De bioscopen komen

In Nieuws door HB9 Reacties

JBBoulevard2

Nieuw ontwerp oostelijke ingang Jaarbeurs, met links de bioscoop. Het plan met de Galaxyroom is van tafel. Voor het nieuwe ontwerp is nog geen bouwaanvraag gedaan.

Wolff en Jaarbeurs willen graag met de nieuwe bioscoop aan de slag, een complex met 14 zalen en 3300 stoelen, naast de nieuwe oostelijke ingang van de Jaarbeurs. Het liefst opent men al in september 2015, om nog op tijd te zijn voor het NFF (dat overigens gebruik zal gaan maken van TivoliVredenburg). Of dat gaat lukken is echter de vraag. Bestemmingsplan en vergunningen zijn nog niet rond. Wel is men begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. Vanavond buigt de raadscommissie Stad & Ruimte zich hierover. Zodra de raad akkoord gaat, op 17 juli, wil Jaarbeurs aan de slag. [Update: miniverslag commissievergadering onderaan]

JBBoulevard1

De stadsboulevard door het Jaarbeurscomplex. De nieuwe oostelijke en westelijke ingangen worden royaal en gelijkwaardig.

Tegen het bestemmingsplan is een groepje tegenstanders opgestaan. Lees over alle bezwaren en hoe de gemeente er op reageert in het vaststellingsrapport. Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun zorgen over verkeer, parkeren en luchtkwaliteit. Bewoners van Parkhaven/Dichterswijk maken zich zorgen over de toenemende drukte op de Van Zijstweg en willen het liefst dat Jaarbeurs nu al het parkeren naar de westelijke kant verplaatst, in plaats van in 2023, als de ‘omklap’ in werking treedt. Zij zien hun strijd om een 2×1 Van Zijstweg hierdoor gefrustreerd. Lees wat het Comité Van Zijstweg gisteren aan de raad heeft gestuurd: brief. Daarin gaat ze ook in op de getalsmatige verwarring, waarover hieronder meer.

Exceptief toetsen NSL
Dan natuurlijk SSLU, met woordvoerder Van Oosten. Op een gespannen raadsinfoavond over de Megabios gaf hij aan dat er onverklaarbare waarden in de verkeersintensiteiten en -prognoses voor de Van Tellegenlaan staan. Afgaande op die cijfers komt het er op neer dat de verkeersdruk zal afnemen bij vestiging van de bioscoop, wat onaannemelijk is. Hij is voornemens dit bestemmingsplan exceptief te toetsen bij de Raad van State. Dat betekent dat hij aan de orde wil stellen op welke wijze de stationsgebiedplannen in NSL zijn ondergebracht. De NSL staat toe dat je ieder los bouwproject afzonderlijk mag doorrekenen op effecten op de luchtkwaliteit. Van Oosten stelt dat als je dat zo doet, je bij losse projecten meestal kleine effecten hebt die je mag verwaarlozen. Zou je alle bouwprojecten opgeteld doorreken, komen er waarden uit die niet kunnen worden verwaarloosd. Exceptief toetsen van NSL is de afgelopen jaren eerder gebeurd en was niet altijd succesvol. De programmatische aanpak van NSL om luchtkwaliteitsdoelen te behalen wordt door de bestuursrechter geaccepteerd. Overigens heeft het NSL in eerste instantie gefaald als middel op de luchtkwaliteit op 1 januari 2015 binnen de Europese normen te krijgen. In juni is besloten het programma met twee jaar te verlengen, tot 2017.

Bouw september
De kans dat een beroepsprocedure bij de Raad van State zal leiden tot afblazen van de plannen, wordt door Jaarbeurs gering geacht: ze zijn voornemens in september met de bouw te beginnen. Een woordvoerder van de Jaarbeurs stelt dat alle berekeningen voor verkeer en parkeren herhaaldelijk zijn uitgevoerd en voldoen aan de eisen. Hij benadrukt dat alle bewegingen zijn berekend aan de hand van bezoekers die hetzij met fiets of met de auto komen. Het aandeel OV-gebruikers is daarbij op nul gesteld (omdat daarvoor geen normen bestaan), wat in de praktijk niet zo zal zijn.

