DO WTC voldoet niet aan criteria welstand

In Nieuws door HB6 Reacties

We hebben het al gemeld. Inmiddels zijn de notulen van de Welstandscommissie van twee weken geleden openbaar. Daar staat het advies over het WTC-ontwerp zwart op wit en het laat niets aan de verbeelding over:

De aanvraag omgevingsvergunning wordt voorzien van een negatief advies. De aanvraag voldoet niet aan de beleidscriteria vastgelegd in de welstandsnota, zoals het niet laten afkeren van het gebouw van zijn omgeving.

Wethouder Everhardt bevestigde deze week bij BU dat er aan de Welstandscommissie een voorstel wordt gedaan voor een aanpassing van het forum: een grotere hoeveelheid groen bij de opening in het forum. Het gat blijft daarbij intact. We verwachten niet dat het de Welstandscommissie tot andere gedachten zal brengen, kijkend naar hun – vrij formele – argumentatie. Voor de architect van het WTC valt er weinig anders te doen dan afwachten. Als Welstand en gemeente niet tot elkaar komen zou de bouwvergunning geweigerd kunnen worden. BU verwacht niet dat dat zal gebeuren. Binnen het stationsgebied is het een unieke situatie. Is het advies bindend? In principe wel. Als het bevoegd gezag – de gemeente – het welstandsadvies naast zich neer wil leggen moet het goed beslagen ten ijs komen. Bijvoorbeeld door een andere Welstandscommissie een second opinion te vragen.

Nog een side note: In de notulen over het ontwerp van het forum staat een regel over de kleur van de balustrade:

De kleur dient aan te sluiten bij de algemene kleurstelling voor de inrichtingselementen op het Forum

Nu is dat nog voor allerlei interpretaties vatbaar. Wat BU bij de bespreking opving, en dat gelukkig niet in de notulen staat, is dat de Welstandscommissie het liefst afwil van de twee tinten rood (hout en staal). Er werd de suggestie gedaan om voor grijs te kiezen. Warmgrijs, om precies te zijn. BU hoopt dat architect Group A zijn poot stijf houdt wat de balustrade betreft. De keuze voor rood en bruin is juist gedaan om het overweldigende beton/staalgrijs en spiegelglas van de omgeving enig tegenwicht te bieden. Dus in hemelsnaam niet nog meer grijs, want ook warmgrijs is gewoon grijs. (Het Nederlands heeft eigenlijk geen woord voor glazen puien van vloer tot dak, waarin ook de gevoelswaarde tot uitdrukking komt. Glimgevel? Reflexmuur? Transwand?)

Hier volgen de integrale notulen over de stationsgebiedprojecten. Het gaat over het forum, WTC en een eerste bespreking van de renovatie van het Beatrixgebouw. Wil je iets lezen over het nieuwste ontwerp voor het postkantoor aan de Neude, even de link openen.

 

Boven Mineurslaan en Kruisvaart
(Ont) Ontwerp inrichting openbare ruimte Forum
Aanvraag: POS
Ontwerp : GroupA
(notulen 19/05 en 08/09 2015)
Het Forum vormt de context voor de aanpalende gebouwen; een langgerekt verblijfsgebied met drie pleinen. Voor de invulling spelen de materiaal- en kleurkeuze voor de diverse functies een belangrijke rol. Continuïteit en samenhang staan daarbij voorop, waar nog samen met de afdeling Stedenbouw aan wordt gewerkt, zowel met betrekking tot gelijke materialisatie als de uniformiteit aan elementen. De vergroening vindt vooral in het zuidelijk deel plaats. Bindend element op het Forum vormt de balustrade langs de randen; naast het Stadskantoor is een proefstuk geplaatst. Met uitzondering van de hekwerken bij de liften, worden bestaande balustrades door het nieuwe type vervangen. Het verlichtingsplan is nog in ontwikkeling.
Naast het te bouwen WTC is een opening in het dek voorgesteld ten behoeve van onder meer de ventilatie voor de verkeerszone eronder.
Het Stedenbouwkundig Atelier heeft waardering voor het ontwerp van de balustrade als verbindend element aan de westzijde van het station. Echter ten aanzien van de architectonische uitwerking is er een aantal aanbevelingen gedaan waarvan de commissie via een memo op de hoogte is gebracht. Het betreffen opmerkingen ten aanzien van de hoogte, de afwerking van de houten bovenzijde, de lengte van de segmenten, de kleur, de vormgeving van het metaal en de afdekplaat.

