Bestuursrapportage: Jaarbeurspleingebouw A vertraagd

In Nieuws door HB7 Reacties

Maquette Jaarbeursplein en omgeving (foto: RJ)

Maquette Jaarbeursplein en omgeving (foto: RJ)

Jaarbeurspleingebouw fase A komt er voorlopig niet. De beoogde gebruiker heeft zich teruggetrokken. De voorverhuureis van 75% wordt niet gehaald om met bouw te kunnen beginnen. Dit en andere zaken lezen we in de nieuwste peilstok Stationsgebied, onderdeel van de tweede bestuursrapportage. Op 13 oktober volgt bespreking in de commissie Stad & Ruimte.

In het stuk worden de verwachte afwijkingen van de begroting 2015 onder de loep genomen. Enkele zaken die ons opvielen:
– Het jaar 2016 kent een piek in bouwactiviteiten, met name aan Jaarbeurszijde komt er veel bij: HOV, busstation, WTC, garage, Knoopkazerne, Croeselaan en kop Jaarbeurs.
– Bij de bouw van Stationsplein Oost is de volledige reserve al opgesoupeerd voor maatregelen die moeten worden getroffen om volgend jaar een tijdelijke voetgangersaansluiting te kunnen maken tussen Hoog Catharijne en OV-terminal.
– Bij toekomstige aanbestedingen verwacht men duurder uit te zijn door marktwerking, de bouw trekt namelijk aan.
– Het aantal projecten dat de gemeente nog moet aanbesteden is beperkt en deze hebben vooral betrekking op openbare ruimte.
– Er is een flinke worsteling met de beperkte ruimte rond de bouwput Hoog Catharijne, waardoor vertragingen dreigen voor BAM en Klépierre.
– Er wordt met geen woord gerept over bouwlocatie Paardenveld/De Kade, daar is toch ook sprake van bouwen op een stuk gemeentegrond?
– Voor zuidelijke singelherstel komt men nog ongeveer 10 miljoen euro tekort, 7,6 is reeds ‘gespaard’.
– Het afstappen van koopwoningen ten gunste van middeldure huurwoningen heeft een negatief effect op de grondopbrengsten.

De lezer van BU ziet vast nog meer opvallende zaken. Graag in de comments.

Tenslotte nog een quote uit een paragraaf met nieuwe inzichten:

Algemeen

De bouwopgave in het Stationsgebied is in 2015 fors en zal in 2016 nog verder toenemen. Om in een zeer intensief gebruikte omgeving als het Stationsgebied deze bouwprojecten te kunnen realiseren is het van vitaal belang om de planning van de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het belang van afstemmen en monitoren van de planning wordt groter naarmate de bouwintensiteit in het gebied toeneemt, omdat veranderingen in de planning van één onderdeel grote gevolgen kunnen hebben voor andere projecten met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er met de steeds verder voortgaande definitieve inrichting van de openbare ruimte steeds minder ruimte voor tijdelijke maatregelen die ingezet kunnen worden voor de realisatie van de bouwopgave. Dit vereist een blijvende, zorgvuldige beoordeling van plannen op de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Nieuwe inzichten ten opzichte van het MPSO Stationsgebied

Een voorbeeld van deze complexe afstemmingsopgave zijn de werkzaamheden rond de Catharijnesingel tussen TivoliVredenburg en de Marga Klompé brug. Klépierre realiseert met de uitbreiding van Hoog Catharijne tussen het Vredenburgplein en de Catharijnesingel en met de interne verbouwing van het deel van Hoog Catharijne tussen de Catharijnesingel en Utrecht Centraal. Ook aan de buitenkant van dit deel heeft Klépierre werkzaamheden gepland. Om hiervoor ruimte te maken, dienen in de ondergrond rondom de bebouwing alle kabels en leidingen op voldoende afstand gelegd te worden. Er is echter weinig ruimte beschikbaar vanwege reeds bestaande werkzaamheden en verkeerstromen en de terugkeer van het water in de Catharijnesingel betekent vanaf eind dit jaar een extra ruimtebeperkende factor. Stationsgebied en Klépierre kijken in goed overleg naar de consequenties voor de werkzaamheden, waarbij Klépierre inziet dat werkzaamheden soms later kunnen starten dan in eerste instantie gedacht.

Het Stationsgebied Utrecht is ook in overleg met vervoerders om de bouwopgave af te stemmen in relatie tot trein, tram, bus en taxi. NS heeft kenbaar gemaakt in 2016 gedurende een groot aantal periodes treinvervangend busvervoer in te zetten vanwege geplande werkzaamheden op het spoor. Het Jaarbeursplein en omgeving verandert de komende maanden geleidelijk aan steeds verder in een bouwterrein (onder meer als gevolg van de bouw van de ondergrondse parkeergarage). Eind 2015 zal het Jaarbeursplein volledig afgezet zijn met bouwhekken. Vanaf het Stationsplein west blijven er twee duidelijke loopstromen richting Croeselaan en richting tramhalte. Aan de Croeselaan is de locatie voor de treinvervangende bussen voorzien.

In juli 2016 zal het huidige tijdelijke busstation aan de jaarbeurszijde van de OVT volledig vervangen zijn door een definitief busstation. Totdat de Uithoflijn in 2018 in gebruik wordt genomen halteert ook lijn 12 op dit busstation.

Reacties

 1. Jan

  Herbert,
  Misschien interessant om na te vragen waarom zo hard wordt vastgehouden aan die 75% regel, voor gebouwen in het stationsgebied?
  Ik snap dat niet zo goed.

  1. Berend

   Er is al een paar jaar “gedoe” rondom leegstand van kantoren. (Zie bijvoorbeeld http://duong.nl/de-slag-om-nederland/ om een beetje gevoel te krijgen voor de heftigheid van deze discussie) Ook in Utrecht worden kantoren omgebouwd tot woningen en is er een stop op de bouw van nieuwe kantoren. Ik denk dan ook dat het een (prettige) verrassing is dat in het stationsgebied überhaupt nieuwe kantoren gebouwd mogen worden. En het lijkt me terecht dat er eisen gesteld worden aan daadwerkelijke bezetting.

   1. Jan

    Dat is inderdaad nog een hoop m2 die te huur staat — dank!

 2. Marco Knol

  Mooi. Van mij mag het Jaarbeursplein een groot en open plein blijven in plaats van een lullig aanloopje richting trappen.

  1. Jan

   Net zo’n mooi open plein als het Vredenburg nu is zeker …..
   Laten we hopen dat daar binnen afzienbare tijd een mooi gebouw komt wat het een echt plein zal maken, ipv een grote open vlakte

 3. Berend

  Om de verhuurbaarheid van vastgoed rond het Jaarbeursplein te bevorderen zou het ongetwijfeld helpen als deze ruimte wat meer als “stad” en wat minder als industrieterrein gaat voelen. Hoge dichtheid en compacte bebouwing passen prima binnen het idee “stad”. Maar het probleem als je het aan grootschalige projectontwikkelaars overlaat is dat je allemaal van die ongenaakbare hoge torens krijgt (zoals die ahum… Hojel City dinges), terwijl stukjes met authentieke stedelijke uitstraling zoals de Van Sijpesteijnkade bot weggesloopt worden.
  (Daarnaast kan ik er ook niet helemaal over uit dat beleggers jarenlang hun geld laten zitten in dode ruimte waar helemaal NIETS gebeurt)

Reageer