Aanbesteding HOV

In Nieuws door HB2 Reacties

HOVWestTotaal
Of hij nu gebouwd mag worden, of niet, de aanbesteding voor het HOV-traject en de -viaduct is begonnen. Op Aanbestedingskalender.nl is voor de die hard BU-volger zo’n 250 MB gecomprimeerde data aan tekeningen, planningen, formulieren, schema’s, bestekken en overig bouwgedoe te vinden. We hebben het BLVC-plan er even voor je uitgehaald omdat deze het plan en het werk het beste samenvat: Bijlage 02 BLVC- HOV-baan west inclusief viaduct en HOV-baan Smakkelaarsveld.
In het plan kun je ook zien hoe de bereikbaarheid in de nieuwe situatie wordt, op de locatie Sijpesteijnkade/ParkPlaza. Op het Smakkelaarsveld vindt de overgang plaats naar de bouwlocatie Stationsplein Oost, waarvoor BAM recentelijk de opdracht heeft gekregen. Op die plaats komt ook een viaduct. Men wil oktober a.s. starten en opleveren december 2015. Dan moet het viaduct te gebruiken zijn. Gezien de bezwaarprocedure die buren NH en Park Plaza bij de RvS zijn gestart lijkt dat niet erg reëel. Op dit moment wordt daar ter plaatse gewerkt aan kabels (zinker), herinrichting kade en sloop van drie huizen.

Scope van het project [quote uit BLVC]:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

– het functievrij maken van het werkterrein;
– het verplaatsen van diverse verkeersstromen ten behoeve van de verschillende (deel)fasen;
– het aanbrengen van diverse veiligheidsmaatregelen (o.a. hekwerk, bebording, verkeersregelaars, VRI’s);
– het diverse malen verplaatsen en inrichten van het werkterrein;
– het aanleggen van een HOV-baan op het Smakkelaarsveld inclusief het aanbrengen van rails;
– de herinrichting van de noordelijke tunnelbuis van de Leidseveertunnel;
– het slopen van de fietstunnel parallel aan Westplein;
– het deels verwijderen en deels aanpassen van een duiker in de Leidsche Rijn;
– het deels ontgraven van de Leidsche Rijn;
– het aanleggen van het HOV-viaduct Van Sijpesteijnkade;
– het aanbrengen van opritten aan de zuid- en noordzijde van het HOV-viaduct;
– het aanbrengen van toeritten aan de zuid- en noordzijde van het HOV-viaduct, inclusief de aansluitingen op de tijdelijke eindhalte Centraal-Jaarbeursplein, Westplein en de Leidseveertunnel.

Planning [quote uit BLVC]:

De werkzaamheden starten in oktober 2014 met de sloop van een deel van zettingsvrije plaat. De werkzaamheden eindigen eind april 2016. Voor de uitvoeringsfase van de HOV baan Smakkelaarsveld is een planning en faseringsplan opgesteld (bijlage bij de contractstukken).

De planning waar dit BLVC-plan van uitgaat, ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
– Sloopwerkzaamheden (zettingsvrije plaat, opstorten Leidseveertunnel) vinden plaats in oktober en november 2014.
– Eind oktober 2014 starten de werkzaamheden aan de HOV-baan tussen de Leidseveertunnel en het Stationsplein Oost. Deze werkzaamheden duren tot mei 2015.
– Van januari tot december 2015 wordt de noord buis van de Leidseveertunnel heringericht. – Vanaf 1 december 2015 rijden er bussen over de nieuwe HOV-baan richting en door de Leidseveertunnel.
– Ongeveer vanaf februari 2016 kan de fietsloods op het Smakkelaarsveld worden verwijderd. Dit is afhankelijk van het gereedkomen van de 1 fase van de fietsenstalling onder het Stationsplein Oost.
– Nadat de fietsloods is verwijderd kan de HOV-baan richting het centrum worden afgemaakt. Dat gebeurt in de periode februari tot en met april 2016.
De werkzaamheden op en om de HOV baan Smakkelaarsveld zijn zorgvuldig gefaseerd met als uitgangspunt het behoud van de functionaliteit van het gebied gedurende de uitvoeringsfase.

Behalve het behoud van de functionaliteit van het gebied gedurende de uitvoeringsfase, wordt er in het stappenplan ook invulling gegeven aan de indeling van bouwterrein.

Op 18 april 2014 zal het contract gereed zijn. 23 juli 2014 zal bekend zijn welke aannemer het werk zal gaan uitvoeren. Hierna kunnen de werkzaamheden worden voorbereid, waarna op 1 oktober 2014 de uitvoering zal starten. Vanaf 1 december 2015 zal het HOV-viaduct in gebruik genomen moeten kunnen worden.

