Bibliotheek++ R.I.P.

In Nieuws door HB13 Reacties

In een onnavolgbare manoeuvre heeft de Utrechtse gemeenteraad – met de verkiezingen in het achterhoofd, een andere reden is er niet – gisteravond besloten dat het plan voor het Smakkelaarsveld, waar jarenlang intensief aan is voorbereid, gerekend, onderhandeld, gewikt en gewogen, af te schieten. Niemand weet wat de financiële en planologische consequenties hiervan zijn.

Op 19 maart zullen wij ons de gang naar de stembus besparen, dat staat vast.

Terwijl diverse politieke partijen zich op de borst kloppen over zoveel durf (om niks te doen), doen bibliotheek en ’t Hoogt deze gezamenlijke verklaring uitgaan.

Utrecht verliest Bibliotheek++
13-01-2014

De Utrechtse gemeenteraad heeft zich op 13 januari uitgesproken tegen de gunning van de ontwikkeling van Bibliotheek++ aan Vorm Holding B.V. Hiermee is na jarenlange voorbereiding en planvorming het nieuwe mediahuis voor woord, beeld en geluid op het Smakkelaarsveld definitief van de baan. De Bibliotheek Utrecht en Filmtheater ’t Hoogt beraden zich nu op de gevolgen van dit besluit.

De Bibliotheek en ‘t Hoogt hebben sinds 2006 samen met de gemeente veel energie, tijd en geld geïnvesteerd in de planvorming. Dit heeft geleid tot een gedegen en onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad dat aan alle eisen en voorwaarden voldoet. De teleurstelling over het negatieve besluit is dan ook groot.

De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken voor modernisering van de Bibliotheek. Directeur Bibliotheek Ton van Vlimmeren zegt te hopen “dat alle partijen die hebben uitgesproken dat de Bibliotheek en ‘t Hoogt een beter onderdak verdienen zich aan hun woord houden. Utrecht verdient als stad van kennis en cultuur een hedendaagse Bibliotheek en een goed filmhuis.”
Friederike Weisner, directeur van ‘t Hoogt, vreest dat wanneer niet op de zeer korte termijn een alternatief komt voor Artplex dit ook het voortbestaan van ’t Hoogt bedreigt.

Zowel de Bibliotheek als ook ’t Hoogt zijn al ruim tien jaar op zoek naar een nieuw onderkomen waar de filmprogramma’s, educatie en hedendaags bibliotheekwerk meer ruimte krijgen. ’t Hoogt moet in 2018 uit de huidige locatie vertrekken. Er is voor beide partijen op dit moment geen alternatieve huisvesting bekend.
De samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht en ’t Hoogt heeft geleid tot onder andere lezingen, debatten en diverse culturele activiteiten. Deze samenwerking willen beide organisaties graag voortzetten. Door het besluit ontbreekt nu concreet uitzicht op een geschikte locatie om deze activiteiten ruimte te bieden.

Reacties

 1. Richard

  Bizarre move van de gemeenteraad. Gebrek aan professionaliteit en teveel de eigen ego Ten behoeve van stemmen. Helaas zijn het dit soort besluiten die een groot gebrek aan visie, creativiteit en professionaliteit laten zien. Dit soort onbenullige besluiten zullen alleen maar averechts werken op de gang naar de stembus. Burgers zijn natuurlijk niet gek. De raad gaat echter weer tot de orde van de dag, met het idee dat ze een dorp besturen.

  1. Auteur
   HB

   De politiek heeft in de decennia dat het stationsgebied op de agenda staat al talloze steken laten vallen. Ze blinkt vooral uit door eerst te pronken met de mooiste vergezichten en ambities en vervolgens hard op de rem te gaan staan als ze koudwatervrees krijgt. Ondertussen moet er ook een stad gerund worden. Het dualisme is op papier mooi. De raad zou richtinggevend moeten opereren, de uitvoering aan professionals overlaten. Nu werpt ze zich opeens op als een soort boekhouder. Ondertussen opereert een commerciële partij als Corio zeer professioneel en de raad staat eigenlijk machteloos, met al haar first, second en third opinions. Nu heeft ze een streep gezet door een project waarbij de gemeente de grond in handen heeft, de volledige regie in handen zou hebben en ook nog eens alle risico’s naar derden zou hebben verplaatst. De bibliotheek en ’t Hoogt worden nu gedwongen te gaan onderhandelen met commerciële vastgoedjongens, die het liefste retail en kantoren doen, vanuit een verliezerspositie. Wat denk je dat dat oplevert? Ondertussen is de gemeente een wapen uit handen geslagen om op het Smakkelaarsveld die dure locatie te gelde te maken. De hele rekensom moet opnieuw worden gedaan, een nieuw programma bij elkaar gesprokkeld, nieuwe ontwikkelpartners gezocht. De teller van de voorbereidingskosten tikt gestaag door.

