Welstand over De Kade

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De Welstandscommissie heeft zich in december voor de eerste keer mogen buigen over het ontwerp voor film/onderwijs-complex De Kade op het Paardenveld. Ze geven de architect een boel huiswerk mee, je vindt de tekst in de doorlees.

[quote uit de notulen van 16 december jl:]

Ontwerp arthouse-bioscoop ‘De Kade’

Architect Jansen licht toe dat in het getransformeerde gebouw stadsbioscoop De Kade, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Nederlands Filmfestival zullen worden gehuisvest. Daarnaast wordt de parkeergarage Paardenveld vergroot. De uitbreiding vindt in hoogte plaats en aan de zijde van de Catharijnesingel. Op maaiveldniveau wordt de rooilijn van het naastgelegen politiebureau overgenomen, daarboven ligt een uitkragende gevel voorzien van horizontale lamellen. Deze wordt vanaf de tweede verdiepingsvloer doorbroken door uitstekende glazen volumes, waarin zich de trappen bevinden. De glazen dakopbouw loopt af richting de achterliggende woonwijk. De begane grondgevel is volledig in glas gedacht. De entree van de stadsbioscoop ligt aan de zijde van de Catharijnesingel. De toegang tot de HKU aan de Kroonstraat. Met behulp van kleurgebruik zal het onderscheid tussen gebruikers herkenbaar gemaakt worden. Ontsluitingsroute en stijgpunt van de parkeergarage blijven conform bestaand, aan de noordzijde van het gebouw wordt een fietsenstalling gemaakt. Tussen de nieuwbouw en de teruggebrachte singel wordt een parkje aangelegd, doorsneden door een fietsroute.

Reactie van de commissie

De commissie meent dat er sprake is van een ambitieus en veelbelovend plan, maar constateert tegelijkertijd dat het volume erg groot oogt. Mogelijk is een sterkere geleding op basis van de functies een invalshoek om het volume te nuanceren. Het architectonische concept (glazen doos met horizontale riem) dient verder doorgewerkt te worden, waarbij vooral de trappenhuizen een overtuigendere rol in de compositie moeten spelen en de begane grondlaag als een stevigere sokkel kan gaan fungeren. De wijze waarop het glas langs de trappen hangt is niet overtuigend. Geadviseerd wordt om de naamsaanduidingen van de verschillende gebruikers mee te nemen in het ontwerpproces, ook om de herkenbaarheid van entrees te vergroten. Veel aandacht zal besteed moeten worden aan de inrichting rond het gebouw, gezien ondermeer de te verwachten hectiek (o.a. fietsverkeer). Ook wordt gevraagd rekening te houden met de wijze waarop vorm, materiaal en detaillering zich verhouden tot het naastgelegen politiebureau.
Een verdere uitwerking wordt tegemoet gezien.

Reageer