Vervuilde toren

In Nieuws door HB3 Reacties

NoordWest-toren

[update:] Op de dag van de bouw (24 mei) kun je archeologen aan het werk zien bij de resten die in de bouwput van BAM te voorschijn komen en waarvan ze delen willen conserveren. Check het hele verhaal hier.

In de berap vinden we onder archeologie een stukje over de worsteling met de vervuiling die bij de sloop van de bak aan het licht is gekomen. De resten van de noordelijke kasteeltoren zijn ernstig verontreinigd met creosoot. Dat moet worden gesaneerd, wat weer leidt tot sloop van die door de Monumentenwet beschermde restanten. Moeilijk moeilijk dus. Hoewel, Corio mag de nog onbekende maar waarschijnlijk omvangrijke muurresten die nog in de bodem zitten waar nu de garage wordt gebouwd tijdelijk uitplaatsen. Na oplevering krijgen ze dan ergens een plek tussen de auto’s. Daarvoor heeft Utrecht ontheffing gegeven. Dus als je het zo bekijkt is er nog van alles mogelijk.
Opnieuw (met onze cement) gemetselde restanten geven natuurlijk wel een leuke indicatie waar zich ooit iets bevond, met werkelijk archeologisch preserveren heeft het natuurlijk niet veel van doen. We zien hoe in De Vredenburg met de beste wil van de wereld de oude muren zijn geïncorporeerd, met zelfs een heel beeldverhaal erbij. Maar het is ook vreselijk kunstmatig en doet je bijna wensen dat het allemaal nog veilig onder een laag aarde zou liggen. Dus of er nu wel of niet drastisch wordt gesaneerd, het stukje toren bij de rode pijl zal er echt wel komen. Is het niet echt, dan is het wel nep.

[quote uit de bestuursrapportage:]

2.4.5 Archeologie
In de visie / het afwegingskader Kasteel Vredenburg en de stadsmuur van december 2008 is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de restanten van het rijksmonument (en de voormalige stadsmuur).
Die visie was nodig vanwege de planontwikkelingen in het gebied.
Voor wat het inpassen van de noordwesttoren (bij het Muziekpaleis in de toekomstige Catharijnesingel) betreft nam het college het besluit deze te behouden op de locatie en in te passen in de Catharijnesingel (tenzij er zich geen restanten bevinden die kwalitatief van voldoende monumentale waarde zijn).
Op dat moment was nog niet bekend dat er een omvangrijke (lokale) creosootvervuiling in het gebied aanwezig was. Dat bleek pas toen de Catharijnebak werd gesloopt. Over deze situatie is melding gemaakt in meerdere rapportages.
De afgelopen jaren is het grootste deel van de vervuiling gesaneerd o.a tijdens de bouw van de expeditiehof van TivoliVredenburg. Vanwege technische redenen is het restant van de noordwesttoren toen geïsoleerd middels damwanden.
Komende maanden is het restant aan de beurt. Op dit moment is nog niet duidelijk wat precies wordt aangetroffen: een gaaf stuk kasteelmuur of brokken zonder verband. Wat wel zeker is, dat zowel de ondergrond als de restanten van de noordwesttoren zelf ernstig verontreinigd zijn met creosoot.
Op grond van de wet bodemsanering en de wet oppervlaktewater, dient het restantgebied te worden gesaneerd (wat leidt tot sloop van de restanten) wat in strijd is met de Monumentenwet.
Wij moeten komende maanden een afweging maken over welk belang de doorslag geeft en zullen u daarover rapporteren.

Reacties

 1. R

  Helaas heb ik er een hard hoofd in dat er nog veel van die toren te vinden is. Een van de keren dat ik op de bouwplaats was had men, om meerdere redenen naast het in aanbouw zijnde expiditiehof, t.p.v. de toekomstige gracht een flink stuk uitgegraven. Precies ter plekke van waar de toren zou moeten zitten, was een gat gegraven waar onderin grondwater te zien was. Het waterpeil zit in heel de Utrechtse binnenstad (inclusief grachten) op +0,570. Tot aan dit peil was er geen spoortje oud metselwerk te zien… Hier heb ik ook foto’s van, juist omdat ik toen hoopte dat die toren te zien was. 🙁 Eventueel kan ik even goed gaan zoeken in mijn collectie.

  1. Auteur
   HB

   Zeker geïnteresseerd! Bij de impressies had ik het idee dat het iets zou worden als de toren Het Paard, aan de Weerdsingel-WZ. Als er niets ouds te vinden is, dan houdt het op.

 2. Jan

  Ik vind de toren resten erg afdoen aan de integriteit van de gracht. Het belemmert .. en spreekt voor mij weinig tot de verbeelding.

  Het komt vooral erg geforceerd over, net als dat beeld hoog op het muziekgebouw

Reageer