Fietsinfra 2015

In Nieuws door HB11 Reacties

Fietsenstructuur2015
Deze brief stuurde het college rond de Kerst over de aanpassingen van de fietsverbindingen in dit en komende jaren. Met kaart en integrale quote in de doorlees. 

[quote uit de brief]

Graag informeer ik u over de komende wijzigingen in de fietsstructuur in het Stationsgebied. Deze wijzigingen betreffen voornamelijk het Smakkelaarsveld, de tijdelijke situaties die noodzakelijk zijn voor het doortrekken van de HOV-baan aan de westzijde van het Stationsgebied. Daarnaast werken we in 2015 in verschillende stappen toe naar de definitieve fietsinfrastructuur op en rond de Catharijnesingel vanaf Paardenveld t/m Vredenburgknoop. Tot slot zijn de laatste inzichten over de fietsstructuur ten gevolge van de gewijzigde APS-planning van oktober 2014 verwerkt.

Voor de beschrijving van de effecten van de werkzaamheden op de fietsinfrastructuur wordt onderscheid gemaakt in het Oostelijk en Westelijk Stationsgebied. Ten aanzien van de definitieve situatie van de fietsinfrastructuur heb ik me beperkt tot het oostelijk deel van het Stationsgebied. De definitieve fietsinfrastructuur aan de westzijde van het Stationsgebied is onder meer afhankelijk van de besluitvorming voor de (her)inrichting van het Westplein.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is weergegeven op de bijgevoegde fietsstructuurkaart.

Oostelijk Stationsgebied

Stationsplein Oost
Vanwege de werkzaamheden op het Stationsplein Oost is de fietsroute hier gedurende lange tijd niet beschikbaar voor doorgaand fietsverkeer. De Catharijnesingel is daarom vanaf medio 2014 de route voor fietsverkeer in de noord-zuidrichting. Medio 2018 is de route over het Stationsplein weer beschikbaar.

Smakkelaarsveld
Door het wegvallen van de ontwikkeling van de Bieb++ zijn er meer mogelijkheden voor fietsroutes over het Smakkelaarsveld (zie verder bij Vredenburgknoop). Met het realiseren van de definitieve HOV- structuur op het Smakkelaarsveld (tweede helft 2016), worden ook de definitieve fietsroutes gerealiseerd.

Vredenburgknoop
Bij de Vredenburgknoop komen 2 belangrijke fietsroutes samen, namelijk de route Viestraat- Vredenburg-Smakkelaarsveld-Sijpesteijntunnel en de route Amsterdamsestraatweg-Daalsesingel- Catharijnesingel Zuid. Dat betekent dat er hoge eisen gelden voor de kwaliteit van de tijdelijke faseringen van de fietsinfrastructuur rond de Vredenburg.

De komende maanden zal er een aantal verkeersfaseringen op en rond de Vredenburgknoop plaatsvinden. Dit wordt veroorzaakt door

 • De aanleg van het definitieve wegprofiel van de Daalsesingel tussen de Vredenburgknoop en Paardenveld;
 • Het gereedkomen van de noord- en zuidbrug van de Vredenburgknoop;
 • De werkzaamheden op Smakkelaarsveld (aanleg HOV-infrastructuur, bouw tijdelijke fietsenstalling).

De komende verkeersfaseringen zullen daarom dynamisch van karakter zijn. Het eerste halfjaar van 2015 zijn hier aanpassingen voorzien om te komen tot een meer definitieve situatie na de zomer. De faseringen zijn afhankelijk van de voortgang van vele werkzaamheden en hierdoor is er op dit moment geen detailuitwerking beschikbaar. De ombouw wordt aangestuurd vanuit een draaiboek en telkens bijgesteld aan de hand van de actuele voortgang van de projecten. De Fietsersbond zal op de hoogte worden gesteld van de faseringen, o.a. via het reguliere Overleg Belangenorganisaties Toegankelijkheid.

Definitieve situatie
De fietsinfrastructuur in de definitieve situatie bestaat uit de volgende onderdelen:

–  Route Daalsesingel – Catharijnesingel v.v.: twee éénrichtingsfietspaden. Deze fietspaden zijn medio 2015 beschikbaar.

–  Route Vredenburg Noord – Leidseveertunnel v.v.: deze nieuwe rechtstreekse verbinding bestaat uit een éénrichtingsfietspad aan de noordzijde van de Vredenburgknoop die aansluit op het tweerichtings-fietspad, parallel aan de busbaan Smakkelaarsveld-Vredenburgknoop van/naar de Leidseveertunnel.

–  Route Stationsplein – Smakkelaarsveld. Deze sluit aan op de route van/naar de Sijpesteijntunnel.

Westelijk Stationsgebied

Westplein
Ten gevolge van de aanleg van de HOV-baan wordt de fietstunnel begin januari 2015 definitief gesloten. Door het gereed komen van het fietspad over de Kanonstraat is er een goed alternatief voor deze route, in plaats van een tijdelijk fietspad over een afgezette rijstrook op het Westplein. Dit laatste in tegenstelling tot wat wij hebben aangegeven bij de beantwoording van de Schriftelijke Vragen 2014 /nr 45. Na afronding van de werkzaamheden zal de functie van de tunnel worden overgenomen door een fietspad op maaiveld. De verwachting is dat begin 2016 deze verbinding kan worden gerealiseerd.

