Bouw Vredenburgknoop

In Nieuws door HB6 Reacties

Situatie 1 augustus

Situatie 1 augustus a.s.: busbaan omgelegd, verkeer over nieuwe bruggen

Als je je momenteel verplaatst door het gebied begrensd door Paardenveld en Hoog Catharijne valt de enorme bouwwoede op. Overal zijn aannemers druk: met riool, met hoogspanningskabels, met funderingen van de nieuwe Paardenveldbrug, met een zinker, met de bouw van de nieuwe P-inrit, noem maar op. De bouwvakvakantie komt eraan en er moet nog van alles af. Het water in de stadsbuitengracht komt steeds dichterbij. Nog een maand of 14. Maar eerst moet de Vredenburgknoop worden afgebouwd.

Situatie 2015

Situatie vanaf maart 2015, afronding bruggenknoop zomer 2015, water terug najaar 2015

Ter hoogte van TivoliVredenburg is het fietspad weer omgegooid. Een eerste grote stap is de ingebruikname van de bruggen over de Leidse Rijn per 1 augustus a.s. De rijweg (N-Z) wordt dan ter hoogte van het Smakkelaarsveld verlegd van de huidige middenligging naar de (min of meer) definitieve locatie.

Tegelijk wordt de busbaan die nu zuidelijk langs de bouwput van de bruggen gaat (van Mediamarkt naar TiVre) verlegd naar de noordzijde van de bouwput. Hiermee komt ruimte vrij om de zuidelijke brug te bouwen.

Nadat de zuidelijke brug gereed is gaat het fietsverkeer (defintief) en het busverkeer (tijdelijk) over deze zuidelijke brug en ontstaat ruimte om de noordelijke brug te bouwen, de definitieve busbaan.

Ter hoogte van de Knipstraat is ondertussen gestart met de bouw van de Paardenveldburg. Deze is gereed voorjaar 2015. Tegen die tijd is ook de herinrichting van het Paardenveld gereed en kan de gracht teruggebracht worden over het traject Weerdsingel tot TivoliVredenburg. Er wordt dan tweederde van het water voor TiVre gerealiseerd, de resterende ruimte is nodig voor bouwruimte van HC.

Het fietspad tussen POS-gebouw en inrit expeditietunnel TiVre wordt vanaf nu heringericht. Dit deel zal afgesloten blijven voor fietsers en voetgangers tot eind van het jaar.

Vredenburg-Noord wordt in het weekend van 18 juli heringericht, de definitieve busbaan wordt aangebracht. De bussen gaan er 1 september weer halteren.

Bomen komen in de herfst, de laatste stap in een  herinrichting die bijna zeven jaar heeft geduurd. Zo ziet dat er dan ongeveer uit:

Zo ziet het er over twintig jaar mogelijk uit. September 2015 is het er voornamelijk kaal en bouwput. Wanneer het deel water in de Leidsche Rijn klaar zal zijn, is onbekend. Hopelijk met de oplevering van Stationsplein Oost en Hoog Catharijne.

Reacties

 1. A. Vlaming

  Uit de tekening begrijp ik niet hoe je straks vanaf Daalsetunnel/ ASW richting Laan van Puntenburg kan fietsen )oranje top5. Het lijkt of de fietspad Vredenburg-Smakkelaarsveld een middenberm op de kruising krijgt.

 2. San

  Ik dacht dat alle chaos rond deze brugaanleg tijdelijk was, maar blijkbaar zijn alle bochten, hoeken, middenbermen, gevaarlijke kruispunten in de wegen toch deel van het uiteindelijke plan. In plaats van rechte of gekromde fietspaden lijkt dit eerder een soort complex doolhof.

 3. Bahco

  Is er al iets bekend over de doorvaarthoogte van al deze nieuwe bruggen, m.a.w. de afstand tussen de onderkant van het brugdek en het waterpeil? Volgens het plaatje van Jeroen 12/07/2014 om 11:11 past een rondvaartboot er onder, maar ‘k dacht ergens gelezen te hebben dat ’t niet echt veel overhoudt … Dezelfde vraag heb ik eigenlijk ook voor alle gebouwen die boven het water gaan komen: Poortgebouw? Stadskamer?

 4. Wil Dielessen

  Is er een situatie tekening, hoe de verkeersstrook van de zuidelijk Catharijnesingel gaat lopen, naar het Vredenburg op 29 september a.s. In verband met de Singelloop Utrecht, die daar haar parcours heeft?

Reageer