Raad buigt zich over BOO Jaarbeurs

In Dossier, Nieuws door HBReageer op dit artikel

Impressie Amrath Jaarbeursplein, bron A2studio

[Geüpdatet 22-1] Momenteel buigt de gemeenteraad zich over de zakelijke deal die door de gemeente is uitonderhandeld met de Jaarbeurs. Deze heeft de vorm van een bilaterale ontwikkelovereenkomst, een BOO. Vanaf deze ‘groeipagina’ zullen we de ontwikkelingen bijhouden. (Houdt hem onder de browser-refresh.) Dit besluit – als en zodra deze wordt genomen – maakt de weg vrij voor Stationsgebied fase 2, waarvoor dit jaar een structuurvisie wordt ontwikkeld.

Allereerst een verwijzing naar de BU-pagina waar ALLE documenten van de deal zijn opgenomen, met uitzondering van de bijlagen die financieel van aard zijn en de classificatie geheim hebben gekregen.

Hotel en bioscoop
De gemeente heeft inmiddels met de familie Van Eijl een zakelijke afspraak kunnen maken in relatie tot de ontwikkeling van het hotel met woningen. Rond is dat nog niet, het moet eerst nog de bestuursrechtelijke molen in. Dit is het eerste concrete project op de kop van de Jaarbeurs dat onder regie van de gemeente zal worden uitgevoerd. (De megabioscoop wordt door Jaarbeurs gebouwd op ‘eigen’ terrein en doorverhuurd. De casino-bouwgrond heeft momenteel geen bestemming en wordt groen.)

Politiek
Politieke partijen hebben wensen en bedenkingen kunnen indienen en het college heeft daarop geantwoord. Je vindt deze vroegtijdige schermutselingen in  Bijlage 1 Reactie wensen en bedenkingen Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs en bijlagen (19 januari). Voor ons, gewone stervelingen, geen inzage in de financiën. Wobben mag, maar is zinloos.
De SP trapt af met een publieke afwijzing van de overeenkomst: Schipper: “Te gunstig voor Jaarbeurs, teveel risico voor gemeente.”

Second opinion
Oldenborg voorspelde op nieuws030 dat de raad – zoals zo vaak bij grote financiële deals – zal aansturen op een second opinion. En dat gaat inderdaad gebeuren. In de commissievergadering S&R hebben bijna alle partijen aangedrongen om verduidelijking en toetsing op juridische en financiële aspecten. Wethouder Stationsgebied Everhardt dringt aan op raadsbehandeling eind maart en dat lijkt, inclusief rapportage van de second opinion, haalbaar te zijn.
Partijen hebben over een groot aantal aspecten vragen gesteld. Over het algemeen is er instemming over de ingeslagen weg en lijkt het nog een kwestie van verduidelijking, puntjes op de i zetten. Wat zwaar weegt is de toetsing op een marktconforme gronddeal. Terecht, het gaat om maar liefst acht hectare binnenstedelijke bouwgrond, waar intensief gebruik van gemaakt gaat worden.

Snelle verbinding
Verder stelden bijna alle partijen vragen over de snelle verbinding van de Merwede-parkeerplaats naar de binnenstad. Op dit moment is er een inspanningsverplichting om daar een studie naar uit te voeren. Partijen ervaren dat als te mager. Uit discussies bleek dat Jaarbeurs ook belang heeft bij de verbinding, bijvoorbeeld door mensen snel van het station naar de hallen te kunnen brengen. Jaarbeurs zou niet alleen ruimhartig moeten faciliteren, mogelijk zelfs financieel moeten bijdragen aan deze verbinding, aldus GroenLinks. Want als deze succesvol is, zal het de Jaarbeurs veel extra parkeerinkomsten opleveren aan niet-evenement gerelateerd bezoek.

Verkeer
Verkeer speelt bij de Jaarbeurs-BOO op de achtergrond mee. Voor het gehele fase 2 project is het wel dominant. Het heeft tot nu toe de discussies nogal overheerst en zal dat – zo vreest BU – voorlopig blijven doen.
CDA heeft vorige week al een robbertje vechten met de wethouder verkeer achter de rug, wat de verkeersberekeningen van het toekomstige Westplein betreft. Links- of rechtsom wil Van Waveren de (onbetaalbare) tunnelvariant in beeld houden. De aggressieve toon viel niet in goede aarde en ze verspeelden goodwill bij de VVD (bron: AD):
VerkeercapaciteitberekeningenWestpleinCDA_ADUN

Ontwikkelgroep Lombok Centraal heeft bij het verkeersplan een reeks bedenkingen en pleit voor “directe actie om de huidige chaos en onveilige verkeerssituatie rondom en op het Westplein te verbeteren”:

Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

Milieuzone
In de context niet direct relevant, maar wel belangrijk in de zin van geloofwaardigheid van het college: van de bestuursrechter mag de Utrechtse milieuzone blijven. KNAC en SSLU staan met lege handen. De milieuzone is een relatief klein onderdeel in een groot pakket aan verkeersmaatregelen. De rechter maakte duidelijk dat niet ieder onderdeel een groot effect hoeft te hebben, maar dat de samenhang van de maatregelen telt. Verder is het aan de politiek om die afweging te maken en niet de rechter. Wat de milieuzone betreft pioniert Utrecht, en moet daarbij op een aantal fronten het gevecht met de autolobby aangaan. Wel is er morele hulp van andere grote steden, zoals Rotterdam.

Reageer