Lombok draait warm voor structuurplan fase 2

In Dossier, Nieuws door HB11 Reacties

Een zomer is er overheen gegaan: het besluit van de raad om in te stemmen met de plannen voor Stationsgebied Fase 2, inclusief het verwerpen van de Westplein-tunnelvariant. Een zomer die in Lombok de tranen heeft gedroogd. En die voor nieuwe strijdbaarheid heeft gezorgd.
Nu moet er een begin gemaakt worden met het structuurplan. Het college wil daar meer tijd voor uit trekken. Een brief, die door Guus Haest is ondertekend voor een groep westelijke stakeholders, is bij POS, college en raad bezorgd. Uit de brief spreekt een constructieve geest, maar wijs geworden door de afgelopen jaren, ook nogal wat voorbehoud en voorwaarden. Ofwel: kies voor echte samenwerking (‘volwaardige coproductie’) of we gaan onze eigen weg, in ons eigen tempo. “We maken samen de stad, of we doen dat niet, we doen niet alsof.” Ondertekend door Ontwikkelgroep Lombok Centraal met steun van Wijkraad West, Wijkraad Binnenstad, Stichting Maanzaad, NH Utrecht-Hotel en Park Plaza Hotel en Winkeliersvereniging Lombok.
Hoe zo’n coproductie er uit zou moeten zien met partijen die best strijdige belangen hebben, laat de brief in het midden. Kijkend naar de koppige vasthoudendheid voor de tunnelvariant, vermoeden we dat het harmoniemodel niet dominant zal zijn.

Maar je moet ergens beginnen en de hand is uitgestoken. De grootste uitdaging en kansen liggen in het Jaarbeursgebied. Het Westplein moet echter binnen enkele jaren gerepareerd worden. Daar kan het Structuurplan niet vroeg genoeg voor komen. En wie weet, gaat Ontwikkelgroep Lombok Centraal de doorgetrokken Leidsche Rijn weer prioriteren en steunt het collega dat. Dat zou fijn zijn, want voor de hele stad van belang.

Integrale quote uit de brief:

Utrecht, 1 november 2015.
Betreft: Reactie en voorstel participatie procesaanpak ‘Structuurvisie Utrecht Centrum-West’

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente heeft op 29 september jl. belangstellenden / belanghebbende een stappenplan en uitnodiging gestuurd om mee te denken over de Structuurvisie Utrecht Centrum-West. Mevrouw Rademaker heeft ons vervolgens op 9 oktober ook nog eens per e-mail geïnformeerd over het vervolg.

Het ‘stappenplan participatie’ bestaat uit deze vier onderdelen + planning (zie ook bijlage):

1  opstellen keuzedocumenten zes onderdelen: identiteit en structuur; verkeer en parkeren; duurzaamheid; gezondheid; stad op ooghoogte; ontwikkelingsstrategie – najaar 2015
2  consultatie en verfijning per onderwerp – voorjaar 2016
3  eerste stappen: placemaking, plintinvulling, tijdelijke benutting helft asfalt Westplein, serviceconcept = fietsen <> parkeervoorziening Merwedekanaal, ed. – vanaf najaar 2015
4  vaststelling structuurvisie = zes onderdelen > ‘normale’ inspraakprocedures – najaar 2016.

Tijdens de planvorming wordt ingaan op realisatie in de komende 10-15 jaar en op de financiële strategie.

Onze inzet en voorstellen

Ondergetekenden hebben als belanghebbenden en belangstellenden bij de toekomst van dit deel van het stationsgebied / centrum de uitnodiging besproken. Wij willen in beginsel graag meedoen en (weer) onze bijdrage leveren aan dit (vervolg) ontwikkelproces.

Wel stellen we voor twee min of meer parallelle processen te lopen:

 • een proces dat zich richt op de gewenste toekomstvisie/het eindbeeld (punten 1, 2 en 4)
 • een proces dat zich richt op tijdelijke (tussen) oplossingen en eerste stappen (3).

Waar nodig dient wel de samenhang te worden bewaakt. We stellen dit voor om zo goed mogelijk gebruikt te maken van personele en financiële inzet, tijdsbesteding en interesse van diverse organisaties en deelnemers. Dat geeft op beide aspecten meer focus.

