Verbouwing rijksmonument

In Nieuws door HB6 Reacties

DeNeude3Beetje OT, maar omdat Smakkelaarsveld++ van de baan is, geven we dit toch hier aandacht.

Terwijl in de politiek en publieke opinie volop wordt gespeculeerd over het verhuizen van de bibliotheek naar De Neude, is eigenaar ASR nog bezig met plan A: het renoveren van het oude postkantoor tot retail, horeca en een hotel. Twee weken geleden is dit in de Welstandscommissie gepresenteerd.
In de doorlees een kort stukje uitleg met de eerste reactie van de de commissie op het plan. (Spoiler alert: het woord bibliotheek komt er niet in voor.) Binnenkort wordt bekend of het onderzoek van bibliotheek en ASR tot een concrete intentie zal leiden om naar DeNeude4De Neude te verhuizen. Een eerste gesprek was positief, aldus Van Vlimmeren.

En zo klonk de hal: 

[integrale quote uit de notulen:]

Neude 11 – Oudegracht 112 (Rijksmonument)

(B) Voorlopig ontwerp herbestemming hoofdpostkantoor Aanvraag: ASR Vastgoedontwikkeling
Ontwerp : Rijnboutt
Status : collegiaal overleg
Architect Vermeesch geeft aan dat het 90 jaar oude Rijksmonument goed bewaard is gebleven, alleen hebben er in de loop der jaren op maaiveldniveau en intern enkele wijzigingen plaats gevonden. Een beperkt deel van het gebouw blijft in gebruik bij KPN, maar circa 17.000m2 komt beschikbaar voor publiekgerichte, commerciële functies zoals winkels, horeca en een hotel. De voorgestelde ligging van deze functies in het bouwwerk sluit aan op die in de directe omgeving; horeca in het souterrain en op de beletage aan de Neude met het hotel op de verdiepingen, winkels in de drie onderste lagen aan de Oudegracht. De centrale, karakteristieke hal krijgt een algemene ontmoetingsfunctie, waaraan de omringende voorzieningen zijn ontsloten. Een belangrijke doelstelling bij de herbestemming, is het openen van gebouw naar de omgeving. In de bestaande gevels aan de Potterstraat, Neude, Drakenburgstraat en Oudegracht worden entreepuien toegevoegd. Leidraad voor de vormgeving daarvan vormen het gebouw zelf en het gedachtegoed van architect Crouwel en verwanten. Het transformeren van de ‘achterkant’ – Oudegrachtzijde – naar winkelfront is de grootste ingreep van deze opgave.De oorspronkelijke garage wordt gesloopt en de expeditiehof tot in de rooilijn aan de Oudegracht bebouwd met een glazen paviljoen van drie lagen boven maaiveld, beëindigd met een rond, glazen dak. De nieuwe vloeren sluiten aan op die van het bestaande gebouw, het hoogteverschil van de beletage met de Oudegracht wordt overbrugd door treden en hellingbanen voor de entreepui. Ten behoeve van de van oud naar nieuw doorlopende winkelfunctie wordt in de bestaande hofgevels de gemetselde onderverdeling tussen de gevelkolommen grotendeels verwijderd. Verwijzend naar het verleden worden in de dakvlakken opnieuw daklichten geplaatst, aan de Neudezijde als aaneengesloten horizontale strook, aan de Potter- en Drakenburgstraat in de vorm van vierkante vlakken in een regelmatig patroon. Ook in de minder zichtbare pannendaken aan de binnenzijde worden daklichten toegevoegd ten behoeve van de hotelfunctie.

