Belofte Smakkelaarsveldpark

In Nieuws door HB2 Reacties

ConceptontwerpSmakveldGroen2008

Functioneel ontwerp openbare ruimte 2008: met park

Een referendumbelofte alsnog inlossen! Leuk voor de kiezer, zo’n positief berichtje pal voor het zomerreces, moeten ze bij CU en de gemeenteraad hebben gedacht: “Smakkelaarsveld krijgt park terug“. De online pers pakte het gretig en overwegend kritiekloos op, de lezersreacties getuigden ook niet bepaald van historisch inzicht of realiteitszin. Laten wij dan maar party pooper zijn: dat park(je) ging er sowieso al komen. 

Om mee te beginnen: dat na het afschieten van het bieb++-plan er helemaal geen bebouwing meer komt is zeer onwaarschijnlijk. Dit financieel lucratieve bouwkavel is van de gemeente Utrecht, het bestemmingsplan ligt bijna klaar (nog wat gedoe bij de RvS). Het is dan slechts nog een kwestie van een goed programma maken en een ontwikkelaar daarvoor interesseren. Daarop moet opnieuw worden gestudeerd en zal mogelijk wat moeite kosten. Maar misschien ook niet, want het Noordgebouw aan het Stationsplan Oost kostte kennelijk ook niet veel inspanning. De locatie is immers top.

Het college de opdracht meegeven van een “voorkeursvariant park”, klinkt een beetje als een dode mus, of zo je wilt: oude wijn in nieuwe zakken. Immers, sinds 2008 ligt er al een functioneel ontwerp voor een klein parkje, te realiseren aan het nieuwe water, ingeklemd tussen singel, Hoog Catharijne, Bieb✝ en Leidseveer. Niks voorkeursvariant, gewoon een feit. Het zou naar verwachting de helft in omvang worden van wat het ooit was. Zie plaatje boven. Dat is niet groot, maar dat komt vooral omdat een verlichte geest ooit heeft bedacht dat de HOV-baan een royale bocht moet gaan maken om bij het station te komen. Daarmee is meteen het gebied in stukken gehakt.

Het deel waarop in eerste instantie het onroerend goed (bibliotheek/parkeren/woningen) was gepland, ligt tegen het spoor aan. Dat gebouw zou over de HOV-driesprong worden gerealiseerd – het grijze stuk in het plaatje. De stippellijnen zijn het HOV-tracé. (Bij benadering, want het definitieve tracé is sindsdien iets verschoven.)

Dat het onroerend goed Smakkelaarsveld over de HOV-banen zou worden gebouwd had meerdere redenen. Het is efficiënt grondgebruik, ontneemt het zicht op de lelijke infrastructuur en schermt zowel het geluid van bus en tram, maar ook van de treinen af, voor Smakkelaarsveld, Vredenburg en singelgebied.

Als je besluit dat gebouw niet te realiseren, blijf je met een stuk niemandsland zitten tussen HOV en spoor. Het was er vroeger ook en diende voornamelijk als decor voor een van de kunstwerken van Van de Kop. Dat gebied kende geen verblijfskwaliteit en zal dat in de toekomst ook niet krijgen. Westelijk: het geluidsscherm van de sporenbundel, noord en oost: de hov-baan met voortrazende bussen en trams. Bovendien zijn alle volwassen bomen – het park kende een gevarieerde aanplant – gerooid, dus het is er kaal en bar. Stoere landschapsarchitect die daar nog iets van kan bakken.

Het gebied in de andere oksel van de HOV-baan is niet zodanig dat het in betekenende mate het al geplande parkje groter, interessanter of veelzijdiger maakt. Het feit dat het parkje aan één zijde zal worden begrensd door water, is eigenlijk de belangrijkste meerwaarde. Dat het aan de westzijde zou worden begrensd door een bijzondere entree van een cultureel gebouw, was een andere meerwaarde, maar is op dit moment niet meer relevant.

Wat dan wel? Als we vrijelijk mogen dromen, dan zou je het park over de HOV-banen kunnen doortrekken, net als bij de landtunnel A2. Kost een paar centen, maar dan heb je serieuze parkafmetingen. Er zit dan wel een flink talud in, maar dat kan deels van trappen worden voorzien. Op het verhoogde deel kan je dan bijvoorbeeld daghoreca realiseren. Met een Utrecht Eye reuzenrad, welja. Gezien de financiële situatie van het stationsgebied – zelfs voor doortrekken van de singel ontbreekt geld – lijkt dit helaas totaal onrealistisch. 

De komende jaren kan er sowieso geen definitieve inrichting plaatsvinden van het Smakkelaarsveld. Op dit moment is de ruimte hard nodig voor fietsparkeren en binnenkort voor de bouw van het viaduct en de HOV-banen. Tot 1017/2018, wanneer HC en het nieuwe Stationsplein gefaseerd worden opgeleverd, zal het wel een bouwplaats blijven.

sveld_19961

Situatie rond 1996

Een groot deel van de huidige jeugdige gemeenteraad zal niet meer meemaken hoe het dan wel wordt, want is dan al weer gevlogen. (Tijdreis Smakkelaarsveld hier.) Het klinkt cynisch, maar dat komt omdat we vrezen dat de stationsgebied-dossierkennis bij de gemeenteraad op dit moment onvoldoende is om een adequate rol te kunnen spelen bij de besluitvorming. Dat gevoel hadden we minder bij de vorige twee. Misschien moet ze nog in haar rol groeien. Laten we het daar maar op houden.

Reacties

 1. Martin

  “maar dat komt vooral omdat een verlichte geest ooit heeft bedacht dat de HOV-baan een royale bocht moet gaan maken om bij het station te komen. Daarmee is meteen het gebied in stukken gehakt.”

  Dat komt voort uit de enkele meters hoogteverschil van de tram tussen de Leidseveertunnel en het fietspad langs de Leidsche Rijn – waar hulpvoertuigen (brandweerauto’s) straks onder het HOV-viaduct door moeten kunnen. Zonder zo’n royale bocht gaat dat niet en zelfs met zo’n royale bocht is de situatie al behoorlijk extreem – vanuit de tram gedacht.

  1. Auteur
   HB

   Je vraagt jezelf onwillekeurig af hoe het zou zijn geweest als was besloten de tram aan de westzijde van het station te laten. Waarschijnlijk weinig verschil.

Reageer