Paardenveldbrug in aanbesteding

In Nieuws door HB2 Reacties

Paardenveldbrug
Aan de Moreelsebrug wordt momenteel volop gebouwd. Het tweelingbroertje wordt nu aanbesteed. In de omschrijving heet hij nu Paardenveldbrug, in de planvorming werd hij Knipstraatbrug genoemd. Het is een brug voor langzaamverkeer en expeditieverkeer TV.  Realisatie van de brug en het ontgraven van dit deel van de Stadsbuitengracht is gepland in 2015. De nieuwe verkeerssituatie treedt overigens al eerder in werking: eind van dit jaar. Dinsdag is daar weer een informatieavond bij POS over.

Link naar de aanbestedingspagina. Citaat:

Het project betreft de realisatie van de Paardenveldbrug over de toekomstige Catharijnesingel. De Paardenveldbrug komt te liggen ter hoogte van de huidige Knipstraat en Daalsesingel. In figuur 1 zijn de projectgrenzen van dit project weergegeven.

Het project betreft:
– de ruwbouw van de Paardenveldbrug;
– de afwerking en inrichting van de brug exclusief de verharding;
– de realisatie van de talud trappen aan weerszijden van de brug;
– de bekleding en afwerking van de kademuur inclusief de inrit naar het Muziekpaleis.

Eén van de uitdagingen van dit project is de uitvoering van het metselwerk ter hoogte van de inrit van het Muziekpaleis. Deze inrit is reeds in gebruik genomen. De bereikbaar van de inrit moet zoveel mogelijk worden geborgd en afsluiting van de inrit is alleen toegestaan indien dit is afgestemd met de exploitant(en) van het Muziekpaleis. Uitgangspunt is dat in ieder geval niet meer dan een halve dag achter elkaar gewerkt kan worden in de tunnel.

Een indrukwekkend stukje leesvoer is het 300 pagina’s tellende bodemonderzoek. Geen noemenswaardige vervuiling, maar er staat veel info in over de huidige situatie met de duikers, kokers, zinkers en wat heb je zoal. Zoek het zelf even op in de documenten. Het bestand is te groot om te linken op deze site. Wat wel past is de risicokaart voor 500 lbs bommen

 

Reacties

 1. R

  Hey, de afwerking van de inrit is dus overgeheveld naar een volgende aanbesteding? Eindelijk dat de afronding van de inrit nu weer op de agenda is komen te staan. De afwerking ligt al een hele poos stil vanwege een conflict tussen POS en Heijmans. Laatste relletje in die discussie is de afwezigheid van een verbinding tussen de waterafvoer in de inrit en de pompkelder…waardoor onder in de inrit nu dus water blijft staan terwijl de pompkelder niets te doen heeft.

  1. Auteur
   HB

   Misschien goed om aan te vullen dat het conflict is met Heijmans Civiel en niet de bouwer van het Muziekpaleis, Heijmans Utiliteitsbouw. En als ik me goed herinner komt het voort uit een dispuut over kosten van meerwerk, onder andere door vervuiling bij het saneren van de tunnelbak. Maar misschien weet je ook daarvan het fijne.
   Op dit moment zijn alle keten van Heijmans weg. Een enkele machine met het logo staat er nog.

Reageer