Een karrenvracht verkeersbesluiten

In Nieuws door HB3 Reacties

Ter hoogte van de westelijke HOV-flyover, op wat is overgebleven van het Westplein en de Mineurslaan, is het afgelopen jaar een onbegrijpelijke (en bij vlagen gevaarlijke) hutseklus van verkeer ontstaan. Nog een Smakkelaarsveld erbij, zeg maar. Een transformatiegebied met onbekend eindbeeld. We vonden in de vergunningen een groot aantal verkeersbesluiten die betrekking hebben op het gebied en op de overzijde van het spoor. We kunnen er geen chocola van maken zonder kaart of plattegrond. Bij POS hebben we meer info opgevraagd waar deze verkeerbesluiten betrekking op hebben. Als mensen van Ontwikkelgroep Lombok Centraal of anderen willen reageren, graag.

Verkeersbesluiten dus. Daar gaan we.

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Verplicht fietspad (G11) Vaststellen: Verplicht fiets/bromfietspad (G12a) – Westplein (tussen de Leidscheveertunnel en de Van Sijpesteijnkade); Westplein: (ter hoogte van de Leidscheveertunnel; van de Kanaalstraat richting de Leidscheveertunnel)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen (C15) – Westplein (tussen de Leidscheveertunnel en de Vleutenseweg)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Passeergebod (D2) – Westplein (ter hoogte van de Leidscheveertunnel; ter hoogte van de op- en afrit van de HOV-baan)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Maximum snelheid van 30 km per uur zone (A1 en A2) – Westplein, Smakkelaarsveld, Jaarbeursplein, Mineurslaan zuid

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Voetgangersoversteekplaats (L2) – Jaarbeursplein (ter hoogte van het Hotel NH en Tijdelijke Tramhalte; tussen NH Hotel en Jaarbeurstraverse)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Eenrichtingsweg (C2) – Weg langs tijdelijke tramhalte (ter hoogte van het Hotel NH; weg tussen Croeselaan en Jaarbeursplein)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Verplichte rijrichting (D4) van zuid naar noord – Mineurslaan (ter hoogte van het Van Sijpesteijn gebouw; tussen Jaarbeurstraverse en Van Sijpesteijnkade )

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Stopgebod bij voorrangskruispunt; er dient voorrang verleend te worden aan verkeer op de kruisende wegen (B7) – Mineurslaan (ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade; kruispunt Mineurslaan met verbindingsweg Jaarbeursplein)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Eenrichtingsweg (C2) vanaf noordelijke aansluiting Jaarbeursplein in de richting Jaarbeurstraverse gesloten – Mineurslaan (ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade; kruispunt Mineurslaan met verbindingsweg Jaarbeursplein)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Passeergebod (D2 en D3) Vaststellen: Verplichte rijrichting (D5r) met onderborden “Uitgezonderd lijnbussen” (OB104) en “Bestemmingsverkeer” (OB108) Vaststellen: Passeergebod (D2 en D3) Vaststellen: Verplichte rijrichting (D5r) en (D4 met onderbord “Uitgezonderd bussen” (OB62) en taxi’s) – Croeselaan (ter hoogte van de Mineurslaan; kruispunt Croeselaan-Mineurslaan); (ter hoogte van de Mineurslaan; kruispunt Croeselaan-Mineurslaan)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Eenrichtingsweg (C2 in de richting Graadt van Roggenweg) – Jaarbeursplein (ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade; tussen Westplein en Graadt van Roggenweg)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen (E7) – Mineurslaan (ter hoogte van het Hotel NH; tussen Jaarbeurstraverse en Van Sijpesteijnkade)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Geslotenverklaring in beide richtingen (C1) met onderborden “Uitgezonderd lijnbussen” (OB104) en “Uitgezonderd taxi’s” – Croeselaan (ter hoogte van de tijdelijke trambaan; tussen Jaarbeursplein en Graadt van Roggenweg)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Geslotenverklaring voor voetgangers (C16) – Jaarbeursplein (ter hoogte van het Hotel NH; tussen Tijdelijke Tramhalte en Van Sijpesteijnkade)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Verplicht fiets/bromfietspad (G12a) in twee richtingen (OB505) – Croeselaan (ter hoogte van de tijdelijke trambaan; tussen Jaarbeursplein en Graadt van Roggenweg)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Verplicht fiets/bromfietspad (G12a) – Smakkelaarsveld (ter hoogte van Stationsdwarsstraat, tussen Catharijnesingel en Stationsplein); Smakkelaarsveld (tussen Nieuwe Daalstraat en Stationsplein/Smakkelaarsveld ter hoogte van nieuwe langzaam verkeer oversteek)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading hoger zijn dan 2.20 m (C19) – HOV baan (ten noorden van Van Sijpesteijn Gebouw; verbinding tussen Jaarbeursplein en onderdoorgang HOV baan)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Voorrangskruispunt met dien verstande dat bestuurders op de zijwegen voorrang moeten verlenen (B4, B5 met OB712 vanuit de andere naderingsrichtingen en B6 bij de aansluiting vanuit westelijke richting, Leidseveertunnel) Vaststellen: Voorrangskruispunt waarbij aan verkeer op de busbaan voorrang moet worden verleend (B6) Vaststellen: Voorrangskruispunt waarbij aan verkeer op de busbaan voorrang moet worden verleend (B6 met kanalisatiestrepen) – Smakkelaarsveld (ter hoogte van het Stationsplein; aansluiting Smakkelaarsveld met Stationsplein); Smakkelaarsveld (ter hoogte van de nieuwe langzaam verkeeroversteek tussen Nieuwe Daalstraat en Stationsplein/Smakkelaarsveld); Smakkelaarsveld (ter hoogte van de Stationsdwarsstraat tussen Catharijnesingel en Stationsplein)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Stopgebod (B7) verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg Vaststellen: Voorrangskruispunt waarbij bestuurders op de zijwegen voorrang moeten verlenen (B6). Voor de HOV baan (1 bord) en voor het Jaarbeursplein (2 borden). Vaststellen: Voorrangskruispunt waarbij bestuurders op de zijwegen voorrang moeten verlenen (B6) – Jaarbeursplein (ter hoogte van Van Sijpesteijnkade; tussen het Westplein en de Graadt van Roggenweg; Graadt van Roggenweg in de richting Park Plaza Hotel en vanaf het Park Plaza Hotel onder de HOV baan in de richting van het Jaarbeursplein) ; Jaarbeursplein (ter hoogte van de aansluiting met de Tijdelijke Tramhalte; kruispunt weg langs Tijdelijke Tramhalte met Jaarbeursplein en Mineurslaan); Jaarbeursplein (ter hoogte van het Hotel NH Utrecht; tussen Tijdelijke Tramhalte en Van Sijpesteijnkade op de aansluitende weg ten noorden van het Van Sijpesteijn gebouw)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Passeergebod (in de richting van het Jaarbeursplein D2 en in de richting van de Mineurslaan D3) Vaststellen: Verplichte rijrichting (D4) Vaststellen: Verplichte rijrichting (D5r) Vaststellen: Verplichte rijrichting (D4 op de oosttak van het kruispunt en D5r met OB712 op de noordtak van het kruispunt) – Jaarbeursplein (ter hoogte van de Tijdelijke Tramhalte; kruispunt weg langs Tijdelijke Tramhalte met Jaarbeursplein en Mineurslaan); Jaarbeursplein (ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade in de richting van het NH Hotel; tussen het Westplein en Graadt van Roggenweg); Jaarbeursplein (ter hoogte van het NH Hotel; voor het kruispunt aan de rechterzijde) ;Jaarbeursplein (ter hoogte van het NH Hotel; kruispunt Jaarbeursplein met de weg naar Graadt van Roggenweg)

