeren in het stationsgebied.

Westflank

Onder het forum rijden de bussen

Forum-zuid
In de notulen van de Welstandsvergadering van drie weken geleden lezen we over de voortgaande discussie over de vormgeving van het forum. Ooit lanceerde de GL-fractie de ambitie om het forum een Utrechtse pendant van de Green Line te maken. De Welstandscommissie pusht ook in die richting. De discussie over het kleurgebruik voor de balustrade blijft slepen (notulen 19/05 en 08/09 2015, 26/01 en 23/02 2016). BU volgt de redenering van de architect en snapt niet waarom altijd maar weer lafjes voor grijs wordt gekozen. Juist door de opvallende bruine balustrade te kiezen die honderden meters van noord naar zuid loopt krijg je een architectonische eenheid die het forum nodig heeft. De combinatie van groen in de bakken en bruin langs de rand vormt een welkome zachtheid in het koude glas-met-staal-stationsgebied. Dat vindt BU althans. Quote uit de notulen:

Architect Visser heeft meer met grassen beplante bakken in de forumloper opgenomen. De bakken begeleiden de looproutes, die langs de gebouwgevels en forumbalustrade liggen. De balustrade begrenst aan de spoorzijde met vloeiende lijnen de trapverbinding met de onderliggende fietsenstalling. Met de bruine kleurstelling van balustrade en beplantingsbakken wordt het contrast met de grijstinten van forumplaveisel en omringende bebouwing gezocht.
Conclusie: De commissie onderschrijft de ambitie om een minder grauw en levendig Forum te maken. Ook een eenvoudigere en transparantere vormgeving draagt bij aan een meer coherent maaiveld, in relatie tot de omringende, gevarieerde bebouwing. Maar de vraag blijft of de juiste toon bij de keuzes in kleur en vormgeving wordt gevonden. De zeer bepalende onderdelen als de plantenbakken en de leuningen blijven incidenten in plaats van onderdelen, die zouden moeten bijdragen aan de cruciale coherentie. Meer beplanting wordt overigens als positief ervaren. Echter door de middenplaatsing ontstaat een te sterk georganiseerd profiel in plaats van een spel dat gevoerd zou kunnen worden met vlakken. Het streven naar eenheid in materialisatie is positief, maar daar wordt ook de kleurvraag bij gesteld. De commissie vreest dat de bruine kleur van de balustrade en de beplantingsbakken de eenheid in de vormgeving van het Forum verder verzwakken. In de gedane studie naar grijs worden koele en grauwe grijstinten getoond, maar andere grijstinten zijn goed voorstelbaar. De ontwerper wordt gevraagd zijn studie voort te zetten ten behoeve van de coherentie en de levendigheid van dit voor het Stationsgebied belangrijke maaiveld.

 

Westflank

De Knoopkazerne wordt momenteel gestript

Openbaar gebied Knoopgebouw
Dan tenslotte de buitenruimte van het nieuwe kantoorcomplex Knoop. Deze ruimte vormt de loopverbinding tussen Croeselaan en forum, parallel aan de fietsverbinding over de Moreelsebrug. Betrokken bureaus zijn Cepezed en Rijnboutt. Ook hier gaat het weer over samenhang in vormgeving van de buitenruimte, of liever gezegd het ontbreken daarvan. (Sorry, het is een plaat die blijft hangen.) Daarover is drie weken geleden het volgende gezegd, quote:

Stedenbouwkundige Koek geeft aan dat de verhoogd liggende buitenruimte bij het kantoorgebouw de Knoopkazerne weliswaar toegankelijk is voor publiek, maar tegelijkertijd ook afsluitbaar. Deze ruimte, tussen Croeselaan en Forum, krijgt een eigen uitstraling. De donkere granietbetegeling loopt door tot in de entreehal van het gebouw en heeft een eigen legpatroon. Het lichtere Forumgraniet met een ander legpatroon komt terug in het verlaagde verblijfsgedeelte van het plein. Rechthoekige beplantingsvakken zijn ingelaten in het hogere niveau en door de diepte is boombeplanting mogelijk. De ‘tijdelijke’ randen van de buitenruimte worden voorzien van antracietgrijze strippenhekwerken. Trapleuningen, lichtmasten, houten zitvlakken en afvalbakken volgen de keuze die voor het Forum is/wordt gemaakt.
De aanvraag voldoet aan het Stedenbouwkundig Plan, maar hierin wordt ook gevraagd samenhang te realiseren op alle delen van het Forum; hierin valt naar de mening van de afdeling Stedenbouw/POS nog een slag te maken.

Conclusie: Helaas moet de commissie constateren dat wederom de pleininrichting zich teveel losmaakt van het Forum, waardoor het onvoldoende wordt ervaren als deel van het Forum. De inrichting van het plein komt voort uit afstemming op de gebouwen in plaats van ook de  relatie te leggen met het Forum. Het Forum fungeert als belangrijk, continue verhoogd maaiveld aan de westzijde van het station, waarbij de stijgpunten onderdeel zijn van het Forum. Ook op pleinniveau is de herkenning van het verhoogde maaiveld van belang voor zowel de visuele rust en samenhang, maar ook voor de oriëntatie van de bezoeker. Al is er sprake van een andere eigendomssituatie, bij de vormgeving dient rekening gehouden te worden met deze continue beleving. De hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp staat niet ter discussie, louter de genoemde relatie. Met name de herkenbaarheid als Forum aan de Croeselaanzijde dient opgevoerd te worden, waarbij de commissie zich kan voorstellen om een eigen identiteit op het plein te combineren met de Forumidentiteit.
Een aangepast voorstel wordt afgewacht, aanvraag omgevingsvergunning wordt aangehouden.
(Eerder besproken 09/02 2016)

 

Hier tenslotte de laatste ontwerpen van GroupA voor het forum.

