Bestemmingsplan Jaarbeursplein

In Nieuws door HB11 Reacties

Jaarbeurspleingebouw impressie

Beeld: Powerhouse Company / A2 Studio

[update] Het bestemmingsplan Jaarbeursplein is ter inzage gelegd. De officiële aanduiding is “Van Sijpesteijnkwartier” en omvat het plangebied Jaarbeursplein, begrensd door NH Hotel, Beatrix-gebouw, Stationsplein West en de Croeselaan. De bedoeling is dat er een groot kantoorpand met aparte plintfunctie verrijst, een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd, Leeuwensteyn-gebouw wordt gesloopt en vervangen door een driemaal groter gebouw  en het plein een evenementendoelstelling krijgt. Het is hier te vinden.

Lees vooral hoofdstuk 4, de rest is bestuursrechtelijke inkadering. Het zal geen gecoördineerde procedure worden, want over de mogelijke ontwikkelaar/gebruiker van Jaarbeurspleingebouw, noch over de functionele uitwerking van dat gebouw of de realisatietermijn wordt iets gezegd. De enige naam die in deze context is opgedoken is OVG Real Estate, die bijvoorbeeld in Rotterdam al een aantal spraakmakende projecten heeft uitgevoerd. Verder valt op dat voor de parkeergarage ook een aanvullende noordelijke ontsluiting (Graadt van Roggenweg) wordt overwogen. Je ziet dat de oorspronkelijke Masterplan-inzichten met betrekking tot ontsluiting aan het schuiven zijn.

De gebouwen worden als volgt omschreven:

Jaarbeurspleingebouw(en)
Op het Jaarbeursplein zal een nieuw gebouw of gebouwcomplex worden gerealiseerd, die het plein aan de noordwestzijde begrensd. Deze bebouwing zal ca. 50.000 m2 BVO bevatten, bestaande uit kantoorruimte en plintfuncties. Het gebouw kan gefaseerd worden gebouwd. Het kunnen ook 2 losse gebouwen worden.

 • Kantooroppervlakte: 47.200 m²
 • Plintfuncties: 3.300 m², waarvan horeca 1.400 m² en retail 1.900 m².

Van Leeuwensteyngebouw
Voor de locatie van het bestaande Leeuwensteyngebouw ligt op dit moment een schetsontwerp klaar van eigenaar voor sloop/nieuwbouw van het huidige Leeuwensteyn kantoor. Het gaat om de ontwikkeling van een kantoorgebouw van circa 32.000m² (30.000 m² kantoor, 1.000 m² commercieel en 1.000 m2 transfer).

 • Kantooroppervlakte: 30.000 m²
 • Logistieke functies: 1000 m²
 • Plintfuncties: 1.000 m².

Parkeergarage
Onder het Jaarbeursplein, tussen het toekomstige Jaarbeurspleingebouw en het bestaande Beatrixgebouw, is als onderdeel van de grootschalige herontwikkeling van het Stationsgebied een ondergrondse parkeergarage voorzien van 800 tot maximaal 1.000 parkeerplaatsen. Deze garage vervangt de voormalige bovengrondse Jaarbeurspleingarage en is primair bedoeld voor de gebruikers van de voormalige garage en de toe te voegen nieuwe functies in het Stationsgebied.
Het Jaarbeursplein krijgt bij de herontwikkeling van het Stationsgebied een nieuwe betekenis voor de stad. Het wordt een bijzondere plek met een groot binnenstedelijk plein waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De ruimtelijkheid en relatieve leegte van het plein moet het belangrijkste kenmerk worden van het Jaarbeursplein. Onder het Jaarbeursplein wordt de parkeergarage gerealiseerd. In december 2012 is gestart met het maken van een integraal VO voor de inrichting van de openbare ruimte van het Jaarbeursplein en een constructieve uitwerking van de onderliggende Jaarbeurspleingarage.

Dit bestemmingsplan kan nog pittige discussies opleveren over autoverkeer en de kennelijke behoefte aan weer een groot blok kantoren. De gemeente heeft dat geld hard nodig om de stationsgebiedvernieuwing te kunnen blijven financieren.
JBPleinGebouw2

Hier een link naar het stedenbouwkundig plan Sijpesteijnkwartier, zodat je het bestemmingsplan straks beter kunt doorgronden. Maart jl maakten we nog de balans op van de plannen van dit nieuwe Utrechtse business district.

Reacties

 1. Remco

  Komt er nou wel of niet een parkeergarage onder het Jaarbeursplein? Er werd toch nog gekeken naar een alternatief in het Beatrix?

