Overzicht alternatieve bibliotheek-locaties

In Nieuws door HB4 Reacties

DoorMetBiebPollOp verzoek van de gemeenteraad heeft AT Osborne een quickscan gedaan naar een aantal alternatieve locaties voor de bibliotheek. A.s. maandag wordt er in de raad verder gesproken over de toekomst van het onroerend goed op het Smakkelaarsveld.
Weinig projecten in het stationsgebied blijken in de politieke besluitvorming zo complex te zijn als deze. (Hup, weer een onderzoek, de kostenteller loopt door.)
De eigenaar van het oude postkantoor heeft al aangegeven een gesprek met de gemeente aan te willen gaan. Begrijpelijk, want het risico van zo’n verhuur is aanmerkelijk kleiner dan bij een hotel of retail zoals nu het plan is. Overigens komt dit ontwerp volgende week in de Welstandscommissie aan de orde.
GroenLinks wil het bestaande Tivoli-gebouw inzetten voor Artplex en het Movares-kantoor aan het Leidseveer voor de bibliotheek. Op het Smakkelaarsveld zou dan een ‘groene ruimte’ blijven. Financieel misschien gunstig op korte termijn, stedenbouwkundig een derdegraads gemiste kans.
Ondertussen zien de voorstanders van het plan in de raad in de uitkomsten van de quickscan evenveel bezwaren om naar de bekende bestaande locaties uit te wijken.

Het is wonderlijk dat er plotseling zoveel weerstand is tegen deze maatschappelijke en stedenbouwkundige investering voor de komende decennia, terwijl dezelfde raad zonder met zijn ogen te knipperen enkele jaren geleden 33 miljoen weggaf om het gebouw Cranenborch te kunnen kopen om het te slopen voor een trambaan. In de discussie zijn de 240 starterswoningen die op het Smakkelaarsveld gerealiseerd zouden kunnen worden zelfs helemaal verdwenen.

Om mee te besluiten: bijna tweederde van de bezoekers van deze site vindt het afblazen van het plan dom. Voor wat het waard is.

Veel leesplezier.

Link: Quickscan-Bibliotheek

Graag je reactie hieronder.

Reacties

 1. Karel

  Ik zou het heel erg op prijs stellen als er opnieuw naar alternatieven gekeken wordt. Hiervoor heb ik een aantal redenen.

  1. De huidige business case is niet meer houdbaar. Artplex en bibliotheek zullen minder baren genereren dan in de BC is opgenomen.
  2. Het alternatief waarbij minder m2 verhuurd worden aan artplex en bibliotheek levert ook minder baten op. De reactie van de indieners van dit plan, namelijk ‘wij hebben er alle vetrouwen in dat se m2 wel verhuurd zullen worden’. Is gebaseerd op hoop en lucht. Dit willen we niet meer
  3. En beste mensen: het is toch onverkoopbaar dat we enkele honderden miljoenen met de bijbehroende oveschrijdingsrisico’s investeren in deze tijd? Het geld is gewoon op, het is er niet meer.
  En dat brengt argument 4 naar voren: de tijden veranderen. Het vorige besluit werd genomen toen we nog goede hoop en verwachting hadden dat vastgoed een prima investering was. Ikzelf hoorde daar ook bij en ik vond het best een goed idee. Ik heb mijn mening veranderd: vastgoed onwikkelen is nu een risico en denken dat een andere partij dit overneemt is een illusie. Wanneer het mis gaat met de bouwkosten, vehuur, verkoop etcetera zal de gemeente toch echt moeten bijspringen omdat een pand op deze lokatie niet mag mislukken.

  Ik geloof ook dat alternatieven problemen met zich meebrengen, daar ben ik eigenlijk wel zeker van. Ik denk wel dat we nu de kans hebben deze alternatieven een eerlijke kans te geven.

  Wat betreft het stedebouwkunidge argument: larie. Het gebouw moet er komen omdat anders de begroting niet meer klopt. Groene ruimte inpassen in een sterk bebouwde omgeving is ook een stedebouwkundige uitdaging. Alleen stenen maken geen stad. Met ruimte kunnen we ook problemen oplossen, denk aan parkeren van fietsen (eventueel ondergronds), ontmoetingsplekken, festivals etc. Kom op mensen, uit de loopgraven en spreek de creativiteit weer eens aan!

