Noordgebouw is rond

In Nieuws door HB9 Reacties

ImpressieNoordgebouwVanafPlein
NoordgebouwDoorsnede
Weer een Utrechts stationsgebied feelgoodmomentje, zo kort voor de verkiezingen. Afgelopen vrijdag 14 maart hebben de gemeente Utrecht en een consortium van Dura Vermeer en NIC Re|Development (geen internetlink, alleen kantooradres gevonden: Orteliuslaan 13) een contract getekend voor het Noordgebouw, met een uitgebreide mix van functies, waaronder wonen. Dit komt op de plek van het oude busstation-noord, tegen de sporen aan.

 

Uit het bericht op cu2030:

Dura Vermeer en NIC Re|Development sluiten in hun concept voor het Noordgebouw aan bij de gedachte van een ‘Urban Hub’. Ontmoeten, kennis delen en netwerken op het grootste openbaar vervoer knooppunt van Nederland staan hierin centraal. Het concept past bij de toenemende behoefte om vernieuwend te werken én te wonen. Met U24 – the Third Place zorgt het Noordgebouw voor de verbinding tussen privé en werk, en voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de nieuwe generatie kenniswerkers.

De totale oppervlakte van het gebouw is circa 22.700 m2 bvo. Het voorlopige programma bestaat uit wonen, hotel, kantoor- en vergaderfuncties, ondersteunende horeca en retail. De publieksfuncties komen zowel op straatniveau bij de entree van de Noordertunnel als aan het Stationsplein Oost. Het gebouw heeft een basishoogte van 25 meter, met accenten tot maximaal 38 meter.

Link.

Uit de commissiebrief van vrijdag:

In vervolg op eerdere brieven en het raadsbesluit van 13 maart 20131 waarbij het amendement A8 “Stationsstraat niet te hoog” werd aangenomen, informeren wij u nu over ons besluit om het Noordgebouw definitief te gunnen aan het consortium Dura Vermeer divisie Bouw & Vastgoed en NIC Commercieel Vastgoed.
In deze brief informeren wij u op hoofdlijn over de ontwikkeling. In de notitie staat de achtergrondinformatie.

Als een van de weinige locaties aan de oostkant van het Stationsgebied is de locatie van het Noordgebouw bij de gemeente, in plaats van één van de Stationsgebiedpartners, in eigendom.
Hierdoor had de gemeente de handen vrij op zoek te gaan naar een niet Stationsgebied gerelateerde marktpartij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het gebouw. Het gaat hier feitelijk om de verkoop van een gemeentelijke kavel. Er is gekozen voor een verkoopprocedure die zowel qua proces (“Stationsgebied zoekt partner”) als samenwerkingsvorm (naast ontwikkeling, ook exploitatie) nieuw is voor het Stationsgebied.

Het resultaat is een geheel nieuw concept. In programmatische zin is deze ontwikkeling ondergebracht bij het onderdeel kantoren en hotel, maar het bevat ook componenten van wonen, werken, ontmoeting en horeca.

Het plan heeft de volgende “specials”:

 • Een combinatie van functies vanuit één overkoepelend en integrerend concept, passend bij het 24-uurskarakter van deze plek, direct naast de nieuwe OV-terminal.
 • Het gebouw draagt sterk bij aan de levendigheid in de nieuwe Stationsstraat / Stationsallee en de mede door uw commissie gewenste kwalitatieve doelstellingen van een actieve plint.
 • Het wordt een duurzaam gebouw: energie-efficiënt, duurzame materialen (veel glas en hout) en een groen dak. Gestreefd wordt naar een BREEAM-excellent label.

Naast het Masterplan en het Structuurplan Stationsgebied vormen het stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan Stationsallee (SP/BKP) uit maart 2013 en amendement A82 de belangrijkste ruimtelijke kaders voor het Noordgebouw. Het ingediende schetsontwerp voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.

Ook past het grondbod binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Stationsgebied.

Concluderend kunnen wij stellen dat het plan van Dura Vermeer en NIC Commercieel Vastgoed om vele redenen van toegevoegde waarde is voor de stad.