BiosAanzicht
Philip Wolff stelt dat Utrecht als bioscoopstad een grote inhaalslag moet gaan maken. Hij noemt Eindhoven, dat heeft al meer aanbod dan deze stad. Die inhaalslag komt eraan. In december 2013 is een vergunning afgegeven voor een Cinemec-bios in het nieuwe Leidsche Rijn centrum, waarvan de bouw snel zal beginnen. Opening gepland in april 2015. Voor het Paardenveld bestaan plannen om een arthouse-complex te bouwen met zeven zalen en een buitenprojectie. Dit is dermate concreet dat POS daarvoor de planningen aan het omgooien is, om het met voorrang te kunnen realiseren. Overigens moet daarvoor ook eerst een bestemmingsplan-procedure worden doorlopen, met alle mogelijke haken en ogen.

Precedent
De megabios is de eerste van een lange rij plannen op en rondom het Jaarbeursgebied. De uitkomst van discussies over verkeer, parkeren en lucht bepaalt hoe gemakkelijk de rest zal volgen. Het lijkt wel wat op de strijd om het eerste bouwplan in het oostelijke stationsgebied: De Vredenburg, in de periode 2008-2010. Voor de gemeenteraad is het zaak nu scherp te zijn om niet in dezelfde vervelende situatie te komen als met de uitbreiding van La Vie.

Voor de Jaarbeurs en de gemeente komt het verzet tegen de bios-plannen op een ongelegen moment. De onderhandelingen voor een bilaterale ontwikkelovereenkomst voor het hele gebied zijn in volle gang. Het versneld verplaatsen van het parkeren naar de andere kant van het Merwedekanaal – iets wat de gemeente graag wil – zou veel moeizame discussies, nu en straks, kunnen vermijden.

Tempo
En voor de lezers die zich afvragen hoe je een complex met 14 zalen en 3000 stoelen in 12 maanden bouwt: Geen ondergronds parkeren, de ruwbouw is volledig in staal en gaat zeer snel. De afwerking kost meer tijd en vergt precisie, in verband met onder andere geluidisolatie.

Nog een paar feiten: het foodcourt in het complex gaat alle foodcorners/restaurants van het Jaarbeurscomplex vervangen en krijgt vier ‘wereldkeukens’. Parkeerplaats P3 zal worden gesplitst en krijgt een eigen parkeerruimte voor de bios van 495 plaatsen met een eigen slagboom aan de Van Zijstweg. Voor bouw en parkeren worden maar liefst 55 bomen gekapt. Er zijn 875 fietsparkeerplaatsen voorzien. De bios zal (volgens bestemmingsplan) naar verwachting 1880 autoverkeersbewegingen per dag veroorzaken. Het complex wordt door Wolff gehuurd en de Jaarbeurs zal een aantal zalen ook voor congressen gaan inzetten.

All relevante stukken rondom de Megabioscoop-procedure vind je hier. Zoals gezegd, vanavond in de raadscommissie S&R.

[update 1] Comité Van Zijstweg draagt in haar brief ook bij aan de verwarring door te stellen:

“In samenwerking met HTPP hebben wij bepaald dat dit aantal kan oplopen op een “representatieve bioscoopdag” tot 3.800 verkeersbewegingen.”

Dat is meer dan het dubbele dan waar het bestemmingsplan mee rekent. Bij een capaciteit van 3300 stoelen, gemiddeld 3 voorstellingen per zaal, stel een bezettingsgraad van 50%, dan krijg je ca. 5000 bezoekers. Het aantal van 3800 wordt alleen dan gehaald, als iedereen met de auto komt – een onwaarschijnlijke aanname. In dit 100% automobiele scenario zal op piekmomenten het terrein snel vollopen en worden de bezoekers op P2/P4 afgevangen. Stel dat het getal 3800 realistisch is, dan zullen deze 1900 auto’s onmogelijk de Van Zijstweg kunnen belasten. Gelukkig maar – simpelweg geen (parkeer)plek voor.

