Bestemmingsplan Noordgebouw

In Nieuws door HB7 Reacties

KaartNoordgebouw
Dit nieuwtje had je nog tegoed: het ontwerpbestemmingsplan van het gebouw dat tussen Gildenkwartier en het spoorcomplex is gepland, is 8 mei gepubliceerd en ligt vanaf die datum voor zes weken ter inzage voor zienswijzen. Zodra deze termijn is verstreken zal de raad zich erover buigen om het tenslotte te bekrachtigen. Hieraan gekoppeld is een ontwerpbesluit Wet geluidhinder vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde van het spoorweglawaai. Het multifunctionele gebouw wordt tegen spoor 1 gebouwd, zelfs deels op de plaat die ter plaatse al is gerealiseerd. Quote uit de toelichting:

Het plangebied is gelegen aan de toekomstige Stationsallee en omvat het bouwvlak van het Noordgebouw dat direct ten noordoosten van Utrecht Centraal Station is gesitueerd. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het openbaar gebied en de Van Sijpesteijntunnel aan de noordzijde, de toekomstige HOV-baan en het huidige spoor aan de westzijde. De oost- en zuidzijde wordt gevormd door het openbaar gebied van het Stationsplein Oost.
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisatie van het Noordgebouw planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het Noordgebouw is multifunctioneel gebouw dat plaats biedt aan de functies detailhandel, kantoren, wonen, horeca en hotel.

Op het onderliggende kaartje op ruimtelijkeplannen.nl kun je zien dat de ligging van de buurtsporen en nog niet is aangepast en dat ook de trambanen er nog op staan. Het kaartje hierboven is behulpzamer om het te snappen. Je ziet dat de Stationsallee (nieuwe naam) een vrij smal (28 m) en kort straatje wordt. Het is vooral een toegang naar de grote fietsenstalling. Aan dat straatje bevindt zich ook de ingang naar de Noordertunnel. Het gebouw (25 m met accenten van 38 m) zal het spoor en de HOV-baan afschermen, wat voor Gildenkwartier een verbetering van het geluid zal inhouden. Autobestemmingsverkeer wordt geacht te parkeren in de nog te bouwen Jaarbeurspleingarage.

Hier de link naar de toelichting en de link naar de 27 bijlagen. Aardig hierbij te vermelden is de discussie tussen Wijkraad Binnenstad en de gemeente over zichtlijnen en hoogtes.

Ondanks dat menige Gildeveste-bewoner zal betreuren dat er een stuk westelijk uitzicht verdwijnt, is dit gebouw een relatief pijnloos dossier in het stationsgebied. Door de ligging en de multifunctionele invulling zal het – hoewel bescheiden – een betekenisvolle stedenbouwkundige toevoeging beteken.

Noordgebouw_UrbanHub_ArtistImpression
Voor de volledigheid nog de link naar de beschrijving op cu2030, waar het urban hub is gedoopt, een project van Dura Vermeer en NIC Re|Development. Aanvang bouw over circa een jaar, voltooiing eind 2017 – volgens cu2030. Doe daar maar een jaar bij, aangezien de bestemmingsplanprocedure een half jaar later dan beoogd is gestart en sowieso alles trager gebeurt dan voorzien. De realisatie zal goeddeels samenvallen met de bouw van het voorzetgebouw van Hoog Catharijne, dat net als de Stationsplein-fietsenstalling in handen van aannemer BAM is. (Je moet er eerlijk gezegd niet aan denken hoe het geweest zou zijn voor bewoners en reizigers, als ook de bouw van de bibliotheek++ gelijktijdig had plaatsgevonden…)

NoordgebouwUrbanHub_artistimpression
.

Reacties

 1. Molem

  Vreemd dat de bewoners van het gilde kwartier niet ageren zij zijn hun (avond)zon kwijt.

  1. Auteur
   HB

   Dit plan bestaat of hoofdlijnen al sinds 2003. Voor een enkele Gildeveste-bewoner was deze hoogbouw al reden om naar iets anders uit te zien. Voor bewoners van Vredenburg-Noord is het verminderen van (zon)licht aanmerkelijk ingrijpender geweest.

 2. Berend

  Misschien een goed moment om even stil te staan bij hoe de situatie er, tot niet zo heel lang geleden, uitzag als je als voetganger buiten Hoog Catharijne om van het station naar Vredenburg wilde lopen:

