Prettige vorm van tunnelvisie

In Nieuws door HB5 Reacties

Verkiezingsdebat Lombok Woensdag zat er een trits woordvoerders stationsgebied (GL, VVD, CDA, PvdA, SP, D66 en Duurzaam Nederland) oncomfortabel op een boomstam in Houtzaagmolen De Ster. De centrale vraag was bovendien oncomfortabel: hoe zorgen de politieke partijen er na de verkiezingen voor dat wat aan de wijk – ja aan de stad – is beloofd ook wordt nagekomen? We hebben het over de peperdure ondertunneling van het Westplein. Hierop valt eigenlijk niet te scoren, politiek gezien.

Voor de bouw (die ergens tussen 80 en 140 miljoen zal kosten) is geen geld. CDA deed een moedige poging om het gat dicht te rekenen met een aantal potjes van (infra-)projecten die niet zijn doorgegaan en te verwachten extra opbrengsten vastgoed. D66 was als enige bereid om toe te geven dat ze niet zal pogen in de komende collegeperiode de tunnel te regelen. De rest van de partijen (waarvan er minstens twee in het nieuwe college zullen zitten) wilde de zaal pleasen met een toezegging de tunnel op te nemen in het programma. Bij de VVD staat deze zelfs in de top vijf punten. Overigens bieden de verkiezingsprogramma’s een wat genuanceerder beeld. Daar wordt de tunnel niet zo breed gedragen. In het Kieskompas ontbreekt het onderwerp volledig.

Voor wie wil weten hoe het met de toekomstige mobiliteit in Utrecht zit kan net zo goed in een glazen bol kijken. Rondom de Jaarbeurs veranderen de inzichten voortdurend. De effecten van de knips zijn eigenlijk niet te voorspellen, ook al wijzen tegenstanders fanatiek op de dramatische uitkomsten van de rekenmodellen. Na een eerste periode van frustratie treedt een nieuw evenwicht in. Of eigenlijk ook niet, want de stad en de economie ontwikkelen zich verder. Webwinkelen groeit, flexwerken groeit, autodelen groeit, de elektrofiets deed zijn intrede, steeds meer apps voor planning, routing en parkeren, expeditiecentra in Lage Weide bundelen materiaalstromen voor de binnenstad, de huizenmarkt begint aan te trekken met een nieuwe mobiliteit tot gevolg. Eigenlijk zijn alle politieke partijen het eens in het terugdringen van (vervuilende) automobiliteit, met uitzondering van de VVD. Deze wil de keuze geheel aan de burger laten, en minder uitstoot via technologie bewerkstelligen.

Of je nu voor of tegen de auto bent: de Westpleintunnel is vooral bedoeld om Lombok weer een mooie stedelijke aansluiting te geven met de Jaarbeursplein-omgeving en het station. En dat dat iets is wat veel goeds brengt zal niemand bestrijden: grond-en woningenprijzen zullen stijgen, investeringen groeien, meer commerciële en culturele activiteit. Maar hoe stop je deze opbrengsten in een financieringsconstructie?
Op dit moment werkt Lombok Centraal vooral aan een aantrekkelijke tijdelijkheid. Het POP-paviljoen pioniert in de ruimte. Fietsenstallingen zijn gekomen, mobiele tuinen zijn in aantocht, bij de Culturele Zondag op 25 mei wordt flink uitgepakt, waarbij ook de twee hotels, Bouwfonds met Buenos Aires (dan zojuist opgeleverd) en de moskee in actie komen.

In de nadagen van dit college is een aanvang gemaakt met de structuurvisie fase 2 stationsgebied. Het gaat met horten en stoten, plooien moeten worden gladgestreken, er zijn de nodige harde woorden gevallen tussen stakeholders en betrokkenen. Maar een UCP2 debacle gaat het gelukkig niet meer worden. De bestuursvoorzitter van de Jaarbeurs heeft tijdens de laatste raadsinformatieavond aan de raadsleden excuses aangeboden voor de afgelopen jaren. De organisatie zal niet langer winstmaximalisatie als hoogste doel nastreven, maar bevordering van handel en nijverheid. Daar hoort een hele andere houding en energie bij. Hopelijk kan het nieuwe college kapitaliseren op deze positieve golf en met een gedegen en realistische fase 2 stationsgebied op de proppen komen. Er moet daarvoor nog wel veel cijferwerk worden verzet. Of er nu wordt gekozen voor een tunnel of een maaiveldverbinding: beide zijn zeer kostbaar.

Reacties

 1. Wim

  Ik was bij de presentatie van de Jaarbeurs toekomstvisie tijdens de raadsinfo avond maar excuses heeft de algemeen directeur niet gemaakt.
  Waarom zou hij ook? Hij kondigde een ingrijpende koerswijziging aan.
  Het was een heel inspirerend verhaal.

  1. Auteur
   HB

   Was er zelf niet bij, maar hoorde van twee onafhankelijke bronnen dat de excuses betrekking hadden op het feit dat er de afgelopen jaren zo weinig vorderingen zijn geboekt bij onderhandelingen voor het stationsgebied en dat de JB zich dat aantrekt. We hebben een interview met Broeders aangevraagd, dan horen we het uit de eerste hand.

 2. Dirk

  Een verslag van het verkiezingsdebat Stationsgebied (dat nadruk legde op het Westplein en mobiliteit in de stad) dat meer focus legt op de stellingnames van de politiek partijen staat op de pagina van het Kracht van Utrecht-initiatief.
  Zie deze shortlink: http://www.shrtlnk.nl/ddfvUI

 3. stopknipmonicabrug

  De tegenstanders wijzen fanatiek op de dramatische uitkomsten van de rekenmodellen, die ze van de gemeente aangereikt hebben gekregen. Omdat de effecten van de knips eigenlijk niet te voorspellen zijn kunnen we de rekenmodellen niet negeren. Het is de enige wat de gemeente aangereikt heeft.

Reageer