 

Reacties

 1. Remco

  Beetje jammer dat wel om overleg met de bewoners / VVE’s van Hoogcatharijne wordt gevraagd maar niet met de direct omwonenden van de Hagelbuurt en Lombok!

 2. ThaFizzy

  Kijk, hier gaat dus hetzelfde gebeuren als recentelijk ook gebeurd is bij de A2 ter hoogte van Vught.

  Wat is daar gebeurd? In het kader van de enorme dadendrang van de afgelopen kabinetten (politiek) is er op de nodige plekken extra asfalt aangelegd. VVD’ers staan nou eenmaal niet graag in de file en gaan al helemaal niet graag met de trein. Dus er zou en moest en liefst nog gisteren dan overmorgen meer asfalt komen om de A2 te verbreden, van Amsterdam tot Maastricht.

  Helemaal bij Vught omdat bij Den Bosch en Eindhoven de A2 al zodanig was aangepast dat er een aparte doorgaande rijbaan was voor het doorgaande verkeer en een aparte rijbaan voor het verkeer naar een hele serie van afritten. Prachtig die 2×2 rijstroken in elke richting. Wel lullig dat die dan bij Vught meteen weer terug moet van 4 naar 2 rijstroken. Kom je alsnog in de file. Dus, hup, groen langs de geluidsschermen en de middengeleider weggehaald en asfalt er neer gegooid.

  Ondertussen bij de ambtenaren. Zegt er een tegen de baas: krijgen we dan niet juridisch gezeur? De baas: Oh ja, bestemmingsplan, m.e.r. en ander lastig geneuzel… Hoe heet het ookal weer? Natuurcompensatie en beperking geluidsoverlast. Nou ja, weet je wat, we schreeuwen gewoon heel snel Crisis en Herstelwet, dan mag niemand meer zeuren.

  En zo werd met veel voortvarendheid de derde strook aangelegd tussen Eindhoven en Den Bosch (in beide richtingen). En in gebruik genomen. Dat terwijl de laatste procedures nog liepen bij de Raad van State (en het Europees Hof van Justitie).

  Krijg nou wat?! Kan dat dan zomaar? Nou ja, zolang er geen definitieve beslissing ligt wel. Alleen mag je het dan uiteindelijk gaan gebruiken? Nee! Het Europees Hof van Justitie heeft een hele dik streep gehaald door het besluit om de 3e rijstrook aan te leggen. De Raad van State rest nu niet veel meer dan een instructie te geven om die derde rijstrook buiten gebruik te stellen (als definitieve beslissing). En dus zitten we straks mooi opgescheept met een derde rijstrook waar geen enkele auto overheen mag. Totdat er extra natuurcompensatie is aangelegd en maatregelen getroffen zijn tegen geluidsoverlast.

  Goed bezig dames en heren politici! Dankjewel. Als je nou gewoon iets meer tijd had genomen, beter geluisterd naar de (terechte) kritiek op je plannen… (en meteen maar die extra compensatiemaatregelen had genomen)

  Nou ja; ik geef toe: ik ben een Brabander die wel eens door die bouwput bij jullie heen moet. Dus wat weet ik nu van Utrecht? Niet veel. Maar toch, een poging om het te vertalen naar jullie situatie in Utrecht. Want dit gaat verder precies hetzelfde als de A2 bij Vught, let maar op.

  Zo rond de zomer wordt er bekend gemaakt dat er een succesvolle aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het bouwbedrijf waar mijn buurman bij werkt mag het gaan bouwen. En het is financieel ook super, want het is ruim binnen het budget aanbesteed. Het hele handeltje wordt vrolijk overhoop gegooid, aangelegd, en wellicht zelfs ook nog feestelijk geopend.

  Ondertussen vinden de laatste procedures plaats bij de Raad van State (en het Europees Hof van Justitie). En verrek… het Europees Hof van Justitie zegt (voor de zoveelste keer) dat Nederland zich aan haar eigen en aan de Europese regels moet houden. Er gaat dus een hele dikke streep gaat door het besluit. Moet die HOV-baan op slot. En moeten er extra compensatiemaatregelen genomen worden, voordat deze weer open mag.

  Het zal wel aan mij liggen, maar ik noem het gewoon dommigheid om nu zo door te gaan. Het is wellicht verstandiger om een kleine miljoen extra verlies in te boeken aan compensatiemaatregelen, nu al. Want die zullen toch wel nodig zijn. Scheelt een hoop juridisch gezeur (juristen zijn duur) en de HOV-baan mag meteen écht open.

Reageer