ABC Vastgoed mag Zuidgebouw uitwerken

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De gemeente heeft uit drie biedingen voor het zogenaamde Zuidgebouw een keuze gemaakt: ze gaat verder praten met ABC Vastgoed. Het doel is tot een bilaterale ontwikkelovereenkomst te komen, eind van dit jaar. Ook komt dit najaar het bestemmingsplan ter visie. De planvorming van dit onroerend goed wijkt af van wat tot nu toe gebruikelijk was in het stationsgebied. Door het programma aan de markt over te laten, hoop de gemeente meer enthousiasme en meer biedingen los te maken. Bij het Noordgebouw is een vergelijkbare route gevolgd. In dit geval heeft het geresulteerd in een woongebouw (met wat commerciële voorzieningen) dat iets meer vierkante meters omvat dan oorspronkelijk gepland. Blijkbaar kon het anders financieel niet uit. In het oog springend bij dit project is de samenhang met de realisatie van het tramstation. Ook de bewonersparticipatie is opmerkelijk. Het gaat om invloed van met name bewoners van de Moreelsepark-appartementen. Ze hopen dat het gebouw niet te hoog wordt en het uitzicht blokkeert.
De gemeente wil eerst de contracten rond hebben, alvorens met beelden van het gebouw naar buiten te komen. Dat zal niet eerder zijn dan november dit jaar. (Anoniem melden aan BU mag natuurlijk altijd.)

Hier een citaat uit de collegebrief van 14 juli:

Wij hebben ook de voorlopige contractspartij voor het Zuidgebouw geselecteerd: ABC Vastgoed. Samen met VenhoevenCS architecture+urbanism en Westplan Investors hebben zij het beste plan voor deze locatie ingediend. De selectiecommissie van de gemeente heeft veel vertrouwen in de samenwerking met deze partijen op deze complexe locatie. Het Zuidgebouw bevindt zich op het dak van het toekomstig bus- en tramstation (het huidige busstation Centrumzijde), naast Utrecht Centraal. Het gebouw omvat maximaal 18.500 m2 en bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen. Het plan past binnen de financiële kaders.

Op 30 april 2015 heeft uw Raad besloten op de locatie Zuidgebouw primair uit te gaan van woningbouw. Ook werd mogelijk gemaakt het volume uit te breiden tot maximaal 18.500 m2 bvo.

Op 26 juni hebben drie geselecteerde marktpartijen hun biedingen ingediend. De afgelopen twee weken hebben de selectiecommissies de plannen beoordeeld en op 10 juli is de voorlopige contractspartij bekend gemaakt. Met deze partij zullen nu de besprekingen starten met als doel de ondertekening van een bilaterale ontwikkelovereenkomst eind dit jaar. Op dat moment zal ook de inhoud van het plan openbaar worden gemaakt.

Het bestemmingsplan voor het Zuidgebouw wordt na de zomer ter visie gelegd. In het vierde kwartaal 2016 start de bouw van de tafelconstructie waarop het Zuidgebouw moet komen. Eind 2018 is het gebouw naar verwachting gereed.

Bijzonder aan dit tendertraject is dat omwonenden en betrokkenen een rol hebben gekregen in het proces. Zij hebben namelijk wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving opgesteld. De partijen hebben deze wensen zo goed mogelijk verwerkt in hun biedingen. En waar dit niet mogelijk was, toegelicht waarom dit niet gedaan is. Na de zomer gaan de gemeente en ABC Vastgoed verder in gesprek met de participatiegroep.

Lees ook:
Drie kandidaten Zuidgebouw gaan voor woningen
Zuidgebouw van start

Reageer