[update 2] De raadscie S&R is over de hele linie blij met de ontwikkeling van een grote bios dichtbij het station. VVD zoomt in op te weinig fietsparkeerplaatsen. Wethouder zegt dat de 875 gemakkelijk kunnen worden uitgebreid met een extra 175. Andere fracties staan stil bij de discrepantie van gemeten cijfers verkeersintensiteit 2003, 2010 en de prognose 2015. De wethouder belooft uiterlijk maandag met een brief te komen die hierop in gaat. Verbazing over het combikaartje bios+parkeren. Überhaupt verbazing dat voor de commerciële haalbaarheid de autobereikbaarheid zo’n grote rol moet spelen, als je zo dicht bij een groot OV-knooppunt ligt. Er wordt daarbij vergeten dat parkeren voor Jaarbeurs een belangrijke bron van inkomsten is.
De wethouder geeft aan dat aan het huidige P3 ongeveer 300 parkeerplaatsen worden onttrokken om ruimte te maken voor de bouw. Dat zou voordelig uitpakken voor de verkeersdruk. Dat effect wordt echter te niet gedaan als deze 300 plaatsen worden toegevoegd onder het Beatrixgebouw, op een latere datum.
Uiteraard moet de Jaarbeurs een marktconforme erfpacht gaan betalen. De megabioscoop-deal wordt straks onderdeel van de nieuwe BOO met de Jaarbeurs. Mochten de onderhandeling onverhoopt  toch mislukken, wordt de oude BOO weer van kracht en kan de gemeente 2 miljoen euro grondopbrengsten verrekenen. Maar dat is niet meer dan een stok achter de deur.
Het liefst wordt de gehele resterende parkeercapaciteit op korte termijn van P3 naar P2 en P4 overgebracht, aan de andere kant van het kanaal. Dus niet wachten tot 2023. De wethouder zal er bij Jaarbeurs op blijven aandringen, maar waarschuwt dat het bedrijf in een complexe transitie zit en dat dit niet eenvoudig is.
Pijnpunt is en blijft de toezegging van de vorige wethouder verkeer om de Van Zijstweg 2×1 te maken – blijft dit overeind als de bouwwoede rondom het Jaarbeursplein eenmaal losbarst? Waarom moet alle verkeer voor dat gebied eigenlijk over de Van Zijstweg? Waarom niet een grotere rol voor de Graadt van Roggenweg? Tegenwoordig wordt er aan alle uitgangspunten van het oude plan gemorreld, waarom hieraan dan niet?

Volgende week wordt hoogstwaarschijnlijk het bestemmingsplan door de raad aangenomen.

 

 

 

Reacties

 1. Berend

  Als het om verkeer gaat, dan kun je maar beter hard roepen. Worden OV-lijnen verplaatst van Stationsplein Oost naar Stationsplein West, roep dan vooral dat OV-reizigers “nu eenmaal” in de binnenstad willen zijn, dat de Jaarbeurs-zijde een kale vlakte is waar je niet dood gevonden wilt worden. Komen er nieuwe attracties op het Jaarbeursplein, roep dan vooral dat dat onaanvaardbare toename van het autoverkeer met zich mee zal brengen.
  Verkeer hoort bij de stad. Kakofonie hoort bij de stad. Kakofonie over verkeer hoort bij de stad.
  Ondertussen is de westzijde van het stationsgebied lekker stedelijk aan het worden en heeft het een OV (en fiets!) bereikbaarheid die er voor zou kunnen zorgen dat al die fobieën over autoverkeer weleens zwaar overdreven zouden kunnen blijken.

 2. rcp030

  Hoop zo dat de vergunningen snel geregeld zijn en dat de gemeente, wolff en de Jaarbeurs hun huiswerk goed hebben gedaan. Als dit zo is dan heeft van Oosten geen poot om op te staan.

  ben afgelopen weekend maar weer naar Pathe Arena gereden om een fatsoenlijke bios te bezoeken, kwam daar zeker nog 4 families tegen uit Utrecht, dat zijn 5 auto’s = 200 km uitstoot. Als ze al die km die Utrechters nu rijden om naar de bios te gaan meenemen in de berekenigen kan niemand toch tegen zijn. Je krijgt eerder minder uitstoot als meer

 3. Robb

  Joh, tel er maar 4 jaar extra bij op. Kees van Oosten zal wel weer bezwaar aantekenen.

 4. rcp030

  Ja robb, maar van oosten kan alleen bezwaar maken als ie daar mogelijkheden voor heeft. Als de berekeningen op orde zijn en binnen de normen, kan hij geen bezwaar maken…

 5. Auteur
  HB

  Een beroepsprocedure hoeft geen schorsende werking te hebben. Het ligt er maar aan hoe het spel gespeeld wordt.

 6. Marco Knol

  De van Zijstweg kan inderdaad makkelijk 2×1, als je de Graadt van Roggenweg maar gebruikt. Ik woon in Transwijk-Noord, heb familie in de buurt waar ik met de bus heen ga, en ik snap überhaupt niet dat veel streekbussen een enorme omweg zouden moeten gaan maken via de van Zijstweg. Men rijdt alleen maar langer door de stad. Prima als je dat voor een paar bussen zo doet om je lokale busvervoer te ondersteunen, maar verder niet zo handig. Het grootste probleem is denk ik de verkeersdruk in de spits. Dan staat het tamelijk vast. Dat kun je onder andere oplossen door ondergronds te gaan.
  Wat mij betreft komt ook die omklap een stuk sneller. Volgens mij is er ook ruimte zat om aan de westkant van het kanaal nog 1 of 2 parkeergarages neer te zetten mocht dat nodig zijn. Maar dan wel graag op een manier dat ook bezoek voor Zwaluwen Utrecht daar kan parkeren in combinatie met uitbreiding van de sportvelden richting de hoek van de Admiraal Helfrichlaan en overste den Oudenlaan. En graag een fatsoenlijke VRI zodat ik niet steeds twee keer moet wachten als ik netjes oversteek met de fiets.