Reactie van de commissie
De commissie is verheugd dat de plannen voor herbestemming van het monumentale postkantoor vorm beginnen te krijgen. Hierbij wordt de doelstelling om de ‘levendigheid’ van het ongenaakbare gebouw te verhogen onderschreven, maar vereist ingrepen waar de grootste zorgvuldigheid ten opzichte van het bestaande in acht dient te worden genomen. In dit verband wordt dan ook opgemerkt dat de type ingangen aan de kopse kanten niet goed aansluiten op de verticaliteit van het gebouw. Het gebruik van de penanten zou een oplossingsrichting kunnen zijn. Aan de Potterstraatzijde is het voorstelbaar de bovenlichten los te houden van het entreeportaal. Daarnaast wordt geadviseerd de hiërarchie van de diverse entrees beter in de vormgeving tot uitdrukking te laten komen.
Het merendeel van de commissieleden vindt de stedenbouwkundige aanheling aan de Oudegrachtzijde een goede ingreep, maar heeft twijfels over de architectonische uitwerking. In de presentatie oogt het volume geheel transparant, als zijnde een soort voorportaal, maar in de praktijk wordt het glazen gebouw gevuld met drie lagen winkels. De toevoeging van vloeren, reclames, etc. en het gebruik zullen leiden tot een heel ander beeld, waar op ontworpen moet worden. Daarnaast is het wenselijk de glazen toevoeging meer los te weken van het bestaande ten behoeve van de leesbaarheid van het gebouw, meer als een object op de voormalige binnenplaats. De architect wordt verzocht het glazen gebouw te ontwerpen vanuit het monument maar ook als bijzondere architectonische opgave. De koepelvorm wordt betwijfeld: én er ontstaat onnodige overmaat én de vorm wijkt af van de vorm die meer geassocieerd wordt met het postkantoor, de parabool. De doorbraken in de binnenhof stuiten op bezwaar: het exacte gebruik is nog niet bekend en de noodzaak van de mate van openen is derhalve nog niet bewezen. Er kan hier met behoud van het bestaande een mooie ruimte gecreëerd worden dat recht doet aan de overige ingrepen aan de buitenzijde en de hal. Om de Oudegrachtzijde zo toegankelijk mogelijk te maken en te presenteren, wordt geadviseerd de hoogteverschillen in het gebouw vanzelfsprekender op te lossen, niet als barrières aan de buitenzijde.

Conclusie
De commissie heeft vertrouwen in de wijze van onderzoek en benadering. Een meerderheid van de commissie vindt de stedenbouwkundige aanheling aan de Oudegrachtzijde legitiem. Het nieuwe bouwdeel dient echter maximaal gebruik te maken van de monumentale kwaliteiten van het bestaande gebouw. Door de toevoeging als glazen object liggen er kansen dit in het concept maximaal uit te nutten zowel ruimtelijk, als monumentaal als commercieel. Ten aanzien van de entrees in de oudbouw wordt geadviseerd de karakteristieken van het gebouw meer ter inspiratie te gebruiken hierbij rekening houdend met de hiërarchie van de ingangen. Het nieuwe volume verdient een ingang die voortkomt vanuit de architectonische compositie van het nieuwe bouwdeel. Om de winkels aan de Oudegrachtzijde goed te ontsluiten is het van belang de hoogteverschillen intern op te lossen. De ingrepen in het dakvlak stuiten niet op bezwaren, maar de vormgeving dient zorgvuldig aan te sluiten op de karakteristiek van het monument. De doorbraken aan de gevelwanden van de binnenhof tasten de monumentale waarde te ernstig aan en dienen bescheidener te worden voorgesteld. De commissie dringt aan op het opstellen van een reclamedocument dat voor de toekomst als toetsingskader kan gelden.

Reacties

 1. Marco Knol

  ASR gaat natuurlijk niet een paar maanden niks doen en hopen dat ze het pand zo aan de bieb kunnen verhuren, maar die 17.000 vierkante meter zou in ieder geval groot genoeg moeten zijn voor de bieb als ik mij eerdere berichten goed herinner.

  Verder ben ik het eigenlijk wel eens met de kritiek van welstand (voor deze ene keer). Als ik dit zo lees heb ik het idee dat de architecten net even iets te gemakkelijk omgaan met een monument en net even iets te makkelijk met 13-in-een-dozijn winkel-oplossingen komen.

  Nog wel een opmerking voor de dames en heren van welstand; u bedoelt natuurlijk dat u “een” stedenbouwkundige aanheling aan de oudegrachtzijde legitiem vind. Niet perse deze c.q. “de” (gepresenteerde). De conclusie komt niet geheel overeen met het verslag door gebruik van het verkeerde lidwoord. Maar dat is mijn mening. 😉

 2. Jan

  Ik begrijp niet goed waarom de bieb hier zou moeten komen. Natuurlijk, het is een mooie plek, maar oud en er moet veel verbouwd worden. Waarom niet de Neudeflat als nieuwe plek, mooi uitzicht.

 3. ill-b

  Precies, de Neudeflat als boekentoren van de stad, en op de bovenste verdiepingen een restaurant/club o.i.d. Zo kweek je tevens minder weerzin bij een gedeelte van de bevolking tegen het gebouw.

 4. Marco Knol

  Neudeflat, postkantoor, van mij mag de bieb best in een van twee. Ik denk ook dat het beide zou kunnen.

 5. Eric

  Doe nou gewoon die versmarkt in het oude postkantoor. Kledingwinkels hebben we al genoeg…. en de bieb in de Neudeflat? Helemaal niet zo slecht idee.

 6. van Cleef

  Een versmarkt met de heerlijkste produkten in het oude postkantoor en de bieb in de Neudeflat met bovenin een restaurant! Fantastisch!

Reageer