Losse eindjes TiVre

In Nieuws door HB3 Reacties

TiVre
Bijna officieel open, maar nog wat losse eindjes. Niet in de programmering, want dat zoekt met enthousiasme de randen op – vanavond WK kijken op groot scherm voor 4 euri. Het gaat om het gebouw zelf. Niet onverwacht natuurlijk. Als je iets ingewikkelds bouwt dat 140 m kost zal er hier en daar wel iets te wensen overblijven. Het college heeft er zojuist een raadsbrief over gestuurd.

roken 1Wroken 3e roken 2dachten dat de brief roken (in een plomp toegevoegd aquarium bij Ronda, het balkon op Ronda en op de noodtrappen) wel zou aanstippen. Maar het gaat met name over geluid (interne isolatie werkt niet goed voor lage tonen), illegale sluiproutes (!) en warmte (de broeikas bij de oude zaal). Voor het akoestische probleem is veel meer tijd nodig om het te onderzoeken en op te lossen.

De pers heeft al enthousiast het probleem van de falende geluidsisolatie er gemakzuchtig uitgelicht en uitvergroot. Da’s jammer, want je doet daarmee een magnifiek gebouw met grote potentie voor Utrecht tekort. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet wordt opgelost of dat het door middel van simpele ingrepen in de programmering tot hanteerbare proporties kan worden teruggebracht.

We hebben vorige week genoten van een uitverkocht optreden van de Amerikaanse gitarist/componist Pat Metheney in de grote zaal. Heel veel mensen en toch intiem, een prima versterkt geluid op de nieuwe installatie, fraai licht. Metheney tussen de nummers door: “Nowhere in the world is a house like this.”

Lees hieronder de brief van het college aan de raad.

[integrale quote uit de raadsbrief brief van 12 juni:]

Het is u natuurlijk niet ontgaan: TivoliVredenburg draait proef met de eerste concerten. De recensies over het gebouw en de zalen zijn lovend. Ook de akoestiek van de vijf zalen wordt geprezen.

Op 21 juni gaat TivoliVredenburg officieel van start met een openingsprogramma dat tot 3 juli duurt en afgesloten wordt met de officiële opening.

Beter hadden we het ons niet kunnen wensen en er ligt een zeer goede basis, zoals een medewerker van Tivoli ons liet weten, om als TivoliVredenburg uit te groeien tot een legendarisch muziekgebouw.

We constateren echter ook dat er nog een aantal knelpunten in het gebouw zijn op te lossen. Zo moeten er aan het eind 2013 opgeleverde gebouw TivoliVredenburg nog een reeks technische punten worden afgewikkeld. Deze bestaan uit opleverpunten, door gebruik naar voren gekomen technische onhandigheden en extra gebruikerswensen. Denk daarbij aan nog niet goed sluitende deuren, een te warm kantoor, afgrendelen sluiproutes om zonder kaartje in de popzaal te komen, nog niet goed afgestelde brandmeld- en klimaatinstallaties etc.

Met man en macht werken we momenteel aan het oplossen van deze punten, bijvoorbeeld ook door het opstellen van gebruiksinstructies van diverse installaties en scholing van het personeel. Complexe gebouwen als deze vragen ruime (test)tijd om de installatie techniek goed ingeregeld te krijgen en goed te kunnen bedienen.

Heel mooi is dat de akoestiek in de onderscheiden zalen voldoet meer dan aan de verwachting voldoet, maar er is nog wel sprake van geluidsoverdracht tussen de Jazzzaal (Pandora) en de popzaal (Ronda) met de kamermuziekzaal (Hertz). Het gaat dan vooral om de overdracht van lage tonen van het housespectrum. Dit is vanuit het oogpunt van gelijktijdige programmering van deze zalen niet acceptabel, met name niet die tussen de popzaal en de kamermuziekzaal.

Met hulp van deskundigen op dit gebied wordt momenteel gezocht naar de oplossingen voor deze geluidslekken, maar dit onderzoek vraagt tijd. Dit probleem is dus momenteel nog niet opgelost en de verwachting is dat dit nog enkele maanden zal duren voordat precies helder is welke maatregelen moeten worden genomen om het te verhelpen. Daarna moeten de maatregelen nog worden uitgevoerd. POS rapporteert periodiek aan het college over de stand van zaken ingebruikname TivoliVredenburg en doet dit in afstemming met UVO, Culturele Zaken en Stichting Muziekpaleis Utrecht.

De besluitvorming eind 2013 door uw raad heeft de weg vrijgemaakt voor de subsidieverlening 2014 aan Stichting Muziekpaleis Utrecht en de voorbereiding van de opening van het nieuwe TivoliVredenburg op 21 juni a.s.. In de verleningsbeschikking is opgenomen dat de stichting per kwartaal een tussenrapportage dient in te leveren die ter informatie naar de raad wordt gestuurd.
De consequenties van de opstartproblemen voor de programmering en daarmee de uitvoering van activiteitenplan 2014 en het ondernemingsplan 2014-2017 worden momenteel door de stichting in beeld gebracht. Op basis hiervan is in goed overleg met de stichting geconcludeerd dat de stichting in de aanloopfase naar de opening op 21 juni 2014 nog onvoldoende zekerheid heeft over het functioneren van het nieuwe gebouw om tot een goed onderbouwde rapportage te komen met betrekking tot programmering, publieksbereik, bedrijfsvoering en organisatie.

Voor een goed onderbouwde rapportage is het noodzakelijk dat gebouw en organisatie enkele maanden functioneren en dat ook de administratieve organisatie ten behoeve van signalering en analyse op orde is.

Met deze brief laten wij u weten dat wij, in goed overleg met de stichting daarom besloten hebben de stichting pas per 1 september 2014 om een voortgangsrapportage te vragen.

Reacties

 1. Raymond

  Afgelopen zaterdag in Ronda een ouderwetse discotheek beleving gehad (www.40up.nl) en ik vond het een prachtige zaal. Met zelfs barretjes voor de mensen op het balkon. Jammer van Jupiler op de tap, maar da’s een persoonlijk detail. Wel lang trappenlopen om er te komen. Maar het uitzicht onderweg is dan weer leuk. Ben benieuwd hoe de andere zalen klinken!

 2. Maarten

  Opmerkelijk dat in het bovenstaande artikel juist het concert van Pat Metheny van juni 2014 wordt genoemd. Ik ben hier geweest; de sfeer was misschien intiem, en de locatie uniek, maar het geluid was gewoon slecht. Het was niet in balans en weerkaatste tegen het beton, ondanks dat de zaal bomvol mensen zat. De oorzaak weet ik niet (akoestiek of geluidstechniek), maar ik hoorde de klacht van meerdere mensen. Voor een jazzconcert zal ik er niet snel terugkeren.

  1. Auteur
   HB

   @Maarten: het zal per stoelrij verschillen. Ik zat aan de zijkant, tikje voorbij de helft. Wat je zegt over weerkaatsen kan ik niet beamen. En het is ook nog eens dat de geluid ook door de band zelf geregeld wordt. Dus een deel van het probleem zal ook aan de eigen technicus liggen. Door de bank genomen houd ik niet van versterkt geluid in de grote zaal, of welke concertzaal ook.

Reageer