Vervolgproces

 •  ondertekening 14 maart 2014
 •  uitwerking schetsontwerp tot voorlopig en definitief ontwerp: 2014
 •  vaststelling bestemmingsplan in de raad: eind 2014
 •  start bouw: medio 2016
 •  ingebruikname: eind 2017

Een paar snelle waarnemingen BU style:
– Met zo’n kekke overbuurman moet Gildenveste nu toch echt wel gepimpt worden, wil het niet vreselijk uit de toon vallen.
– Architecten tekenen steeds grotere bomen op daken van betonnen gebouwen. Kan iemand hen eens vertellen dat er ook wortels bij zo’n ding horen en dat die echt nodig zijn, als je geen bomen van plastic neemt?
–  De formule van het gebouw is tamelijk vaag, een eclectische mix van “nieuw wonen” en “nieuw werken”. Daarmee kan men nog alle kanten op en dat zal ook wel de bedoeling zijn.
– Over NIC Re|Development is online niets te vinden. Opgericht ten behoeve van dit project?
– Fijn dat er met gemeentegrond nu weer geld wordt gemaakt. Met kantoren lukt het niet. Met gemengde functies bovenop een groot vervoersknooppunt wel, ook in crisistijd.
– Bouwfasering sluit aan op Stationsplein Oost, oplevering zal iets eerder zijn dan de laatste fase van het plein.

Reacties

 1. Tjekken

  Vooruit denken is nog steeds niet de beste kant van de gemeente.

  Over 20-30 jaar zijn er echt wel meer sporen nodig, maar nu zetten ze dat gebouw er pal naast! (of kunnen de sporen eronderdoor?)

  1. Auteur
   HB

   Aan de kant met de hoge spoornummers komt er wat bij, tegen het busstation aan. Misschien is het goed om daarna toch gewoon de grond in te gaan, zoals decennia geleden al werd geopperd. Je ziet het in Antwerpen, Berlijn, noem maar op.

 2. Robb

  Phoe. Ik kan me er echt geen voorstelling van maken op die plek. Nu een van de lelijkste plekken van utrecht. Ik denk dat veel mooier wordt weergegeven dan dat het in de omgevng zal worden.

  1. onkl

   Dat denk ik ook. Tegelijkertijd zal het een stuk mooier worden dan het nu is.
   Met enig geluk ontstaat er tussen Noordgebouw en Gildenveste een straat (of tenminste iets wat zo voelt) in plaats van een volledig ongedefinieerde open ruimte.
   En, linksom of rechtsom: Dit vermindert de mogelijkheid om vanaf de sporen de architectonische schoonheid van Gildenveste van een afstandje in je op te (moeten) nemen. Dat is hoe dan ook een verbetering.

 3. Jep

  Op de artistimpression maakt het gebouw een fletse indruk.
  Het ziet er erg goedkoop uit. Met een kwalitatief goede materiaalkeuze is het misschien wat, anders wordt het armoedig.
  Het lijkt op het MuzyQ gebouw in Amsterdam. Beetje de stapelde container trend. Het heeft weinig allure voor de entree vanuit het Centraal Station naar het Centrum van Utrecht.

 4. Iemand

  Over die bomen denk Ik ook “eerst zien, dan een paar jaar wachten om te zien of ze een blijvertje zijn, dan geloven”, maar het schijnt wel te kunnen. Op de Rabobrug mikt men meen ik ook op zes meter boom in bakken van zestig centimeter. Veel bomen wortelen helemaal niet diep.

 5. carel

  is dit weer helemaal iets nieuws?
  of heb ik iets gemist…

  ja Gildeveste, blijf ik op alle artists impressions als bruine blokkedozen zien
  dat zal toch ook wel eens opgepimpt worden of in het beste geval ook maar gesloopt om de oude Leidseweg in ere te herstellen 😉

 6. Richard

  De plint en de invulling van het gebouw is prima. Verder ziet het gebouw er best cheap uit. Wederom die angst voor hoogbouw van de gemeente,met als resultaat een onopvallende blokkendoos. Ze kunnen net zo goed die tijdelijke studenten woningen daar plaatsen.

  Op een locatie als deze hoort een herkenbaar opvallende landmark / entree van de stad. Miljoenen reizigers moeten bij aankomst en vertrek ertegen aan kijken. Architectonische visie helaas weer door compromissen doordrenkte goedkope rommel. Wat een prutsers op het gemeentehuis.

Reageer