  Het was om te beginnen een wonder dat dat überhaupt mogelijk was: de route stond niet aangegeven en was zo goed als onvindbaar. Was je vanuit de stationshal eenmaal in de Patatstraat beland dan had je de keus tussen meegezogen worden in de commerciële drukte van Hoog Catharijne of langs kale betontrappen afdalen naar tochtige, duistere, naar diesel stinkende busperrons.
  Maar de route wás er, als je het wist kon je uitgang taxiplatform nemen om over een voetpad te lopen, dat aan de ene kant met een balustrade van grindbeton en bekrast plexiglas was afgeschermd van het zes meter lagere busstation en aan de andere kant met een stuk originele autosnelweg-vangrail van de wachtende taxi’s. Dat voetpad leidde naar roltrappen en liften waarmee je op het perron van de sneltram kon komen. Dat perron kon je aan de andere kant met een gewoon betontrappetje weer afgaan, waarmee je op straatniveau was aanbeland. Maar dan stond je ook wel gelijk voor stoplichten, midden op een drukke kruising waar het ongedurige stadsverkeer aan alle kanten overheen probeerde te komen.
  Vervolgens kon je droog onder de noordelijke bebouwing van het Gildekwartier lopen, links van je het voortrazende busverkeer en geparkeerde fietsen, rechts de garage-ingangen van een audio inbouwservice en een expeditiestraat. Om voor Vredenburg eerst nog de kruising met de Catharijnebaan te overwinnen, over een betonnen kruispunt dat er op ontworpen was dat je daar als automobilist met minstens 80 km/h onderdoor kon rijden…

  Hoe de nieuwe Stationsallee gaat uitpakken zullen we uiteraard moeten afwachten. Maar vergeleken bij wat er was heb ik zo’n donkerbruin vermoeden dat ik trappen en balustrade langs de ingang van een fietsenstalling toch als vooruitgang ga ervaren 😉

  1. Dirk

   Dit. Ik denk dat de bewoners heel weinig te klagen hebben als je kijkt naar de investeringen die gedaan worden door de diverse partijen om het gebied een plek te maken waar je daadwerkelijk tijd wilt doorbrengen ipv de oorlogszone die het vroeger was.

 3. Dennis

  Betekent het feit dat de Bieb+++ nog in de geluidsmodellen Is opgenomen bij voorbaat al dat er een hernieuwde doorrekening inclusief bezwaarprocedure moet/zal gaan komen? Of is dat grote blok op het Smakkelaarsveld iets anders?

  1. ThaFizzy

   Hoi Dennis,

   Op de plaats waar de Bieb++ ooit gepland stond is op dit moment het bestemmingsplan Smakkelaarsveld, Binnenstad (NL.IMRO.0344.BPSMAKKELAARSVELD-0601) van toepassing.

   Daar is ter hoogte van waar de Bieb++ gepland stond nu toegestaan een gebouw te bouwen van maximaal 45 meter hoog met als bestemming ‘wonen’ (max. 22.000 m2 bvo).

   Wat dat betreft ‘kan het’. Ook de HOV-baan is meegenomen in het akoestisch onderzoek.

   Toch verwacht ik wel bezwaar en beroep. Waarom? Omdat de gemeente daar zelf een aanleiding toe geeft. Ik noem één voorbeeldje. In een van de onderliggende stukken staat de volgende tekst:

   [i]Een emplacement is zowel een bedrijf (inrichting) als een onderdeel van het nationale spoorwegennet. Vanuit [b]de wet[/b] wordt het geluid van het rangeren en opstellen van treinen als bedrijfsmatige activiteit gezien en [b]strenger beoordeeld[/b] dan het geluid van het doorgaande spoorverkeer.

   Het geluid van rijdende treinen op het emplacement (buiten de dienstregeling) is wat betreft beleving vergelijkbaar met het geluid van het doorgaande treinverkeer. Toch leidt het tot een andere toetsing van het geluid op de gevels van woningen. De gemeente Utrecht kiest nadrukkelijk voor het toevoegen van woningen in
   het stationsgebied. [b]We hanteren dan ook een beleidsmatig minder strenge normstelling voor het rijgeluid van treinen die horen bij een inrichting.[/b][/i]

   Een beetje jurist leest hier dat de gemeente zegt: ach, die wet is leuk en aardig. Maar wij leggen die wet nu zus en zo uit… …en dan mag het.

   Ik sluit dan ook niet uit dat een rechter zich hierover mag gaan buigen, en een uitspraak mag gaan doen of dit nu werkelijk acceptabel is. Daarbij kan zelfs het Europees recht nog een leuke rol gaan spelen. Kortom… we wachten af.

 4. Maarten

  Het idee van een ontmoetingsplek voor kenniswerkers spreekt zeer aan, van binnen zal het er goed toeven zijn. Echter zal dit gebouw voor de voetgangers en fietsers een welkome sfeer oproepen? De zeer inspirerende presentatie van Hans Karssenberg van STIPO Inspiring Cities tijdens de 2e raads informatie avond stationsgebied laat mij niet los en bij het zien dit ontwerp bekruipt mij de angst dat dit een anorganisch geheel gaat worden: de kubische vormen en het teveel aan glas op de onderste twee meter zijn niet uitnodigend. Integendeel dit kan een harde uitstraling gaan krijgen. Ik vraag mij af of het zin gaat hebben hiervoor een zienswijze in te dienen, hou intussen wel mijn hart vast. De architect zal toch niet hebben gekeken naar het Rabobank Gildekwartier gebouw ertegenover?

Reageer