Kop Straatweg ft. Daalsepark

In Nieuws door HB10 Reacties

KopAdamstraatwegVO

Op 1 januari 2015 treedt de knip op de Monicabrug in werking, als de gemeente dit plan succesvol weet door te zetten. Het doel is om het doorgaande verkeer tussen Weerdsingel-Westzijde en Oudenoord volledig te blokkeren. Vanaf Oudenoord en Weerdsingel mag je alleen nog maar Wijk-C in of uit. Op een aantal extra knips in Pijlsweerd – om sluipverkeer tegen te gaan – wordt momenteel volop gestudeerd. In de voorbereiding daarop zoeken de gemeentelijke verkeersspecialisten samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV contact met buurt en belanghebbenden om te onderzoeken of er niets over het hoofd wordt gezien.

Maandagavond 13 januari vond er in het informatiecentrum een constructieve buurtbijeenkomst plaats waarbij een handvol specialisten van en namens de gemeente en het ingenieursbureau luisterden naar commentaren en suggesties.
Onze indruk is dat het plan op instemming kan rekenen, mits er goede oplossingen komen voor de ontsluiting van de 1e Daalsebuurt, de fietspaden en de diverse oversteekplaatsen. Waar iedereen erg beducht voor is, is een veel drukkere Amsterdamsestraatweg en bottlenecks bij de twee nieuwe t-kruisingen.
Op deze tekening kun je zien dat het wegprofiel van de Amsterdamsestraatweg wordt doorgetrokken en dat alle banen van de Daalsetunnel aan de zuidzijde komen te liggen. Daar komt ook een opstelstrook voor vrachtauto’s die naar de expeditie van TivoliVredenburg willen. De enkele tientallen parkeerplaatsen tussen de bomen verschuiven naar het noorden. Deze worden momenteel spaarzaam gebruikt en dan vooral op zondag. De ontsluiting daarvan in de nieuwe situatie is gepland via de 1e Daalsedijk. Dit stuit op verzet, aangezien de wijk sinds de komst van de AH toch al veel extra autoverkeer te verstouwen krijgt. Voorgesteld werd om de ontsluiting op de doorgaande routes te maken, zoals nu ook het geval is.
Een verkeersspecialist gaf aan dat het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie gelijk is aan de oude in verband met de parkeerbalans van Wijk-C, maar dat vermindering een optie is, aangezien ze weinig worden gebruikt. Dat lijkt ons sowieso een goede zaak, omdat het meer groene ruimte oplevert en eventueel een echte parkbestemming kan krijgen.
MeedenkenKopAmsterdamsestraatweg
Dat brengt ons op het laatste: het is nu zaak om over dat stuk groen goed na te denken. Als onderdeel van het Masterplan Stationsgebied is voor Paardenveld en Oude Daalstraat woningbouw voorzien. Het is eigen grond van de gemeente en daarvan wil men de vruchten plukken. Op dit moment zijn deze plannen niet manifest meer. (NB: POS is om bevestiging hiervan gevraagd.) Daarom is een langdurige tijdelijke invulling – vergelijk het Westplein –  realistischer.
In het verlengde van de Amsterdamsestraatweg ontstaat een strook waar ruimte is voor bijvoorbeeld een kiosk met een winkel of horeca. Daarachter is ligt een open groene ruimte met de bestaande volwassen iepen, slechts doorkruist door een fiets- en wandelpaden. Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt en zoveel mogelijk geconcentreerd.
Mits goed uitgewerkt krijg je een mooi stuk geconcentreerd groen op een van de drukste plekken van de stad. Dit groen legt een verbinding tussen 1e Daalsebuurt met het stationsgebied en anderzijds vormt het een corridor tussen herstelde stadsbuitengracht, via de tunnel, naar het vernieuwde Lombokplein. Deze groene corridor slingert dan verder over Leidse Rijn, naar Parkhaven.

Zo landelijk als op deze zestiende-eeuwse kaart wordt het natuurlijk nooit meer. Maar het inspireert wel om na te denken over een Daalsepark.

