Vertraging Voorzetgebouw Hoog Catharijne

In Nieuws door HB4 Reacties

De start van de bouw van het voorzetgebouw van Hoog Catharijne – de nieuwe ingang aan het toekomstige Stationsplein Oost – is met drie maanden vertraagd, aldus medewerkers van Klépierre en de gemeente. Door problemen met kabels en leidingen zal de bouw niet eerder starten dan 1 december aanstaande, in plaats van 1 september jl. Dat betekent dat ook de oplevering zal opschuiven. Begin 2017 zullen het eerste deel van Stationsplein Oost en ongeveer tweederde van het voorzetgebouw klaar zijn om in gebruik te kunnen nemen.

Geel: looproutes gereed, paars: winkels/horeca gereed, situatie Q1/2017.

Geel: looproutes gereed, paars: winkels/horeca gereed, situatie Q1/2017.

Scherpe planning
Voor Klépierre is deze vertraging geen goed nieuws, omdat het bedrijf een scherpe planning hanteert voor het opleveren van de zogenaamde North Mile. Dat is de noordelijke passage van plein Vredenburg, door stadskamer en poortgebouw en het bestaande complex naar het station. Pas wanneer deze passage in gebruik is, kan de oude worden gesloopt. Daarmee komt ruimte vrij om het complex af te bouwen aan de zuidzijde, inclusief de overdekte straat tussen entreegebouw en V&D. Dat zal waarschijnlijk in 2018 zijn. Dan worden bovendien de huurwoningen en het hotel in gebruik genomen.

Complex
Stationsplein Oost is een uiterst complexe bouwplaats. Naar verluidt liggen er onbekende kabels, men moet bovendien anticiperen op andere onbekende zaken in de ondergrond, zoals vervuiling en archeologie. Door de bouwplaats gaat de enorme passantenstroom van en naar binnenstad, eronder ligt een busstation in vol bedrijf, de HOV-lijn is in aanbouw en de fietsenoverlast is al tien jaar een groeiende stoorfactor.

Fasering
Dan is er de bouwfasering, waarbij afstemming moet plaatsvinden tussen tramstation, fietsenstalling, stationsplein oost, voorzetgebouw en renovatie van het bestaande complex. Bovendien wil de gemeente over enkele jaren ook starten met noord- en zuidgebouw op dezelfde locatie. Het lijkt een onmogelijke opgave.

Geen BAM
Het is veelzeggend dat er voor de bouw van het entreegebouw niet in zee is gegaan met BAM (die zo’n beetje alles in en op HC, de HOV-baan en het HOV-station, de fietsenstalling en het plein in portefeuille heeft) maar met een concurrent (naam volgt, red.). De boel scherp houden, als het ware.

Schema
Voor de oplevering hanteren Klépierre en de gemeente het volgende schema:
– bovenste drie lagen parkeergarage inclusief deel stadskamer: juli 2016;
– entrees Vredenburgplein, noordpassage, Style Room, tweederde Stadskamer, deel poortgebouw, tweederde voorzetgebouw SPO: begin 2017;
– paviljoen op SPO met reizigersgerelateerde voorzieningen: 2017;
– zuidpassage, hotel (poortgebouw), woningen op entreegebouw en poortgebouw, volledige parkeergarage: 2018;
– Gildenkwartier, Moreelseparkkwartier, Achter Clarenburg: 2019.

Laatste delen
De ontwerpen (intern en plint) van Gildenkwartier en Moreelseparkkwartier zijn nog niet klaar. Klépierre studeert respectievelijk op een winkelcluster rondom Mediamarkt en een cluster voor vers en dagelijkse boodschappen. De gedachten gaan uit naar een markthalconcept, maar de ideeën zijn nog pril.

Schouw en verslag
Vanavond is het voorzetgebouw een van de onderdelen van de schouw, aanvang 19:00. Wel eerst aanmelden, omdat de groep belangstellenden sinds een jaar sterk is gegroeid. Een verslag volgt morgen.

Tot slot de nieuwsbrief van CU2030 over bovenstaande onderwerpen van juni jl.

Reacties

  1. Mick

    Iedereen zal wel weer lopen klagen gelijk maar het verbaasd me niets hoor :-). Als je de bouwput ziet rondom stationsplein Oost zie je inderdaad de chaos in de ondergrond.

    Alles liep aardig op schema dus een paar maanden later maakt nu ook niet meer uit :-).

  2. Henk

    Ik vond net dat de leidscheveertunnel in december klaar is. Dat zal in lijn zijn met de viaducten. Ik had niet goed gezocht.

Reageer