Met de vaststelling van de toekomstvisie in juli dit jaar voelen we ons niet meer erg serieus genomen. We willen niet in een traject terechtkomen waarbij alleen geluisterd wordt naar stakeholders. We voelen weinig voor normale ‘inspraak’ als daar niet iets mee wordt gedaan. We maken samen de stad, of we doen dat niet, we doen niet alsof.

Wensen en voorwaarden inspraak

Daarom hebben wij vooraf enkele wensen en voorwaarden bij de voorgestelde procesaanpak. Voor de uitwerking van de toekomstvisie / het eindbeeld gaat het hierom:

– we bepalen samen de agenda, de inhoud, de deelnemers, de werkwijze en het proces
– dat geldt ook voor hoe en door wie er op punten mogelijk externe ondersteuning, onderzoek en begeleiding wordt geleverd (een dergelijke inzet lijkt ons nuttig en wenselijk)
– we schrijven de rapportage en conclusies mee; of hebben tenminste het recht dat onze / ieders visie in eigen woorden daarin een plek krijgt.

Dit is dus meer dan ‘betrokken worden’, of ‘geconsulteerd’ worden of ‘klankbordgroep’ zijn. We willen een volwaardige coproductie. We geloven daarin en we menen dat dit deel van de stad dit ook verdient en nodig heeft. De eerste stap daarin is dan het gezamenlijk bepalen van de procesaanpak, waarbij het voorstel van de gemeente als prima voorzet wordt gezien.

Voor de uitwerking van tijdelijke invullingen en eerste stappen (3) stellen we voor om een slagvaardige projectleider + werkgroep van enthousiaste deelnemers in te stellen, die hiermee aan de slag gaat (of beter: verder gaat, want er loopt natuurlijk al één en en ander). Het lijkt ons verder verstandig vooraf de randvoorwaarden en – ook financiële – (on)mogelijkheden af te spreken, al is het maar om ieders verwachtingen af te stemmen. Welk budget is hiervoor gereserveerd?

Alternatief: parallel en/of ieder voor zich

Het alternatief is dat we slechts als toehoorder(s) op uw uitnodiging ingaan en daartoe enkele mensen afvaardigen, maar verder niet aan de door uw voorgestelde procesaanpak meedoen.

We trekken dan liever ons eigen plan c.q. gaan een eigen parallel proces van onderzoek en meningsvorming organiseren. Al dan niet samen of – als het echt niet anders kan – ieder voor zich.

Tot slot: we willen in alle gevallen dat iedereen gaandeweg vrij is om open te communiceren naar wie dan ook. Krampachtige afspraken over geheimhouding en inperking van (tussentijdse) ruggenspraak en openbare meningsvorming lijken ons bij een open participatieproces overbodig en ongepast.

We zouden graag eerst van gedachten wisselen over deze suggesties en wensen met de projectleiders Leen de Wit en Marlies de Nijs – en wellicht ook wethouder Victor Everhardt – hierover verder te praten voordat we op uw uitnodiging ingaan.

PS 1 Wanneer zijn de stadsbrede mobiliteits- en verkeersanalyses klaar? We zijn benieuwd naar de bevindingen en betrekken die graag bij de uitwerking van de structuurvisie.

PS 2 Het tijdstip voor de bijeenkomsten in de avonduren.

Met hartelijke groet,
Guus Haest
Ontwikkelgroep Lombok Centraal

Ondersteund door:

Stichting Maanzaad
NH Utrecht-Hotel
Park Plaza Hotel
Wijkraad West
Wijkraad Binnenstad
Winkelier vereniging Lombok

 

Reacties

 1. TP

  Knap te zien dat de moed nog niet in de schoenen is gezakt bij de betrokkenen. Als TivoliVredenburg het financiële gat van het Stationsgebied is, kan je toch wel zeggen dat het Westplein de sluitpost cq het verkeerskundig afvoerputje is. Na meer dan 10 jaar soebatten en vertragen nog steeds geen haalbaar concreet plan op tafel en ook weinig zicht op een acceptabele oplossing, wonderlijk.

