Cornelius

In Nieuws door HB4 Reacties

StCornelisgasthuis
Op dit moment wordt er druk geboord en gegraven op de voormalige rotonde Paardenveld. Archeologen vonden, behalve diep verstoorde grond, niet meer dan een gemetseld riool uit de negentiende eeuw. Dat was de periode waarin de binnenstad zich aan de noordzijde uitbreidde in het buitengebied, over de stadswal heen. Op kaarten uit de zestiende eeuw zien we dat ter plaatse hoegenaamd geen bebouwing was, op de St Corneliskapel na. Waar deze precies stond is niet meer na te gaan, tenzij funderingsresten uit die tijd worden ontdekt.
Op deze kaart, die door stadswerken in 1958 is geproduceerd op basis van een door Jacob van Deventer vervaardigde plattegrond uit ca 1565, heeft men het niet over een ‘capel’ maar over een St. Cornelisgasthuis en is deze ingetekend naast het kleine watertje dat op de bocht van de stadsbuitengracht aansluit. Nog noordelijker dan de overige kaarten uit die tijd, precies onder de kop van de (huidige) Amsterdamsestraatweg.
(St. Cornelius was overigens de beschermheilige van het gehoornde vee en zijn steun wordt ingeroepen tegen epilepsie, kramp, zenuw- en oorkwalen, zegt Wikipedia.)

Reacties

  1. Imar

    Dit is de reden waarom ik al jaren met veel plezier en interesse je blog volg, Herbert, dank voor dit kleine historische intermezzo!

Reageer