Geluidslek Ronda > Hertz gedicht

In Nieuws door HB1 Reactie

De lage tonen die de popzaal produceert kunnen niet langer via de staalconstructie de kamermuziekzaal Hertz bereiken. Metingen tonen aan dat het plaatsen van een gelamineerd pakket rubber in de kolommen voldoende akoestische isolatie oplevert om het probleem definitief uit de wereld te helpen. De geluidsoverdracht van Cloud Nine naar Hertz blijft in onderzoek, maar heeft niet zoveel invloed op de programmering.
De al uitgevoerde aanpassing hebben veel geld gekost en de teller loopt door. De gemeente onderzoekt de juridische mogelijkheden om de schade te verhalen. Van deze bouwkundige ingreep was door de bezoeker niets te zien: een wit houten aftimmering op het muziekplein was het enige teken van activiteit. Binnenkort is dat weer weg en is simultane programmering van de twee zalen niet langer een probleem.

[quote uit de brief van het college]

Het probleem met de geluidsoverdracht tussen de zalen Hertz en Ronda is met het aanbrengen van veren in de vier kolommen tussen deze zalen opgelost. Met de sterk verminderde geluidsoverdracht kan TivoliVredenburg vanaf nu weer gelijktijdig in beide zalen concerten programmeren.

In 2005 is de eis gesteld dat bij een geluidsproductie in de Ronda van 105 dB (A) in de Hertz nog 20 dB(A) hoorbaar mocht zijn. Tijdens de ingebruikname van TivoliVredenburg begin 2014 bleek de geluidsisolatie tussen de zalen Ronda en Hertz onvoldoende. Bij metingen bij de oplevering in 2013/2014 bleek nog 29 dB(A) hoorbaar in Hertz.

Ondertussen is in 2014 in het convenant “preventie gehoorschade muzieksector” afgesproken nog een gemiddeld geluidsniveau van 103 dB (A) te produceren bij concerten ter voorkoming van gehoorschade bij bezoekers en artiesten. Een technische hoogstaande maatregel met veren in de kolommen tussen de zalen zou de meest effectieve maatregel zijn volgens geluidsexperts om de geluidsreductie terug te brengen.

Uit de vannacht gehouden geluidsmetingen blijkt dat het vooraf beoogde resultaat daadwerkelijk is gerealiseerd. Bij een geluidsproductie van gemiddeld 105 dB(A) wordt nu nog gemiddeld 22 dB(A) gemeten. Mede gelet op de afspraken in het convenant geeft TivoliVredenburg nu aan met de uitkomsten uit het laatste onderzoek weer gelijktijdig in beide zalen concerten te kunnen programmeren.

Zoals u weet loopt ook nog het onderzoek naar de geluidsoverdracht tussen Cloud Nine en Hertz, welke van een andere orde is omdat deze minder consequenties heeft voor de exploitatie. De resultaten van dit onderzoek verwachten we vlak na de zomer.
In de zomer wordt ook nog de goederenlift verbeterd en de beplating op de balkonrand in de Ronda vernieuwd.

Ondertussen loopt –zoals al in de brief van oktober 2014 aangegeven- een juridische en inhoudelijk onderzoek of één of meerdere partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gemaakte kosten. Over de voortgang van bovengenoemde onderwerpen zal ik u na de zomer informeren.

De komende weken worden de kolommen weer esthetisch afgewerkt en de werkzaamheden afgerond zodat er in het nieuwe seizoen weer gelijktijdig van muziek in Ronda en Hertz genoten kan worden.

Reacties

  1. Mick

    Klasse zeg! Tuurlijk is het zonde dat zich dit euvel heeft voorgedaan na oplevering. Maar geluid heeft een welhaast onberekenbare factor in zich.

    Dit weekend maar weer ‘ns een concertje meepakken :-)!

Reageer