Geen bieb op de Neude

In Nieuws door HB5 Reacties

Dat is wat de Binnenstadskrant schrijft in de uitgave die net is verschenen. Te ambitieus, te duur. (Op het Smakkelaarsveld is trouwens ook nog een mooie locatie vacant!) De rest van de onderwerpen vind je in de online-pdf (alert: trage site). Daarin onder andere over opening TiVre, knijpen of knippen – lood om oud ijzer, bomen in het stationsgebied, opening Stadskantoor en nog veel meer.
GeenBiebNeude
[update 18-6:] Of toch wel?
3optiesbieb

Reacties

 1. Pieter

  Waarom is het eigenlijk steeds in het nieuws dat de bieb moet/wil verhuizen. Het is toch prima waar ie zit? Het gebouw is niet meer zo nieuw en kan een verfje gebruiken, verder toch niets mis mee? Waarom moet alles tegenwoordig nieuw, flitsend en blinkend? Laat de bieb maar lekker zitten waar ie zit. Ben ik nou de enige Utrechter die dit vind?

 2. Ton C. Kroon (BiebOpNeude)

  Beste Pieter,
  Er zijn vele redenen om de Bieb in een nieuw huis onder te brengen. Om te beginnen is een verfje naar 40 jaar intensief gebruik niet meer genoeg. Een intensieve renovatie zou noodzakelijk zijn. Daarnaast is uitbreiding gewenst en voorzien wat ten koste zou moeten gaan van Mobach of Broese. De bevolking van het verzorgingsgebied van de centrale bieb is 1,5 maal zo groot geworden en groeiende. De rol van de bieb gaat in de komende decenia veranderen. En tot slot, er ligt een geweldige kans om een geliefd en centraal gelegen pand (het oude postkantoor) opnieuw een belangrijke openbare functie te geven. Zo kunnen twee doelen prachtig bij elkaar komen. Het lijkt voor elkaar gemaakt.
  Argumenten van kosten zijn slecht onderbouwd. Op de stadhuisbrug blijven brengt verbouwing en huurkosten met zich mee, dat is niet anders voor de Neude. Er zijn nog steeds geen gegevens openbaar van de kosten voor ‘blijven op de brug’ of ‘verhuizen naar de Neude’ bij een gelijkblijvend oppervlak. Er zijn allerlei mooie plannen berekend die zijn afgeleid uit de moderniseringsambitie die de Gemeente Utrecht had gesteld voor het Smakkelaarsveld. Dat is appels met peren vergelijken en makkelijk schieten. Onze inschatting is dat met een verhuizing naar de Neude bij een gelijkblijvend oppervlak de kosten zeer beheersbaar zijn, de mogelijkheid tot geleidelijke uitbreiding op termijn gegarandeerd kan worden en de Neude een prachtige groeikern voor cultuur en vrij beschikbare informatie kan worden. Kijk zeker ook even op https://www.facebook.com/BIEBopNEUDE waar al veel discussies over deze onderwerpen zijn gevoerd.

 3. TP

  Pieter, ik ben het geheel met je eens. Een bieb is belangrijk voor de stad maar hoeft niet koste wat kost naar het Neude (hoe mooi de plaatjes ook zijn). ASR Vastgoed heeft dit pand in de goede tijd voor (te) veel geld in 2008 aangekocht. Om de business case te laten slagen moeten hier functies in die heel veel geld opleveren. ASR ziet de bieb natuurlijk graag komen als ze bereid zijn hun financiele probleem op te lossen. Dit probleem moet echter niet uit de zakken van de burger worden bekostigd. Laat de Bieb zelf met een oplossing komen die voor de burger kostenneutraal is.

 4. Fred Zuijdendorp

  De Binnenstadskrant heeft zich de terechte kritiek (“trage site”) aangetrokken en is verhuisd naar een nieuwe server. Een aanzienlijke snelheidswinst, en de verhuiskosten vielen best mee. 🙂

 5. Atilla Vigh

  Ik begrijp niet waarom mensen denken dat een commerciele vastgoedontwikkelaar als ASR (hoewel nu nog een staatsbedrijf) “gratis” een van de meeste mooie locaties in de Utrechts binnenstad maar even cadeau moet doen.
  Veel burgers hebben de bestuurlijke ervaring op het niveau van de lokale klaverjasclub en hebben ook niet in de gaten dat de bibliotheek Utrecht (nu nog) een gemeentelijke organisatie is.
  Het idee was om bij de bouw van B++ een zodanige financiële start te geven, dat de gehele bibliotheekorganisatie verzelfstandigd zou worden. Overigens ben ik het daar vanuit het onderwijskundige rol die een bibliotheek in onze samenleving heeft niet mee eens.
  Je kunt je natuurlijk wel afvragen wat de rol van een bibliotheek anno 2014 (met fysieke boeken) moet zijn. Ik verwacht dat op termijn (binnen 10 jaar) er geen fysieke boeken meer bestaan. Althans zo weinig zullen er over zijn, dat daar geen enorme grote gebouwen meer voor nodig zijn. De B++ zou je zo moeten inrichten en de aanzet was aardig als een cultuurgebouw (met ook filmzalen), en de bedoeling moet ook zijn om cultuurmanifestaties te organiseren op allerlei gebied. Op die manier zou het gebouw – naast TivoliVredenburg – een tweede icoon zijn, dat de Utrechter meer biedt dan alleen het commerciële geweld in de rest van stad.

Reageer