Sijpesteijnkade
Nu de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen op de Sijpesteijnkade e.o. nagenoeg zijn afgerond kan de verbinding tussen het Westplein en de Sijpesteijntunnel worden verbeterd. Vanaf medio februari kan de fietser gebruik maken van een geasfalteerd fietspad.

Reacties

 1. Berend

  Wat ik heftig mis, en in deze kaart ook niet zie terugkomen, is de fietsverbinding tussen de Cremerstraat en de Daalsetunnel. Ooit was dit een schakel in de snelste fietsroute van Leidsche Rijn naar het centrum. Wegens bouwwerkzaamheden is hij zonder plichtplegingen afgesloten maar volgens mij nooit formeel aan de openbaarheid onttrokken…?

  Dan in de categorie groots en meeslepend:
  Zou het niet mooi zijn een fietsroute te creëren van de Rabobrug, via de “Centrumboulevard” in het Jaarbeursgebied en de Admiraal Helfrichlaan naar Kanaleneiland? Het zou een kortere route opleveren die goed past in de maaswijdte van het fietsnet. Maar bovenal zou een beetje fietsverkeer wat levendigheid en gevoel van “stad” kunnen opleveren in het Jaarbeursgebied. (En mocht de directeur van de Jaarbeurs twijfels hebben, dan moest hij eens met zijn collega van het Rijksmuseum in Amsterdam gaan praten over hoe dat nou in de praktijk bevalt, zo’n fietspad dwars door je gebouw heen 😉 )

  1. Auteur
   HB

   Vwb Cremerstraat: goede opmerking. Had ik me niet gerealiseerd. De Cremerstraat mag ook een paarse lijn zijn. ProRail heeft daar weer een stukje stad geconfisqueerd voor een spoortechnische voorziening waarvan je je afvraagt: had je dat niet ergens op het immense spoorgebied kunnen bouwen, achter de geluidsschutting?

 2. Marco Knol

  Zouden ze dan ook die volkomen idiote bocht in de hoofdfietsroute op de kruising Graadt van Roggenweg/Westplein doen verdwijnen? Daar lees ik niks over.

  1. Erik

   Vast niet. Die bocht is inderdaad te bizar voor woorden. Duidelijk bedacht door iemand die nog nooit op een fiets heeft gezeten.

 3. A. Vlaming

  Ik zie vooral iets raars gebeuren bij Paardenveld. Misschien komt dat door grove schaal van de tekening, maar de fietspad vanuit de Daalsetunnel richting Paardenveld is niet verlegd, zoals ingetekend in de eerdere detail tekeningen. Dan zou die op oorspronkelijke plek blijven, dus voor de eventuele Daalsepark. Ik begreep dat de initiators dat niet wenselijk vinden.
  Ik persoonlijk vind ik dat het betere oplossing is (zoals die nu ook al functioneert) dan de fietspad toch langs de rijbaan verleggen. Bij de tijdelijke situatie zoals die nu ingericht is, functioneert de kruising sinds jaren het beste. Eindelijk is er genoeg opstelruimte voor de stoplicht en de fietsverkeersstromen van/naar de ASW en de Daalsetunnel kunnen veilig kruisen. Op deze manier zou ook de tweerichtingsfietspad op de kruising kunnen vervallen. Fietser die vanuit Centrum richting Daalsetunnel willen zouden dan de Weerdsingel-ASW route moeten nemen, niet de kortste manier, maar wel overzichtelijk en veiliger. De dubbele stoplicht voor auto’s(vanuit Daasetunnel richting Centrum) zou zo ook kunnen vervallen, als de fietsoversteek ook vervalt.

 4. Job

  Ik begrijp niet goed waarom het nieuwe fietspad aan het begin van de Vleutenseweg om Buenos Aires heen oranje gekleurd is. Dat is nu toch klaar? Heerlijk om niet meer door die krappe Damstraat te hoeven!

  Overigens vond ik de kruising Cremerstraatfietspad-Daalsetunnel wel onoverzichtelijk, en dat samen met een aflopende helling. Misschien heeft dat meegewogen bij het laten vervallen ervan?

  1. Raymond v/d Hoven

   Goede tip! Ik kom ook, op de fiets uiteraard! Parkeren, fietsnetwerk en info bij omleidingen vond ik de meest aansprekende onderwerpen.

 5. Ruben

  Fiets(veiligheid) mag voldoende aandacht behoeven nu en straks op west plein. Recente aanrijding met zoals nu bekend een zwaargewonde fietser geeft duidelijk gevaar op dit deel van de stad weer. Misschien dat je er een flitspaal kunt installeren. Er valt genoeg t bedenken, gaat vaak genoeg fout daar.

Reageer