  1. Auteur
   HB

   Het gaat niet om “honderden miljoenen”. Het financiële plaatje is als volgt, om BU te quoten:

   “Het contract, dat zal worden gesloten als de gemeenteraad instemt met een reservering van 61,9 miljoen, behelst een turn-key project, waarbij een groot deel van het risico van de realisatie en exploitatie op Vorm is afgewend. In die 61,9 zit naar schatting 40 miljoen “harde” bouwkosten die de gemeente kwijt is voor het bouwen (door de ontwikkelaar) van het HOV-viaduct en het publieke deel (bibliotheek en Artplex). De gemeente krijgt het publieke deel in eigendom terug om door te verhuren aan de twee gebruikers. De rest van het reserveringsbedrag zijn plankosten en risico-afdekking. De ontwikkelaar betaalt voorts de gemeente per vierkante meter voor de appartementen. Dat bedrag wordt in de grondexploitatie verwerkt en zal worden aangewend voor de inrichting van het Smakkelaarsveld en herstel van een stukje Leidsche Rijn. In die grondexploitatie-berekening is geen verandering gekomen door deze deal.”

   Wat als?
   Als dit plan niet doorgaat vervallen ook de 240 woningen en de daarbij horende grondopbrengsten. Voor de herinrichting van het Smakkelaarsveld is geen geld meer. Voor herstel van de Leidsche Rijn moeten nieuwe potjes worden gevonden. De al sinds 2008 gemaakte miljoenen plankosten worden afgeboekt. Het bestemmingsplan vervalt. Voor het onaantrekkelijke stuk grond tussen HOV-viaduct en spoor moet een nieuwe bestemming worden gevonden. Vermoedelijk wordt het niemandsland. Voor de bibliotheek begint een frustrerende zoektocht (moet dit volgens de regels van Europees aanbesteden?) naar alternatieven waarbij de gemeente qua onderhandeling zwak staat – partijen als ASR (oude postkantoor) zullen zich zakelijk opstellen. Sanering en aanpassing van een bestaande monumentale locatie zal tientallen miljoenen blijken te kosten (vergelijk oude zaal Vredenburg 10 miljoen) waarbij de bibliotheek bovendien op vele punten qua ruimtebenutting consessies moet doen. ’t Hoogt zal worden opgeven. Ook hier komt de gemeente in een zwakke onderhandelingspositie en aanvankelijk enthousiasme van een gecombineerde Artplex-aanpak met Hartlooper en Wolff wordt een jarenlang oeverloos gepraat en het plan sterft een stille dood. Concurrent is weg, doel bereikt.

   De vierde stad van NL komt zwak en besluiteloos voor de dag, helpt een filmhuis om zeep, zet de bibliotheek op tien jaar achterstand, weet geen geld te maken van een van de duurste grondlocaties van de stad, en blijkt over een aantal jaren uiteindelijk bij de uitwerking van plan B bijna net zoveel kosten gemaakt te hebben als bij het oorspronkelijke plan, waarbij het merendeel van die kosten toe te wijzen zijn aan ontwerpen, inspraak, studies, rapporten, second opinions en juridische en bestuursrechtelijke procedures. Het project heeft dan inmiddels drie gemeenteraden bezig gehouden.

 2. Karel

  Hi Herbert,

  Ik zie je punten en iks ap ze. Echt waar. Ik deel ze alleen niet allemaal.

  Ik lees net dat de bieb is afgeblazen. Ook ik hoop dat er een betere locatie voor de bieb komt en dat we een goed alternatief vinden voor de artplex (mag ook commercieel) zodat het nff een goede locatie in Utrexht behoudt.

  Voor nu: jammer dat je ophoudt met de blog. Het was een lrachtige plek waar mensen konden kezen wat er gebeurde en waaar een open discussie op basis van argumenten mogelijk was. Ik begrijp uit je reactie op het besluit dat je hoofd er nu niet naar staat, maar blijf stemmen en ik hoop dat je toch snel weer alles zult veslaan!

  Groet,

  Karel

  1. Auteur
   HB

   Je hebt de bieb-discussie, je hebt de leegstand-discussie, de discussie over ambities in crisistijd en de herontwikkeling van een kansrijke maar lastige plek in de binnenstad: Smakkelaarsveld.
   Door alles in de hutsekluts te gooien weet niemand meer waarover het gaat en blijken we na afloop allemaal met lege handen te staan. De politiek denkt er electoraal garen bij te spinnen, maar dat is naïef. De lokale stemmer is dit straks allang weer vergeten en oneliners bij Pauw en Witteman sturen zijn rode potlood.
   De uitkomst? Voor jou als bewoner Gildeveste lijkt het me niet zo gunstig. Het Smakkelaarsveld zal vermoedelijk de komende tien, vijftien jaar een soort fietsenstalling blijven waardoor zich een busbaan slingert. Want het BRU gaat wel gewoon door met de infrastructuur, die heeft geen last van de politiek. Of er water komt met een steiger, of er een aardig parkje met wat extra groen komt? Zeg het maar.

Reageer