Energie

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het terugdringen van de energiekosten tijdens de exploitatie van een gebouw speelt in alle nieuwe en vernieuwde gebouwen een grote rol. Op de Daalsekwint wordt het ene naar het andere kantoor gerenoveerd en van nieuw glas voorzien – tegenwoordig is driedubbelglas al heel gewoon. Wil je een gebouw nog kunnen verhuren in een slappe markt moet het aan de hoogste eisen voldoen.
De laatste weken passeerden in het kader van energiezuinigheid in het stationsgebied een paar berichten. NS meldt dat het Stadskantoor een warmtekoudeopslag in gebruik heeft genomen. Volledige tekst in de doorlees. Van Corio kwam het bericht dat het nieuwe entreegebouw van Hoog Catharijne een BREAAM ontwerpcertificaat heeft gekregen. Ook in de doorlees de tekst met een link naar de voor dat gebouw bedachte maatregelen. Bouwer BAM is volop bezig de logistiek efficiënter te maken.
Voor de bouw van de garage en het entreegebouw worden extreem veel materialen verplaatst. Massa’s beton en staal erin, duizenden vrachtauto’s zand eruit – tot 15 meter diep wordt de garage uitgegraven. De twee inritten liggen er goeddeels al. Bouwbedrijf BAM is bezig met het organiseren van een overslagstation op Lage Weide waar de goederenstromen voor de bouwlocatie Catharijnesingel zoveel mogelijk worden gebundeld om het aantal ritten te beperken. Het bedrijf zou zelfs graag vrijstelling willen om de HOV-baan te gebruiken. Voor het personeel loopt er een pilot met een mobiliteitspas, waarbij gebruik wordt gemaakt van P+R Hoograven en Uithof. Al deze maatregelen zijn bepaald geen luxe. Over enkele maanden wordt de bouw van Stationsplein Oost gegund. Als de bouw van de fietsenstalling eenmaal opstart zal intensiteit nog verder groeien. Bij de OV-terminal is er nu ook volop sloop- en bouwactiviteit aan de binnenstadzijde en dat blijft nog wel even.

[quote bericht NS:]

NS neemt WKO installatie Stadskantoor Utrecht in gebruik

De warmte- en koudeopslag (WKO) in het Stationsgebied Utrecht is aan NS opgeleverd. Dankzij deze duurzame energietechniek worden het Stadskantoor (65.000 m2) en de (toekomstige) winkels op Utrecht Centraal verwarmd en gekoeld. Het Stadskantoor wordt nu al gematigd verwarmd voor de afbouw van het pand. De gemeente Utrecht betrekt het Stadskantoor in het najaar.

Een van de drie toegepaste warmtepompen is bijzonder omdat de compressor ‘frequentiegeregeld’ is. Hierdoor is deze warmtepomp erg energiezuinig en kan precies de hoeveelheid warmte leveren die nodig is. Dit is een van de eerste warmtepompen in Nederland (van vergelijkbare grootte) die dat kan. Voor het bufferen van de energie wordt jaarlijks gebruik gemaakt van een bron met circa 1,4 miljoen m3 grondwater. Door de aansluiting op de WKO installatie in plaats van op een CV ketel en koelmachines wordt voor het verwarmen en koelen van het gebouw de helft aan elektriciteit en gas bespaard. Deze WKO installatie realiseert jaarlijks een CO2 besparing van circa 500.000 kg/jaar. Voor toekomstige ontwikkelingen in het Stationsgebied heeft NS nog meerdere bronnen gereserveerd.

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame techniek waarmee energie in de bodem wordt opgeslagen en op elk gewenst moment weer kan worden teruggewonnen. Het principe is even simpel als effectief. In de winter wordt koud water in de bodem opgeslagen, die in de zomer weer gebruikt kan worden voor koeling. Andersom wordt ’s zomers warm water in de bodem opgeslagen, die we in de winter weer gebruiken voor verwarming. Bovendien wordt de warmte of koude die anders het gebouw uitgeblazen wordt, weer hergebruikt. Zo is WKO een vorm van duurzame bodemenergie. NS heeft 5 WKO’s in exploitatie in 2013: Gouda, Utrecht, Hengelo, Arnhem en Rotterdam. Daarnaast zijn WKO installaties in aanbouw voor Amsterdam Centraal Station, Breda en Eindhoven.

[einde quote] [quote bericht Corio:]

Het ontwerp van het Entreegebouw, onderdeel van het nieuwe Hoog Catharijne, heeft een BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat ontvangen. Corio ontving het certificaat van de Dutch Green Building Council.

Het ontwerp voldoet aan de zeer hoge eisen die de certificerende organisatie stelt aan duurzame gebouwen. Het bouwen op één van de drukste punten in Nederland stelt bijzondere eisen aan het bouwmanagement en duurzaam bouwen. Er is veel aandacht voor het projectmanagement, het logistieke proces door onder andere de inrichting van een logistiek centrum aan de rand van de stad, om zo verkeersbewegingen te minimaliseren. Bovendien zal het gebouw grotendeels op een duurzame wijze worden verwarmd en gekoeld, omdat gebruik gemaakt wordt van warmte-koude opslag in de grond.

Een volledig overzicht van alle duurzaamheidsmaatregelen is te vinden op: http://www.hoogcatharijne.nl/54-green/4/hc-eco

[einde quote]

 

Reageer