Kap 17 bomen Smakkelaarsveld

In Nieuws door HB14 Reacties

Oh gruwel. Hier de vergunningaanvraag. Kan iemand ajb even tellen hoeveel bomen daar nu nog staan? Het zal toch niet waar wezen dat ALLES daar plat gaat voor die vermaledijde HOV-baan?

 

Reacties

 1. Erik

  Ze zullen er vast wel twee laten staan om te demonstreren dat ze het beste voor hebben met de bomen in de stad.

 2. Hendrik

  Ik heb er iets meer geteld: buiten de 6 grote bomen vlak voor de gebouwen aan het Leidseveer, staan er nog 28. Het kappen van bomen in en rond het stationsgebied gebeurt niet incidenteel maar lijkt planmatig. Is er geen instantie of politieke partij die zich sterk wil maken om onze zuurstof verschaffende en sfeer bepalende medeschepselen te beschermen? Of, als verwijderen dan echt noodzakelijk is, er op toe te zien dat er zo spoedig mogelijk nieuwe bomen geplant worden? Hendrik

 3. Utrechtse

  Het adres van de bomen aan het Leidseveer is Leidseveer. De velvergunning geldt alleen voor de bomen met adres Smakkelaarsveld. Op de bomenkaart kun je door een boom aan te klikken meer informatie vinden over die boom, waaronder de bijbehorende straatnaam.

  In ruimere zin kun je dus terecht constateren dat niet alle bomen daar verdwijnen.

 4. R

  Je zou zeggen, zo met GroenLinks in het stadsbestuur (gemeentebestuur, sorry), dat bomen wel een streepje voor zouden hebben. Tot nu toe worden ze – met of zonder GroenLinks aan het roer – juist zonder veel nadenken afgestreept. :{ Erg jammer dit. En natuurlijk komen er alleen goedkopere ielepielboompjes terug, in plaats van grote exemplaren. Bah!

 5. Utrechtse

  Van de bomen aan het Leidseveer en de Catharijnesingel, zijn er zelfs een aantal die in 1960 zijn geplant en dus meer dan 50 jaar oud zijn. De velvergunning is niet bedoeld voor deze bomen, voor zover ik kan nagaan is de velvergunning alleen bedoeld voor bomen die als adres Smakkelaarsveld hebben en deze bomen zijn geplant in 1984 en 1985.

  Ooit was ik lid van de Bomenstichting, die zich vooral inspande voor het behoud van monumentale bomen, maar het acceptabel vond dat stadsbomen meestal niet langer dan 30-35 jaar bleven staan (als ik het me goed herinner).

  Dat neemt niet weg dat iedere boom de stad een beetje groener maakt. Wat mij betreft moet iedere stadsboom die het loodje legt – om wat voor reden dan ook – in principe vervangen worden, op dezelfde of op een vergelijkbare plek.

  1. Iemand

   Het is de bedoeling het totaal aantal bomen in het stationsgebied (minimaal) gelijk te houden. Daartoe wordt een zogeheten “bomenbalans” bijgehouden waar regelmatig over gerapporteerd wordt. Zie bijvoorbeeld (oud en een concept; ik heb echter meermalen een laatste stand van zaken op dit gebied langs zien komen)

   Het probleem is dus bekend en er is een intentie de boel groen te houden. Of dat gaat lukken? We zullen zien of de nieuwe bomen even groot kunnen worden als de verwijderde.

   1. Iemand

    Oeps: de link viel weg (waarom zegt de help dat je een anchor tag kunt gebruiken als ze worden weggegooid?)

    Hier een nieuwe poging. Et wat extra spaties: http :// http://www.cu2030.nl / images/oud/CONT/C/concept_bijlagen_bij_bomenvisie_15_juli_2008.pdf

  2. Auteur
   HB

   Dank voor het uitzoeken en het ontzenuwen dat de velvergunning betrekking heeft op de oude platanen aan het Leidseveer. Dat is een hele opluchting. Overigens vraag ik me af of die bomenrij honderd procent veilig is, want de HOV-baan loopt er straks dicht langs en de eisen aan de bochtstraal naar het viaduct zijn zodanig dat er heel weinig ruimte over blijft voor de bomen.

 6. Auteur
  HB

  Om een idee te geven hoe lang het duurt voor een singelreconstructie volwassen groen oplevert kun je kijken naar de Weerdsingel-WZ. Dat is in 1998 gereed gekomen. Toen zijn er twee rijen redelijk grote (gekandelaberde als ik me goed herinner) platanen geplaatst. Kijk hoe het nu is, vijftien jaar later.
  Tegen de tijd dat in het stationsgebied veel nieuwe bomen terug komen, dat is vanaf dit jaar, moeten we dus tot ongeveer circa 2030 wachten om diezelfde kwaliteit openbare ruimte in termen van groen te krijgen als wat we nu verliezen.

 7. FU2030

  Ik denk dat een betonnen jaren-70 mislukking als Stationsgebied Utrecht elk bouwplan om de mooie bomen heen zou moeten plannen in plaats van ze om te zagen en er een paar excuusbomen in betonbakken voor terug te plaatsen.
  GroenLinks laat groen hier duidelijk links liggen (zie westplein, croeselaan en recentelijk anne-frankplein)

  Waarom leert deze stad niet van haar fouten
  ze hebben zoveel voorbeelden van hoe het niet moet, en toch verandert er vrijwel niets in echt positieve zin. Iemand bijvoorbeeld positief verast toen de steigers van de nieuwe Neudeflat verdwenen?

Reageer