[Vind je de berichtgeving van BU waardevol? Overweeg dan te doneren. Ook een klein bedrag wordt gewaardeerd. Dank!]

 

Reacties

 1. Henk

  Mooi stukje. Wederom de vraag wie controleert de welstandscommissie. Ze hebben het over de eenheid en levendigheid als alles grijs is. Onwerkelijk.

  Grijze stenen met grijze bankjes met grijze leuningen naast grijze gebouwen. En met 5 plantenbakken wiedt het ineens groen. Kan mij niet voorstellen dat dat meer wordt als n doorlooproute.

  Vanwege de bebouwing kan het snel n tochtgat worden, het ligt voor velen uit de looproute ook, het is stenig en saai.

  Ik vond de bruine leuning (het kleine stukje) dat als proef al is neergezet wel mooi.

  1. frits

   Absoluut en waarom niet meer doen met kleurgebruik, of wat meer met gekleurde (led) verlichting doen!

   Kansen te over om er iets markants en opvallends van te maken! (want met een mooi kleur accent kan mijns zinziens veel doen)

   (Zie bijvoorbeeld de grote torens boven Station Arnhem, die geven de boel ook kleur! Of het plafond van station Bijlmer! ook daar zie je dat hout wat mij betreft een welkome aanvulling is in het saaie grijs!)

 2. Onno

  Helemaal eens met Henk. De welstandscommissie nivileerd elk spraakmakend idee / ontwerp tot grijze eenheidsworst. Daar hadden we echter al genoeg van in het stationsgebied; genaamd Hoog Catherijne.

  Laten we alsjeblieft meer ruimte geven aan de architecten in dit gebied. Nu kan het nog. Het nieuwe station is al stukken minder dan gehoopt; namelijk een grote grijze sporthal in vergelijking tot het markante Rotterdam Centraal.

  1. Johan

   Ik weet niet of je veel vertrouwen moet hebben in de architecten die nu betrokken zijn bij de ontwikkeling. Dat het allemaal een grijze eenheidsworst is, zonder veel oog voor detail, komt denk ik omdat het voornamelijk techneuten zijn die van achter hun computer het hele gebied mogen ontwikkelen.

   Misschien moet de gemeente voor de details eens te rade gaan bij een kunstenaar, zoals dat vroeger ging met de lantaarnpalen van Pyke Koch.

 3. Remco

  Een van de belangrijke argumenten voor de bebouwing aan de van Sijpesteijnkade en de rare oprit was de toegankelijkheid van de post verkeersleiding. Inmiddels is de situatie dus dat deze verdwijnt. Ik ben dan ook benieuwd hoe het wegprofiel en ingang Noordertunnel nu wordt vorm gegeven. Een extra grote fietsenstalling lijkt me mooi op die plek maar dan moet er ook een goede ingang komen waarbij de openbare ruimte aan het toekomstige water nog wel van kwaliteit blijft / wordt.

  1. Auteur
   HB

   De eis voor toegankelijkheid van nood- en hulpdiensten naar de perrons zal de ruimte en de aansluitingen blijven dicteren…

 4. Berend

  In mijn dromen zie ik op de plek van de verkeersleidingspost een fietsenstalling verschijnen die identiek is aan de Jaarbeurspleinstalling. Met andere woorden, een grote trappenpartij die vanuit het Forum toegang geeft tot de Sijpensteijntunnel en noordelijke stationsingang. Het zou de doorgangsfunctie van het Forum versterken, uitzicht bieden op de sporen en gedurende een gedeelte van de dag een zitplek in de zon. En het zou het karakter van het Forum, waarvoor de huidige trappen al heel bepalend zijn, verder versterken.

 5. Marco Knol

  Ik vond die bruine balustrades ook wel mooi. Ik meen dat het een coating was maar corten-staal past ook prima bij het lichtgrijze van het forum. Ik ben het overigens wel met Welstand eens dat men eens goed moet kijken naar een consequente vormgeving van het geheel én dat de combinatie van bruine balustrade met bruine plantenbakken wellicht wat te veel van het goede is. Waarom niet een bruine balustrade (en bruine elementen als lantaarnpalen en dergelijke) en fel gekleurde plantenbakken? Tenminste, zo lees ik het.

  Voorts ben ik van mening dat architectenbureaus die geen fatsoenlijke schaduwen kunnen renderen in hun plaatjes uitgesloten moeten worden. Het lijkt weer helemaal nergens op en wat mij betreft is het bewuste misleiding doordat men iedere keer de boel weer mooier voorstelt dan de werkelijkheid.

  Op plaatje 3 van GroupA (ook het plaatje boven dit topic) hebben de personen een schaduw richting westen en een beetje richting zuiden. Best knap op 53º NB. Het WTC daarentegen heeft een schaduw die naar het noord-oosten valt, zoals het hoort, maar wel wat aan de korte kant voor zo’n hoog gebouw. Ik vermoed dat zelfs tijdens midzomer die schaduw nog een stuk langer is.

  Op plaatje 1 en 2 van GroupA hebben de figuurtjes ook schaduwen die niet allemaal dezelfde richtingshoek hebben. Slordig.

Reageer