 2. Jan

  Ziet er mooi uit, bouwen maar 🙂

  P.s.

  ‘en de kennelijke behoefte aan weer een groot blok kantoren.’ Ik proef een negatieve ondertoon. Kantoren is toch prima voor deze locatie zo dicht bij het station, wordt een heel mooi stedelijk gebied!

  1. Auteur
   HB

   Dat bij kantoren naast een OV-knoop er geen behoefte meer is aan auto-ontsluiting en parkeercapaciteit is een utopie. Natuurlijk is de ov-bereikbaarheid op een snelweglocatie onvergelijkbaar slechter. Kijkend naar de overcapaciteit kantoormetrage moet deze discussie over de wenselijkheid ervan gewoon gevoerd worden, ook voor een zogenaamde toplocatie.

 3. rcp030

  Natuurlijk is er op deze toplocatie nog behoefte aan meer kantoren. Maar men zou in al de te bouwen panden veel meer de intergratie moeten zoeken met wonen. Bijvoorbeeld elke toren 50% wonen 50% bedrijven. Snap ook niet waarom nog niemand het idee heeft geopperd om in een gedeelte van de plint van het jaarbeursplein gebouw het Holland Casino onder te brengen.

  1. Auteur
   HB

   Natuurlijk is er op deze toplocatie nog behoefte aan meer kantoren.

   De feiten wijzen een andere kant op. Geen schot in project De Hoge Dame, geen enkel schot in project WTC, plannen Knoopkazerne bescheidener en bovendien getemporiseerd, veel meters leegstand Daalse Kwint/Leidseveer, vanaf oktober komt er ruimte vrij voor een equivalent van >3000 werkplekken in de stad door verhuizing naar Stadskantoor, in het Stadskantoor wordt bovendien een deel van de vloer inmiddels doorverhuurd aan derden etc.
   Wat je andere opmerkingen betreft: helemaal mee eens. Er wordt te monomaan gepland en ontwikkeld. Een mix van functies was voorzien voor bieb++ maar dat plan was uiteindelijk te ingewikkeld voor deze stad. Het probleem gaat ook ontstaan langs het nog te bouwen Forum West: plinten zonder activiteiten, geen placemaking. Corio neemt met haar favourite places-concept al wel een voorschot op die behoefte door middel van flexibele programmering en concepten gewoon uitproberen, maar dat kan het bedrijf alleen doen binnen haar eigen fysieke domein.

 4. rcp030

  Ik begreep dat er voor de eerste fase Jaarbeurs plein gebouw een partner worden was gevonden toch? Als de vraag achter blijft voor kantoorruimte, is het juist goed om beter te kijken naar welke behoefte er wel is. Denk dat er genoeg animo zal zijn voor wonen in dit gebied. Juist ook in hoogbouw. Dus combineren van functies. Zou doodzonde zijn als het plein met erom heen liggende bebouwing niet zou worden afgebouwd.

  1. Auteur
   HB

   Het klopt dat er met een ontwikkelcombi wordt gesproken en dat het gebouw vermoedelijk (verticaal) gefaseerd tot stand komt en dat het in vergevorderd stadium is. Dus in dat geval kan er worden doorgepakt. Maar zoals ik al eerder aangaf: de gemeente zegt al enkele jaren dat het op een haar na rond is, maar ondertussen wordt er niets definitiefs gemeld. M.a.w: zeer benieuwd.

 5. TL

  Hoewel iedereen graag wonen zou zien in dit gebied wordt dit door de planeconomen van de gemeente afgeschoten. Dit is de verdienlocatie van de gemeente om de leuke dingen (singels, muziekcentrum, stadskantoor) mee terug te verdienen.
  Functiemenging betekent inkomstenderving (kantoren levert veel meer op dan wonen) in een vastgoedexploitatie die al onder druk staat. Liever uitgestelde ontwikkeling dan afboeken…

  1. Jan

   Ligt er natuurlijk aan wat voor woningen je bouwt. Sociale huur alas, maar koopwoningen levert toch niet veel minder op .. of toch?

   1. TL

    Ik ken het prijsbeleid van de gemeente voor deze locatie niet. Maar ik denk dat zelfs als je alleen dure koopappartementen zou bouwen er nog minimaal een factor 2 verschil zit in het resultaat van de Gemeente bij hetzelfde metrage.

 6. Jan-Kees Verschuure

  Ik voel wel – op basis van deze visuals – enige noodzaak tot stedenbouwkundige eenheid in het gebouwenensemble rond het Jaarbeursplein

Reageer