 2. Atilla Vigh

  Ik vind altijd wel bijzonder dat burgers zich organiseren, maar zodra er geld op tafel moet komen, wijst men al snel naar de overheid. Roepen dat je een tunnelvariant wil is een, maar hem betalen is twee. Als deze bewoners er echt aan gelegen is (buiten alle inhoudelijke bezwaren) om zo’n tunnel aan te leggen, zou ik zeggen: begin een actie om dat geld onder de bewoners, bedrijven en andere op te halen (desnoods met crowd funding acties). Je kunt het de gemeente toch niet kwalijk nemen dat ze geen miljoenen euro’s ergens zo maar op de plank hebben liggen. En ja, je kunt wel roepen, dat ze het in andere situaties wel hebben gedaan, is geen argument. Dat waren vermoedelijk besluiten in andere tijden, waar er veel meer geld beschikbaar was. Als er geen crisis was geweest, zou ik mij best kunnen voorstellen dat die tunnel er wel kwam.

  Inhoudelijk is vast komen te staan (en je kan dat ook zien, door gewoon een paar keer over het Westplein te fietsen) dat er minder auto’s rijden. Door de knip aan de Paardeveldkant en ook de autoluwheid op de Cathrijnesingel, zullen steeds meer doorgaande autobestuurders eieren voor hun geld kiezen. Waarom een tunnel aanleggen voor veel minder auto’s? Die vraag is door de bewoners nog steeds niet goed beantwoord. Dat het relatief druk is vergeleken met een buitenwijk vind ik non-argument: inherent van het wonen in een centrum van een stad. Als je niet van drukte houdt, verhuizen. Dat is hetzelfde als mensen die klagen over lawaai van uitgaansgelegenheden of manifestaties in het centrum. Geen medelijden mee, die keus maak je door daar te gaan wonen. Er zijn zat plekken in buitenwijken waar er meer rust is. En als je nog meer rust nodig hebt, zijn er vermoedelijk nog wel plekken in Friesland waar niemand je lastig valt.

 3. Auteur
  HB

  Let op, het tunnelplan is definitief verleden tijd. Andere oplossingen zijn nodig en ook al onderzocht.
  Wel zijn de tegenstrijdige belangen van de retailers in het centrum en de Westbewoners gebleven. Dus simpel zal het niet worden.

 4. Remco

  @HB wat een vreemd invulling van zaken. Tranen? Nieuwe strijd? Ik maak uit je tekst op dat je OLC nogal neerzet als mensen die alleen met een tunnel bezig zijn. Dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat er juist heel veel gezamenlijke waarden zijn waar we voor pleiten. Aangezien ik je website al jaren volg ben ik dan ook gewend dat je graag het hele verhaal vertelt. Het komt me nu wat kort door de bocht over. Bovendien ook wat vreemd om in te gaan op tegenstrijdige belangen van enkele stakeholders. Ik heb het idee dat je zelf nu wat last hebt van tunnelvisie. We kijken vanuit OLC echt niet alleen naar het verkeer en de bereikbaarheid. Het bepleiten van het doortrekken van de Leidsche Rijn is ook iets wat we altijd al doen. Jammer dat je het nu beschrijft alsof we dat nu (nog) niet doen.
  ps: 24 november is de eerste klankbordgroep bijeenkomst voor alle stakeholders.

  1. Auteur
   HB

   @Remco: vertel dan hier het hele verhaal ajb. Bij de drie door de politiek geagendeerde sessies die dit voorjaar werden gehouden (ja, ik was bij alle drie), ging het tot vervelens toe over verkeer. En nee, dat werp ik niet OLC voor de voeten, maar het is wel deze beperkte visie die toen de toon zette. Gelukkig zijn we een stap verder en kan er weer sprake zijn van een soort Grüne Wiese, een nieuw nulpunt, en ik ben blij dat je aangeeft dat stakeholders elkaar op hoofdlijnen hebben gevonden.
   Sorry dat ik je moet corrigeren op het onderdeel Leidsche Rijn doortrekken. Misschien beschouw je dat vanuit het werk binnen de OLC als iets waar jullie voortdurend op gefocust blijven, ik heb het als waarnemer aan de zijkant niet zo ervaren. Ik heb dat altijd als een van de kroonjuwelen van het herstellen, verbinden en betekenis geven gezien. Tunnelvisie nee, gewoon een ander perspectief.

 5. TP

  @HB ben het helemaal eens. De tunnel is veel te lang tegen beter weten in als heilige graal beschouwd waardoor er geen andere discussie mogelijk was. Als Lombokker wil ik vooral een genormaliseerde situatie. Een snel einde aan het wild west plein. Dit houdt in meer ruimte en een soepele verbinding voor voetgangers fietsers naar de binnenstad, een ‘eerlijke’verdeling van het autoverkeer vanaf de ring naar de binnenstad over de stad middels knips en knijps en inderdaad het kroonjuweel: een doorgetrokken Leidsche Rijn. Oh ja en als laatste op het wensenlijstje: dat er maar weer wat bomen mogen terugkeren in dit leeggekapte gebied.