Reactie van de commissie
De commissie is zeer overtuigd van de noodzaak voor continuïteit en identiteit op het Forum, waarbij kleur/materiaal en verlichting een cruciale rol spelen. Zij waardeert daarom ook de zoektocht samen met de afdeling Stedenbouw om hier het maximale in te bereiken. Geconstateerd wordt dat de verblijfsplekken nog in een te grote mate van elkaar verschillen om de vereiste consequentie te bereiken. Ook bij de trappen lijkt het dat voor de leuningen geen identieke keuzes worden gemaakt.
Meer groenelementen, in ieder geval steviger vormgegeven, zijn wenselijk om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Hierbij wordt gesuggereerd om deze minder in een lijn te plaatsen. Om het verblijven te stimuleren, is het denkbaar om de verbinding tussen het verhoogde maaiveld en het lager gelegen stadsniveau te intensiveren door meer delen van het plateau uit te laten kragen en/of te verlevendigen ten behoeve van bijvoorbeeld uitzichtpunten.
De aanbevelingen van het Stedenbouwkundig Atelier met betrekking tot de balustrade worden een op een door de commissie overgenomen. Hierbij wordt de kleur nog specifiek benoemd door de commissie: de kleur dient aan te sluiten bij de algemene kleurstelling voor de inrichtingselementen op het Forum.

Over het voorgestelde gat in het dek naast het WTC is de commissie uitermate negatief en vindt deze onacceptabel. Door op deze plek – tegen de gevel – een opening te maken ontstaat hier een ongewenste achterzijde, terwijl er sprake moet zijn van een voorkantsituatie, een hoofdlooproute waardig. Een denkbaar alternatief is om de opening verder van het gebouw te maken en een loopzone te creëren langs het gebouw. Hier kan het gebouw op reageren met een gebruiksruimte aan deze zijde, waardoor de geambieerde alzijdigheid wordt waargemaakt. Groenelementen kunnen eventueel toegepast worden om het gat goed te integreren met het Forum (zie verder agendapunt D5).

D5 Jaarbeursplein
(Ont) Transformatie Beatrixgebouw
Aanvraag: Jaarbeurs
Ontwerp : Kraaijvanger
Om het Beatrixgebouw te verduurzamen en toekomstbestendiger te maken, richt de transformatie zich op transparante en energiezuinige gevels, een entree aan het Forum en flexibelere plattegronden. Architect Postel stelt voor de bestaande gevels tussen de betonbanden door volledig glazen gevels te vervangen, per laag schuin geplaatst (zaagtandeffect). Afhankelijk van de erachter gelegen functies zijn delen van de gevel op een aantal plekken minder verticaal geleed om hier de transparantie te vergroten.

Reactie van de commissie
De commissie meent dat er sprake is ven een mooi ontwerp, maar niet passend op deze plek en te ingrijpend ten opzichte van het bestaande. Het huidige Beatrixgebouw heeft een eigen kwaliteit met een grote mate van robuustheid, mede door de geprononceerde betonbanden, die in het ontwerp verloren gaat. Transformatie – inclusief meer transparantie – is heel goed voorstelbaar, maar met respect voor de bestaande kwaliteit en karakteristieken. Het in deze mate wijzigen van het aanzien en er ‘nieuwbouw van te maken’, gaat ten koste van de gelaagdheid van de stad, juist op een locatie waar in de gebouwde omgeving veel gebeurt en gaat gebeuren.
Een alternatief voorstel voor deze opgave wordt tegemoet gezien.

D6 Jaarbeursplein 15 15-44532
(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw met op de begane grond horeca en detailhandel
Aanvraag: CBRE Global Investors
Ontwerp : MVSA Architects
(notulen 19/05 en 03/11 2015)
Door aanpassing van de entreegevels, samen met positie en vormgeving van de tourniquets, heeft architect Thijssen de herken- en zichtbaarheid van de entrees vergroot. De twee trappen aan weerszijden van het gebouw, die het Jaarbeursplein met het Forum verbinden, sluiten met een verholen goot aan op een plintstrook onderaan de glaspuien. De oostgevel aan het Forum heeft geen entree vanwege de opening in het dek direct aansluitend op het gebouw.

