Alle info Jaarbeurs-deal

In Dossier, Nieuws door HBReageer op dit artikel

Op 8 december meldden we dat Jaarbeurs en gemeente er na jaren van onderhandelen uit zijn. Er ligt een overeenkomst, waarover de gemeenteraad zich in een zogenaamde voorhangprocedure mag uitspreken. Behandeling in de raad zal vermoedelijk in januari of februari plaatsvinden.
We ontdekten dat bij de ontwikkelovereenkomst een groot aantal bijlagen horen, waarover uiteraard de raad kan beschikken, maar waarvan we vinden dat iedereen deze met een muisklik moet kunnen openen. Met hulp van de griffie is dat gelukt. Met enige trots presenteren we de hele papierwinkel van de deal tussen gemeente en Jaarbeurs.

OostWestOmklapTekening

Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein concept december 2015

Bijlage 0 Brief BW aan Jaarbeurs
Bijlage 1 Overeenkomst van Grondruiling

Bijlage 2 Plangebied met deelgebieden
Bijlage 2A Toponiemenkaart
Bijlage 3 Erfpachtovereenkomst Bioscoop
Bijlage 4 Expeditiebrug
Bijlage 5 Plankaart structuurvisie fase 2
Bijlage 5-2 Kaart fasering stationsgebied
Bijlage 7-1 Milieuvergunning 2002
Bijlage 7-2 Milieuvergunning 2010
Bijlage 7-3 Milieuvergunning 2009
Bijlage 8 Tekening oost-west omklap
Bijlage 8-2 Tekening oost-west omklap zonder Megabioscoop
Bijlage 9-2 Tijdplanning
Bijlage 10 Ruimtelijke Hoofduitgangspunten 26-11-2015
Bijlage 11 Tripartiteovereenkomst

Bijlage 12 Kader omvattende ontwerpproces:
12A Structuurplan Stationsgebied 2006
12B BLVC-contractsamenvatting versie 1
12B Bouwreglement Herontwikkeling Stationsgebied
12B Nota Bouwputmanagement
12B Leidraad Uitvoeringsplan Omgevingsbeheer
12B Referentiekader Bouwputmanagement
12B Handreiking en format voor BLVC
12C Leidraad beheer en veiligheidspar.
12C Leidraad gelijkwaardigheid
12C Nota Beheer en Veiligheid
12D Richtlijnen bouwafscheidingen
12D Nota Bouwputcommunicatie dec. 06
12D Strat. visie gezamenlijke gebiedscommunicatie
12D Memo Communicatiemiddelen
12D Richtlijn Uitstraling Bouwput 260107

Bijlage 14 Toegangswegen
Bijlage 15 Tekening Expeditieweg Jaarbeurs
Bijlage 16 Toestemmingsbrief staat
Bijlage 17 Tijdelijke Inrichting bouwplot Holland Casino
Bijlage 18 Definitief ontwerp Centrumboulevard
Bijlage 19 Tracés kabels en leidingen
Bijlage 20 Rapport verplaatsing WKO
Bijlage 21 Model planschade overeenkomst
Bijlage 22 APS planning
Bijlage 24 Memo milieu
Bijlage 25 Overeenkomst financiële bijdrage Biowasmachine
Bijlage 25.1 Def. beschikking SP ondergrond Utrecht
Bijlage 25.2 Protocol melding activiteiten biowas
Bijlage 25.3 Meldingsformulier biowasmachine
Bijlage 25.4 Bronnen verplaatsen
Bijlage 26 Overlegstructuur
Bijlage 27 Escalatieprocedure

NB Bijlage 6 is vervallen en bijlagen 13 en 23 zijn geheim, want financieel van aard.

Veel lees- en studieplezier. En zoals altijd geldt: vind je iets interessants, reageer dan op dit artikel.

Reageer