StCorneliskapel_1572

Volgende week gaan we tijdens een wijkbijeenkomst het idee presenteren en toetsen. Later meer…

 

Reacties

 1. bart witte

  Ls,
  Goede verslaglegging van de inspreek avond!! Als bewoner van de 1e Daalsedijk was ikzelf aanwezig.
  En inderdaad is het een sterk plan dat breed gedragen wordt door de buurt en omwonende om op de hoek Daalsetunnel/Amsterdamsestraatweg, geen parkeerplaatsen te realiseren maar een uitbreiding van de groenstrook met een kiosk of horeca gelegenheid zodat het groen ook echt gebruikt gaat worden! Dit zou perfect als groene poort/ visite kaart voor de stad (je rijd immers tegen die tijd daar recht tegen de singel aan) kunnen dienen!! Daarnaast moet er ook nog een goede oplossing komen voor het fietsverkeer en de veiligheid . De manier waarop nu de fietspaden en over-steek-punten zijn ingetekend is ronduit gevaarlijk Ik ben benieuwt naar de uitgewerkte plannen. En nu maar hopen dat hetgeen door ons allen voorgesteld meegenomen wordt in de uiteindelijke plannen voor de kop vd Amsterdamse straatweg!!

 2. Marko

  Afgezien van de vraag of dat hele plan wel doorgaat (verkiezingen komen eraan en onder meer VVD is mordicus tegen en het beoogde verkeerseffect is zeer twijfelachtig), vraag ik me af waarom in het plan geen rekening is gehouden met de opstelruimte voor grote groepen fietsers die wachten op het verkeerslicht. Nu al problematisch, maar in de plannen wordt dat nog lastiger, onder meer bij de oversteek van de Daalsetunnel.

  1. Auteur
   HB

   Dit punt is wel een paar keer door de aanwezigen aangeroerd, dus in het aangepaste ontwerp zal het hopelijk zijn meegenomen. Verder circuleert er een brief van de verkeerswerkgroep Pijlsweerd waar hij pleit voor een fietsbrug waar vroeger de Molenbrug lag: een rechte verbinding van de fietsroute Daalsetunnel naar Wijk-C. Zo’n route kan het smalle tweerichtingenfietspad langs de Weerdsingel ontlasten en je hoeft dan ook niet meer de lus te maken over de nieuw aan te leggen Knipstraatbrug.

 3. Jasper

  Ziet er mooi uit. Deze hoek kan wel een opfrisbeurt gebruiken, zeker nu het een halve bouwput is geworden.
  Ik ben wel benieuwd hoe de stroom auto’s Daalsetunnel-Oudenoord straks zijn weg gaat vinden. Allemaal de straatweg op of gaan ze inderdaad om het centrum heen?

  1. Auteur
   HB

   Als je midden op de dag kijkt dan valt de stroom auto’s best mee. Waar het dan twee rijen stil staat is richting de garages van HC en het doorgaande verkeer op de singel.
   In de ochtend- en avondspits zal een deel van het verkeer dat nu over de Weerdsingel gaat de straatweg kiezen. Anderen zullen andere afritten van de ring nemen en een totaal andere weg gaan nemen. Ik denk dat het niet te voorspellen is waar de nieuwe knelpunten komen.

   1. Martijn

    Helemaal mee eens. Er wordt bij dit soort ingrepen te snel gedacht vanuit bestaande routes – “iedereen staat al op het Westplein en wil naar de Talmalaan” – terwijl er veel fundamentelere keuzes gemaakt kunnen worden; andere snelwegafritten, andere vervoersmiddelen, andere bestemmingen.

 4. Joop

  Leuk om hier meer over te lezen! Vind de bundeling van de rijrichtingen van en naar de tunnel een goed idee, dat parkeer deel ligt er inderdaad altijd een beetje verloren bij. Hoe de verkeerstromen gaan is allemaal berekend neem ik aan?

  Is het overigens zo dat het fietspad over het daalseplein naar de knipstraat weg gaat? Die route biedt namelijk een alternatief komend van de amsterdamsestraatweg naar het station.

  1. Auteur
   HB

   Zodra de HOV-baan over het Smakkelaarsveld gaat (en de Leidsche Rijn is hersteld, als dat nog gebeurt na het bommetje van dhr Bos) is die fietsroute die je bedoelt niet relevant meer, dan moet je er toch omheen.

Reageer