Tussenstand verkeer singel

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zicht op werk Paardenveld
Je hebt ze wel zien kappen, graven en asfalteren op de rotonde, de afgelopen weken. Het idee is om tijdelijk ruimte vrij te maken voor de bouwplaatsen van de Paardenveldbrug en riolering naar de Amsterdamsestraatweg. Dit is de tussenstand. Op de foto zie je het nieuwe fietspad langs de kantoren en damwanden ter hoogte van de Bergstraat – vermoedelijk ter voorbereiding voor het bruggenhoofd. Op het braakliggende stuk linksonder komt de inrit van de nieuwe garage Vredenburg. Het nieuwe asfalt ligt plaatselijk wel een meter hoger dan de bestaande rijbaan, wat nogal vervreemdend overkomt. Fietsers, maar vooral het verkeer uit de Knipstraat maken sinds kort een steile klim. Door het maaiveld op te trekken  is het oude hoogteverschil tussen de kantorenplint en het fietspad opgeheven.
Zicht op werk Catharijnebaan/Daalsesingel
Op de tweede foto zie je hoe de Vredenburgknoop uit het zand verrijst. Tegenover het infocentrum zie je de bodem van het toekomstige water van de Leidse Rijn, met funderingen voor HOV-, auto- en langzaamverkeersbruggen. Op de voorgrond de damwanden voor de sectie waarmee de inrit met de garage zal worden verbonden. Om die inrit te kunnen completeren moet eerst het overstekende (bus)verkeer verschuiven naar de nieuwe knoop. Dat zal nog wel even duren.

Ondertussen is er verwarring over de toekomst van de Monicaknip/knijp en worden er verkeersbesluiten Catharijnekade/Paardenveld voor de verkeersreconstructie van de kop van de Amsterdamsestraatweg genomen. Als eind van het jaar geen maatregelen zijn genomen om het verkeer van en naar de Oudenoord te verminderen, zou het verkeersontwerp herzien moeten worden. Want waar laat je dan al dat doorgaande verkeer op die korte opstelstroken van de twee nieuwe T-kruisingen?

[aanvulling] Uit de bouwupdate van BAM blijkt dat de zuidelijke inrit van de parkeergarage zo goed als klaar is. Daar wordt het terrein vlak gemaakt en opgeruimd. De diepwanden van de bouwkuip van de garage zijn inmiddels rondom gesloten. Daar wordt nu begonnen met bemaling, leeggraven en aansluitend boren van de funderingspalen.

[Foto’s: PV]

Reageer