Sleutelen aan ontwerp bioscoop De Kade

In Nieuws door HB2 Reacties

Op 10 en 24 februari was de architect te gast bij de Commissie Welstand en Monumenten om aanpassingen van het ontwerp van het complex op het Paardenveld te bespreken. Hierin is het bioscoop-volume verzelfstandigd ten opzichte van de parkeergarage. Het patroon van houten lamellen is ook gewijzigd. De architect stoeide met de locatie van de fietsenstalling en heeft deze ook met lamellen aan het zicht onttrokken, evenals de wokkel met de toerit voor de parkeerlagen. De HKU-entree komt nog te weinig uit de verf.
Het ontwerp heeft nog geen officiële status, plaatjes kunnen we je helaas niet bieden. In de doorlees de integrale quotes uit de laatste twee besprekingen. Dit en dit schreef BU eerder. 

[citaat notulen 24 februari:]

(Ont) Ontwerp arthouse-bioscoop ‘De Kade’

Aanvraag: De Kade Utrecht
Ontwerp : Allard Architecture
(notulen 16/12 2014 en 10/02 2015)
Status : collegiaal overleg
Architect Meine Jansen heeft het bioscoopvolume verzelfstandigd ten opzichte van de bestaande parkeergarage. In de langsgevels van de garage verdunt het ritme van de houten verticale lamellen. Deze stoppen ter hoogte van de dakopbouw en het overstek aan de Kroonstraat. Hetzelfde spel met ritmering wordt toegepast aan de singelgevel (met het volume met de trappen). Aan het Paardenveld zijn de lamellen in een onregelmatig patroon verlengd tot trottoirniveau. De begane grondpui van de HKU bestaat uit een bovenlichtstrook van melkglas, daaronder helder glas tot vloerniveau met de entrees in melkglas. Boven de entree aan de singelgevel is een rond venster, ‘lens’, toegevoegd. De melkglazen bovenlichtstrook in de begane grondpui biedt ruimte voor filmreclames. De ‘wokkel’, die de parkeerlagen ontsluit, is volledig met de houten lamellen bekleed. De fietsenstalling aan die zijde wordt met een lamellenwand afgeschermd van de openbare ruimte. De toegang vanaf de Catharijnesingel onder de ‘wokkel’ is zo transparant mogelijk gemaakt.

Reactie van de commissieleden
De commissieleden hebben waardering voor de bioscoopgevels. Wel worden vraagtekens geplaatst bij de voorziening voor de filmreclames. De voorgestelde aanpassingen in de langsgevels overtuigen niet en stellen de toepassing van lamellen ter plaatse van de parkeergarage ter discussie. Ook het ontbreken van een ‘plint’ in de puien tussen trottoir en HKU wordt, mede gezien de plaats en de onderwijsfunctie, als gemiste kans gezien. Ook de voorgestelde vormgeving van de HKU-gevel wordt nog te weinig als ‘voorgevel’ ervaren. In het ontwerp wordt onvoldoende zichtbaar gemaakt hoe gebouw en fietsenstalling gaan aansluiten op de openbare ruimte en ontbreken terreininrichtingsvoorstellen, die plaats en uitstraling van de HKU-entree zouden kunnen rechtvaardigen. Een aangepast plan wordt afgewacht.

[citaat notulen 10 februari:]

(Ont) Ontwerp arthouse-bioscoop ‘De Kade’
Aanvraag: De Kade Utrecht
Ontwerp : Allard Architecture (notulen 16/12 2014)
Status : collegiaal overleg

In de voorliggende planversie heeft architect Meine Jansen de verdiepingsgevels voorzien van verticale houten lamellen, met een onderlinge afstand van 300 mm. De dakopbouw aan de zijde van de Catharijnesingel heeft dezelfde gevelafwerking. In het glazen getrapte volume aan de singelzijde zijn de trappen ondergebracht, eindigend in een glazen foyer op de noordwesthoek van het gebouw. De bioscoopentree is teruggelegd en omkaderd. De entree van de HKU onder het overstek aan Kroonstraat is ongewijzigd. Het gebruik van de houten gevellamellen voor de naamsvermeldingen is in onderzoek. Het fietsparkeren wordt voorgesteld in een zone langs de noordgevel, afgeschermd van de openbare ruimte door een scherm van kokosvezelpanelen.

De afdeling Stedenbouw heeft grote bezwaren tegen de voorgestelde oplossing voor het fietsparkeren, die afbreuk doet aan het gebouw. Verder wordt in de vormgeving van het gebouw een ‘tussenschaal’ gemist en blijft er sprake van een enorme schaalvergroting op deze plek die niet door de architectonische uitwerking wordt verfijnd. Een voorstel voor de ‘signing’ is van belang, dat mede kan bijdragen aan het doorbreken van de anonimiteit van de plint.

Reactie van de commissie
De commissie deelt de zorgen van de afdeling Stedenbouw: het ontwerp is verbeterd – met name het trappenhuis in combinatie met de foyer – maar de langsgevel roept om meer geleding op deze locatie. De verticale bekleding is een goede aanzet maar tegelijkertijd worden de kansen niet benut die te nuanceren. Ook de verfijning en geleding van de plint wordt in het kader van de belevingswaarde op maaiveldniveau gemist. De fietsenstalling wordt als onacceptabel benoemd: een oplossing hiervoor moet én passen bij het gebouw én bij de plek. Naast de potentie die de lamellengevel biedt voor de naamsaanduidingen wordt de architect ook verzocht een structurele oplossing aan te bieden voor het presenteren van het filmaanbod, zoals posters e.d. Daarnaast wordt verzocht bij een volgende planbespreking het gebouw in relatie tot het politiebureau inzichtelijk te maken. Een aangepast ontwerp wordt tegemoet gezien.

 

[einde quotes]

Reacties

 1. R

  Maar belangrijker nog dan of het ontwerp ook akkoord is:
  – heeft deze bioscoop wel levensvatbaarheid op die locatie?
  – En als dat op dit moment wel het geval is, hoe is de levensvatbaarheid over 5-10 jaar wanneer alle bioscoopplannen van Utrecht af zijn en we de hoogste dichtheid per inwoner hebben van alle grote steden?
  – en in hoeverre kijkt deze ondernemer louter naar zijn eigen belang ipv naar het belang van de Utrechtse bioscoopliefhebbers? Als het een echt vent is, gaat hij de mooie oude Citybioscoop, een rijksmonument niet dwarszitten en trekt hij zijn plannen dus in. Liever een monumentale bioscoop, dan een gesubsidieerd nieuw pand met hoog leegstandspotentieel.

 2. Jan-Kees Verschuure

  Renovatie City en nieuwbouw De Kade zijn niet geheel vergelijkbaar. De Kade zal bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het Filmfestival en de Hogeschool voor de Kunsten, en niet alleen als bios.
  Je hebt wel gelijk als het gaat om zinvol maatschappelijk investeren. Zowel verbouwer als exploitant City kan in de markt gevonden worden, terwijl De Kade nieuw vastgoed toevoegt aan een leegstandsmarkt. De huurkosten zijn voor de belastingbetaler,

Reageer