 6. Remco

  De eenzijdige en beperkte verkeersdiscussie valt mij ook op. Als Lombokker werk ik al een aantal jaren aan verbetering van het westplein. Soms helpen kleine interventies. We willen ook graag sneller grote verbeteringen. Vanuit OLC wordt aan verschillende waarden en programmering gewerkt en zie dan ook geen verschil in perspectief. De Leidsche Rijn hebben we veelvuldig onder de aandacht gebracht dus ik begrijp je niet zo goed.
  Met de brief pleiten we vooral voor een open gesprek en hopen we juist op realisatie van de ambities voor het gebied. Realistisch zijn hoort daar bij maar wel met respect en dus niet opnieuw participatie voor de show.

 7. Marco Knol

  Volgens mij is iedereen het er al jaren over eens dat de Leidsche Vaart doorgetrokken moet worden c.q. opnieuw open gelegd. Daar wordt dan logischerwijs in discussies ook weinig aandacht aan besteed; discussieren doe je over zaken waar je het niet met elkaar eens bent.

  @Attila; beetje goedkope opmerking over dat geld. Bij het referendum is destijds voor een groene variant gekozen. Dat gaat een stuk beter als die weg onder de grond ligt. Tot dusverre merk ik echter niks van dat groene karakter. De dames en heren bestuurders hebben destijds van de utrechtse bevolking een opdracht meegekregen die ze tamelijk slecht uitvoeren.

  Ik ben het trouwens met Herbert eens dat een groot deel van het dispuut gaat tussen de winkeliers in de binnenstad die graag automobilisten zien komen en de bewoners elders. Overigens wil ik daar wel graag een kanttekening bij maken; ruim 20 jaar geleden verdedigde de huidige centrummanager als bestuurslid van de PvdA al een beleid om parkeerplek in de binnenstad vooral te behouden. Een autoluwe, laat staan autovrije binnenstad, zou er nooit komen wegens te veel weerstand. Nu organiseert ie zelf al jaren die weerstand. Ik vraag me de dus af of dhr. Blommendaal en die paar bestuurders van de ondernemersvereniging in het centrum niet vooral hun eigen autofiele stokpaardje berijden.

  1. Auteur
   HB

   @Marco: ik kan het niet hard maken, maar mijn gut feeling zegt me dat wanneer de afgelopen vijf jaar besluitvaardiger waren geweest ten aanzien van Westplein, voor dit gebied al een stedenbouwkundig plan klaar had kunnen liggen, de wegen waren ingetekend (of al klaar!) en dat het herstel van het water geprioriteerd had kunnen worden. Kijk naar Stadsbuitengracht-noord, eind van het jaar open, oorspronkelijk was dit een fase 2 project.
   Het zou goed zijn als Westplein-plannen wat worden versneld, misschien loskoppelen van het trage proces van Structuurplan 2.

 8. TP

  In het licht van de vandaag gepubliceerde studie “Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen” gloort er hoop voor het Westplein. P94:

  In het kader van de ‘Tweede fase Stationsgebied’ heeft de gemeenteraad op 9 juli 2015 besloten dat het Westplein moet worden ingericht met als uitgangspunt een “stadsstraat met 2×1 profiel met pleinfuncties, 30 km zone en vastgoed.”
  Een verkeersdrukte van circa 15.000 motorvoertuigen per etmaal past bij deze kwaliteiten, wat overeenkomt met een verkeersreductie van circa 32% vergeleken met de situatie begin 2015.

  Nog steeds heul veul auto’s die zich over een 30km zone? persen maar wel een compleet andere beeld dan dat we nu hebben.

  1. Auteur
   HB

   We maken een item over de nieuwe verkeersstudie, zodat er hier wat echte discussie op gang kan komen, in plaats van het nihilistische gezuur (sic) op de meeste nieuwssites, als het gaat om de combi van auto’s, lucht, Utrecht en GL.

   Morgen eerst een ochtend bij de Welstandscommissie luisteren naar een reeks architecten die in het Stationsgebied iets mogen bouwen.

Reageer