  Tot slot; men kan Kees van Oosten een zeurpiet vinden, feit is wel dat de gemeente jarenlang metingen heeft tegengewerkt en blind op modellen heeft vertrouwd. Modellen waarvan men, op basis van ervaringen elders en die enkele controle meting, wist of had moeten weten dat ze niet deugen. Ook nu weer is het ongeloofwaardig dat met de vestiging van een mega-bioscoop/congreszalen de verkeersintensiteit zal afnemen. Zo lang de gemeente zich op deze wijze ongeloofwaardig gedraagt zullen mensen als Kees van Oosten altijd op een geloofwaardige manier bezwaar kunnen maken. En dat ligt dus voornamelijk aan de gemeente, niet aan Kees van Oosten.

  1. Auteur
   HB

   Niemand beweert dat door de komst van de bios het verkeer afneemt. Waar echter geen verklaring voor is, is waarom er een discrepantie is tussen meetwaarden in 2003, 2010 en prognoses 2015. De wethouder moet met een verklaring komen. De raad hoort daar scherp op te zijn.

 7. A. Vlaming

  Ik begrijp van die hele megabioscoop discussie twee vragen niet: 1. Waarom heeft Utrecht 15 extra doeken nodig? Ik was vrijdag avond in Wolff Camera, met mij ca. 20 andere mensen. Ik heb het nog nooit meegemaakt in Utrecht dat de zalen meer dan halfvol zaten. Ik begrijp dat de huidige zalen niet up to date zijn, maar daar kan men iets aan doen.
  2. Men gaat ervan uit dat veel mensen met OV komen, omdat Utrecht de grootse OV terminal wordt. Maar dan zou je aan de andere kant ook een treinstation moeten hebben, waar vaker dan 1x per uur een trein stopt. Ik denk dat mensen uit Amersfoort, Woerden enz. niet gaan komen, die hebben immers een bioscoop in hun eigen stad. Daartegenover, mensen uit Kamerik, Montfoort, Linschoten en zo hebben niet zo gunstige OV verbindingen en ook geen bioscoop aanbod. En overigens als je voor 4 mensen treinkaart moet betalen, dan is gebruik van auto meestal goedkoper. Niet iedereen heeft gratis OV (Zoals veel mensen van Student en Starter).
  @rcp030: bij de Arena kan je erg makkelijk met de trein komen, toch pak je de auto! Waarom denk je dat het andersom niet zal gebeurt? De bioscoop, gaat veel autoverkeer naar Utrecht trekken uit alle rondom liggende dorpen.
  Ik denk dat de bioscoop niet rendabel zal zijn, als er voor de grond marktconforme prijs gevraagd was vanuit gemeente. Sowieso denk ik dat die alleen Utrechters met fiets aantrekt, of autogebruikers. Over 15 jaar, als de allure van nieuwigheid er af is, staat het leeg en langzaam buiten gebruik. Over duurzaamheid gesproken.

 8. Ed Landsmeer

  Als Buurtbewoner hebben we samen met andere buurtbewoners geen enkel bezwaar tegen deze mega(megalomane)bioscoop maar waarom dat verkeer op P3 moet parkeren? terwijl de loopafstand van P4(westkant kanaal)nagenoeg even ver is en mensen dan DROOG van de auto naar hun biosstoel kunnen lopen iets wat met een regenbui van P3 nog maar te bezien valt.
  Verder is het een oud plan om een centrumboulevard te creëren van P4/Hollandcasino naar het station gebied en heeft en sterk ontlastende werking op de van Zijstweg die voor ons toch geen on over steekbaren barrière moet worden en ook nog een prachtig Historisch cultureel erfgoed gesloopt moet worden (de Hovenierswoning)
  Jaarbeurs en Gemeente zouden van die Centrum boulevard en de grote parkeer garage op P2 nu eens serieus werk moeten maken en niet wachten tot 2023.

Reageer