Bestemmingsplan Westflank-Zuid

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

ZichtOpKnoop
In de herontwikkeling van het Knoopterrein worden stappen gezet: het bestemmingsplan gaat naar status definitief. Het is geen complexe omgeving, het heeft nauwelijks controversiële onderdelen en geldgebrek lijkt ook geen rol te spelen. Hier doet de ene overheid zaken met de andere.
In dit bericht vind je de vaststelling van het bestemmingsplan, zoals het binnenkort (oktober?) door de raad zal worden besproken. Het bestemmingsplan is relevant in het kader van nieuwe verbindingen: loopverbinding op forumniveau, auto-ontsluiting, aansluiting van de Rabobrug en fietsparkeren. Het voorziet in een uitbreiding van het aantal meters kantoren, 460 parkeerplaatsen en niet te vergeten een flinke dot woningprogramma, wat tot een betere mix van functies leidt. Het maakt ook het dempen van de Kruisvaart mogelijk.

VergadercentrumKnoop
Als je ter plaatse gaat kijken zie je dat de transformatie al een beetje is begonnen. De dreigende defensiebebording is weg, alleen de kloeke schuifpoort staat er nog. Het Rijk gebruikt het kennelijk nu als vergadercentrum. De volgende stap is het dempen van de Kruisvaart. Opgepast met de (grote) vissen, die moeten weg kunnen door de roosters. Jammer dat het water verdwijnt, maar dat heeft nooit een goede functie in de openbare ruimte gehad. Een tweede kans krijgt het kennelijk niet. In de zienswijzen lezen we weinig over zorgen over groen en blauw. Volbouwen luidt het credo: beton, glas en staal. De natuur mag leuk meedoen in een handvol bakken.

ZichtRabo
Hieronder vind je onder andere het vaststellingsrapport, waar we de reacties van vier reclamanten (Rabobank, ProRail, VVE Veemarktplein-Croeselaan en een particulier?) lezen. Tot noemenswaardige aanpassingen heeft het niet geleid, hier en daar is de motivatie wat uitgebreid. De gemeente, NS, RGD en de bank zijn al maanden intensief in overleg (hadden de gemeente en Park Plaza ook moeten doen). Het gaat om dreigende windhinder bij de aanlanding van de Rabobrug, fasering van de bouw en mogelijke bouwoverlast.

EigenToegangRabo
Opmerkelijk: de bank geeft in zijn reactie overigens aan geen studenten of een coffeeshop als buren te appreciëren. De VVE Veemarktplein-Croeselaan zegt in een schrijven dat er door de knip in de Croeselaan veel minder verkeersgeluid en luchtverontreiniging is, waar ze uiteraard blij mee is. Ze wil dat graag zo houden.

In 2017 moet fase 1, waaronder de renovatie/uitbreiding van de kantoren, de Rabobrug, het forum en de fietsenstalling, in gebruik zijn.

Komen de stukken:

Vaststellingsrapport bestemmingsplan Westflank Zuid
Bestemmingsplan Westflank Zuid
Toelichting en bestemmingsplan
Ontwerpraadsvoorstel

(De foto’s zijn van ongeveer een maand geleden.)

Reageer