   1. Utrechtse

    Mijn (1e) reactie ging in de eerste plaats over het in de blog aangekondigde voornemen om niet te gaan stemmen. Als politicoloog had ik daar een kritische kanttekening bij.

    Dat er geld wegvloeit terwijl er plannen gemaakt en weer verworpen worden, spreekt vanzelf. Maar koste wat kost een plan doorzetten waar je niet (meer) in gelooft, of dat bij nader inzien niet meer aansluit op de behoeften van deze tijd, lijkt me nou niet direct een beter alternatief. Het Smakkelaarsveld gaat ook mij aan mijn hart en goede plek waar mensen samen iets intelligents en/of cultureels kunnen doen, vind ik ook heel belangrijk. Alle deelproblemen die ontstaan door het afschieten van de bieb++ moeten opgelost worden. Daar mag je de gemeenteraad voor verantwoordelijk houden en daar mag je de afzonderlijke partijen in de komende campagne op aanspreken. Dat is niet alleen vervelend of jammer, maar dat is ook een kans.

    Zoals in de blog wordt opgemerkt is het afschieten van de bieb kennelijk gebeurd uit electorale overwegingen. De betrokken politieke partijen kunnen dit onderwerp toch moeilijk doodzwijgen tijdens de campagne. Dat betekent dat de gang naar de stembus voor dus ook hierover gaat. Na de verkiezingen bestaat dit onderwerp nog steeds. En dan komt het opnieuw op de agenda. Er zijn een paar maanden verloren, maar de tijd zal leren of ook alles verloren is.

    Belangenorganisaties, pressiegroepen en natuurlijk ook bloggers, kunnen wel degelijk het verschil maken door zich in de komende tijd uit te spreken over de problemen die zijn ontstaan door het besluit over de bieb. Ik begrijp wel dat de teleurstelling groot kan zijn, maar er zijn nog 8 weken te gaan tot de verkiezingen van 19 maart, dus maak je borst maar nat en maak gebruik van die kans.

 2. Utrechtse

  Overigens denk ik dat fysieke bibliotheken, samen met fysieke bibliotheekbezoeken en fysieke boeken, niet echt de toekomst hebben. Binnenkort zitten we 90% van de boeken te downloaden.

  1. Auteur
   HB

   Wat boeken en fysieke collectie betreft zul je gelijk hebben. Maar (leren) lezen, informeren, debatteren, ontmoeten blijft. Tenzij de overheid tegen haar burgers zegt: zoek ook dat maar lekker zelf uit. In een bibliotheek is iedereen welkom, ook die dakloze zwerver op blote voeten die in filosofie geïnteresseerd is. De overheid schept daarvoor de voorwaarden, een bibliotheek kan die plek zijn. In de bieb++ was de hoeveelheid collectie even groot als nu op de Oude Gracht, met in het achterhoofd dat met name informatieve boeken steeds meer verdwijnen. Fictie en kinderboeken blijven populair.