Conclusie
De commissie meent dat de doorgevoerde aanpassingen tot verbeteringen hebben geleid en dat er sprake is van een mooi en zorgvuldig ontwerp. De aansluitingen op de trappen zijn voorstelbaar, mede gezien de fasering, maar gesuggereerd wordt om de plintstrook terughoudender vorm te geven en te laten aansluiten op de plint aan het Jaarbeursplein. Echter, op basis van de lage delen van de oostgevel aan de Forumzijde meent de commissie dat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Deze gesloten gevel verwordt tot achterzijde, niet passend bij de visie van het gebied en bij de ambitie van een alzijdig gebouw (zie agendapunt D4). De commissie dient te adviseren in de brede context van ruimtelijke kwaliteit, en het ruimtelijke aspect aan de Forumzijde met een gesloten achtergevel aan deze belangrijke loopzone kan niet geaccepteerd worden. Het gebouw vormt een samenspel met zijn omgeving, en de wijze waarop de omgeving in wording nu wordt voorgesteld in combinatie met een gebouw dat dit versterkt door de geslotenheid aan die zijde, leidt tot grote bezwaren.
De aanvraag omgevingsvergunning wordt voorzien van een negatief advies. De aanvraag voldoet niet aan de beleidscriteria vastgelegd in de welstandsnota, zoals het niet laten afkeren van het gebouw van zijn omgeving.

[einde quote notulen]

Reacties

 1. Henk

  Lol. Wat de gemeente wel mag, mag n ander niet. T zou wel aardig zijn als de gemeente t deksel op de neus krijgt wn WTC n dikke vinger geeft.

  Wie controleert de welstand? Wie bewaakt de kwaliteit van hun werk.

  Het vervangen van het Wouda gebouw had n passend ontwerp. Dat is afgekeurd. Nu wordt er n leidsche Rijn gebouw neergezet. Totaal anders als de omgeving en niet past. Dat mag wel, Beatrix gebouw aanpassingen niet.

  Maar hoe kon het Wouda gebouw er komen dat zo vloekt met de omgeving?

  Of de planeet? Of het gebouw naast de ABN op t Neude. Of de pRkeergarage paardenveld. Of of of

  Hoeveel bokken mag een welstandscommissie ongestraft schieten?

  1. Auteur
   HB

   Beter een gremium dat in alle openbaarheid ontwerpen bespreekt en beoordeelt, dan bijvoorbeeld het Stedenbouwkundig Atelier. Daarop is geen enkele controle mogelijk. Maar het is wel in grote mate bepalend hoe deze stad eruit ziet en hoe het functioneert.

 2. Henk

  Ik betwist niet de openheid. Ik verwonder mij dat de welstandscommissie een gemeente gebouw aan t forum toelaat dat niet aan de redelijke welstandscriteria voldoet, maar een privaat gebouw er wel op aanspreekt.

  Immers: Een ieder die het nieuwe gemeentehuis heeft gezien kan het gebouw uitgezonderd de 2 draaideuren bij het station, met de beste wil van de wereld niet gesloten noemen. De forum kant is een blind muur. De achterkant is een blinde muur, met een methadon verstrekkings achterdeur. Het is onmogelijk dat op basis van de conclusie dit gebouw gebouwd had mogen worden.

  In alle openheid mag er dus bok na bok geschoten worden dan wel met 2 maten gemeten worden.

  1. Auteur
   HB

   Inderdaad, volledig mee eens. Het ontbreken van een actieve forum-plint op het Stadskantoor is een kapitale blunder van architect en gemeente. Ik denk dat het voor weinigen toen inzichtelijk was hoe dit ontwerp zou uitpakken, Welstandstand incluis. Men ging voor de spannende plaatjes. Er was immers nog niets, het oude rommeltje stond er nog. Het goede nieuws is dat het niet moeilijk is om dat alsnog te repareren. Het zal wel een aantasting van het ontwerp inhouden. De vraag is of men deze stap wil zetten en of de architect er in meegaat. Zolang het gat in het forum blijft, het WTC een achterkant houdt, is er geen enkele incentive om de tochtige doorsteek tussen de twee hoge gebouwen te repareren. Misschien is dat wel de achterliggende gedachte: dat stuk forum is al verloren, laten we er maar geen energie in steken.

Reageer