Gemeente Utrecht – Vaststellen: Verplicht fietspad en einde verplicht fietspad (G11 en G12) Vaststellen: Verplicht fiets/bromfietspad (G12a) in twee richtingen (OB505) Vaststellen: Fietsstrook markering aan beide zijden van de weg tussen de ontsluiting Park Plaza Hotel en de verbindingsweg naar het NH hotel – Jaarbeursplein (ter hoogte van Van Sijpesteijnkade; tussen het Westplein en de Graadt van Roggenweg) ; Jaarbeursplein (ter hoogte van de Tijdelijke Tramhalte; tussen het NH Hotel en Jaarbeurstraverse); Jaarbeursplein (ter hoogte van Van Sijpesteijnkade; tussen het Westplein en de Graadt van Roggenweg)

Behandeling van de verkeersplannen in de commissie Stad & Ruimte is aanstaande:

MotieHelderVerkeersplanWestplein

Reacties

 1. Remco

  Veel verkeersbesluiten zijn niet echt zichtbaar of hebben betrekking al geplaatste verkeersborden oa ivm tijdelijke bouwsituatie en wijziging tpv HOV. Ik heb ook kaartbeeld opgevraagd maar het is simpelweg niet recentelijk bijgewerkt in een actuele ondergrond.

  1. Auteur
   HB

   Het feit dat er een zeer groot aantal tegelijk werden gepubliceerd (nog niet eerder zo gezien) triggerde tot dit bericht. Er moet toch centraal een overzicht worden bijgehouden?

   1. frits

    Het betreft inderdaad de verkeersbesluiten van deels de definitieve en deels de tussentijdse situatie. Feitelijk is het de formele onderbouwing die de gemeente .

    De gemeente dient voor de plaatsing van de meeste RVV borden een verkeersbesluit te nemen. Om niet in 1 keer alle verkeersbesluiten op nieuw ter discussie te stellen is het niet ongewoon ze separaat te nemen. Bijvoorbeeld alle voorrangsborden van 1 kruispunt of alle bebordingen fietspad (en onderborden) per kruispunt.

    Zeker in deze situatie is het niet onverstandig om die besluiten separaat te nemen. Immers zal in de komende periode bepaalde kruispunten in tijdelijke situaties (met bijbehorende bebording) ook aangepast worden.

    Verder zijn het er zoveel omdat de hele HOV-baan een impact heeft op meerdere kruispunten en de ‘tijdelijke’ situatie (de vraag is natuurlijk wat tijdelijk is in dit gebied) rondom het jaarbeursplein best complex is (separate routes voor fiets, auto, voetganger en bus).

Reageer