   1. Wessel

    Ik weet niet of je het winkelaanbod in Urecht de laatste tijd hebt gevolgd, maar het lijkt er toch op dat boek, beeld en geluid volledig digitaal worden. Kijk eens naar de CD’s en DVD’s: bijna alle verkooppunten zijn weg (Boudisque, Van Leest, Free Record Shop, muziekafdeling Bijenkorf). Plato is er nog, maar daar moet je wel voor naar de Voorstraat. En wat de boeken betreft lijkt het niet anders. Zelfs Broese (Polare) wankelt al. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht. Broese was voor mij net zo’n zekerheid als de Dom.
    Ik denk dat de bibliotheken ook aan de beurt komen. Een bibliotheek is in de eerste plaats een uitleenpunt voor boeken. Hoe hard zo ook proberen er een ontmoetingsplek of multimediacentrum van te maken, dat gaat niet lukken. Dat lukt met het überhippe Stedelijk Museum misschien, maar niet met een bibliotheek. Een bibliotheek is ook geen opvanghuis voor zwervers en voor fictie en kinderboeken gaan we niet meer naar de bieb. Voor wat met drie muisklikken beschik is, wordt immers niet omgefietst. Een nieuwe bibliotheek lijkt mij op dit moment een riskante investering. Er zijn veel fouten gemaakt in deze procedure, maar helemaal afblazen lijkt me op dit moment zo onverstandig nog niet.
    En “niet stemmen” is het meest onverstandige dat ik op deze verstandige blog heb gelezen 🙂

 3. Jeroen

  Wat kortzichtig en visieloos van de Utrechtse politiek. Is er dan geen ruimte meer voor publieke cultuur? De commerciële partijen maken blijkbaar de dienst uit.
  We hadden in Utrecht ook een fantastisch centrum voor cultuur kunnen krijgen zoals het succesvoorbeeld van de OBA in Amsterdam. Daar gaat ambitie en durf vanuit. Utrecht is (helaas) inderdaad een dorp op politiek niveau.

 4. Frank

  De media maakt ook wel erg kortzichtige verslaglegging. Discussie gaat vaak alleen maar over waar een bieb zou moeten komen. De politiek heeft zich laten leiden door de kortzichtigheid van mensen die simcity willen spelen. Natuurlijk wil iedereen dat er geen leegstand is en graag een bibliotheek in een prachtig leegstaand gebouw van allure. Wie bekommert zich over alle andere doelstellingen die met het project gemoeid gaan? Het programma cq invulling van het gebouw is gemakkelijk te wijzigen. Een doelstelling mbt duurzaamheid, maatschappelijke functies in het beter bereikbare stationsgebied (ipv alleen maar kantoorkolossen), herstellen Leidsche Rijn, waar is iedereen die voor visie A heeft gestemd? Denken mensen nou echt dat het Smakkelaarsveld nu een groen grasveldje wordt met een paar geitjes?? (er komt een HOV-baan!) waar blijven de fietsen?? Deze misser zal Utrecht nog lang achtervolgen. Goedkope partij politiek van GL en die ene CDA-er. Helaas is dit politiek, maar wie wil dit democratisch systeem gebaseerd op onderbuik gevoel en gebrek aan professionaliteit nog anno 2014?

  1. Auteur
   HB

   Pas maar op Frank, met zo’n genuanceerde mening anno 2014. Hoon en spot is je deel. En wat ‘de media’ hierover presenteren voldoet precies aan de korte spanningsboog van de nieuws-consument. Maar het volledige plaatje schetsen is razend lastig, zo merken we telkens als we voor BU bijdragen hierover maken.
   Wat rest is blijdschap dat de besluitvorming rondom het Muziekpaleis indertijd gevrijwaard is gebleven van deze capriolen. De stad staat nu in de rij voor rondleidingen, terwijl vijf jaar geleden ook werd geroepen: de Utrechter wil dit megalomane gebouw niet. Amehoela. Iedereen is er trots op.

 5. Auteur
  HB

  En “niet stemmen” is het meest onverstandige dat ik op deze verstandige blog heb gelezen

  Thanks, er is gelukkig nog tijd om de emoties te laten bezinken en de rede te laten wederkeren.

  1. Utrechtse

   Goddank. Je hoeft immers ook niet op GL te stemmen.

   En ga nou niet achteroverleunen maar houd dit onderwerp op de agenda.

 6. Auteur
  HB

  Volgende week gaat er een brief van het college uit aan de gemeenteraad waarin alle consequenties van dit besluit op een rij worden gezet. In de vastgoedwereld – die toch al op zijn tenen loopt – wordt nu met argusogen gekeken naar die ene locatie in de provincie dit tot nu toe ongeschonden door de crisis is gekomen: stationsgebied. Terwijl de raad denkt de stad een handvol miljoenen bespaard te hebben kan de langetermijn-schade makkelijk een veelvoud hiervan zijn. Wie zal het zeggen. Dit zal partijen als VVD – mogelijk een winnaar in maart – toch ook aan het denken moeten zetten.

Reageer