Bestemmingsplan Paardenveld

In Nieuws door HB2 Reacties

BestemmingsplanPaardenveld
De ontwikkellocatie Paardenveld/Daalsetunnel is in delen geknipt (locatie Wijk-C en Daalsetunnel/Daalsepark) en zal naar verluidt niet langer onder regie van POS maar onder REO (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) tot uitvoering worden gebracht, zo is deze zomer besloten. Voor de locaties komen nieuwe bestemmingsplannen. Om mee te beginnen: het sluitstuk van het singelherstel.
Het betreft het laatste nog ontbrekende stuk singel, de bocht waar nu nog het verkeersplein ligt, zie kaart. Bij archeologisch onderzoek in 2006 zijn in het verlengde van toren Het Paard fundamenten van de oude stadsmuur ontdekt. Het nieuwe tracé van het water ligt iets naar binnen ten opzichte van het oorspronkelijke, waardoor deze delen weer zichtbaar zullen worden. Uit de toelichting blijkt dat men deze resten beschouwt als “zwaar gehavende restanten van de stadsverdedigingswerken” en dat men deze beoogt te slopen voor zover ze in de weg liggen. Over visueel terugbrengen, zoals met Het Paard is gebeurd, lezen we niets. Het zal wel afhangen van de kwaliteit van wat men aantreft. De bodem is overigens niet verontreinigd.
Link naar de stukken hier.
We verwachten van de bouwlocatie Paardenveld – waar arthousebioscoop en HKU komen – ook snel een nieuw bestemmingsplan. Bij dat plan zal ook een deel van de bestaande parkeergarage worden betrokken. Het nieuwe gebouw komt als het ware voor én in het bestaande blok. Voor de bebouwing komt een parkachtige ruimte, vergelijkbaar met het Zocherpark. De meeste bomen zullen verdwijnen, zowel voor sloop van de twee spuikokers als voor de nieuwbouw.

Reacties

 1. Bahco

  Klopt het plaatje wel? ‘k Dacht dat de baan van de Daalsetunnel waar nu het verkeer van oost naar west rijdt zou verdwijnen, zodat het kruispunt Daalsetunnel / Amsterdamsestraatweg / Weerdsingel Westzijde / Daalsesingel zou veranderen in twee T-splitsingen. Of heeft men misschien het plangebied op een oude kaart ingetekend?

  1. Auteur
   HB

   Het kaartje betreft de huidige situatie. Gezien de aard van de procedure is dat ook relevant. Zo kun je de verandering van de ruimte zien.

Reageer