Van Zijstweg

In Nieuws door HB10 Reacties

ParkerenJaarbeursRabo
Terwijl de gesprekken tussen gemeente en Jaarbeurs doorsudderen (de deadline eind van het jaar in verband met de Crisis- en herstelwet is niet langer van belang) is er wel eindelijk een ei gelegd over de verbreding van de Van Zijstweg. Vanaf aanstaande zondag zullen bussen over de Valeriusbaan rijden, onder de Rabobank door. Rabobank, Jaarbeurs en gemeente hebben na jarenlang gesteggel een compromis over de bereikbaarheid bereikt. De HOV-baan krijgt een zuidelijke ligging en het aantal rijbanen wordt 2 x 1,5. Voor de niet verkeersspecialisten, dat houdt in dat van de drie rijbanen er ’s ochtends twee de stad in open staan en ’s avonds twee de stad uit. Daarmee worden forensen en beurs- en congresbezoekers het beste bediend. Jaarbeurs zal haar parkeercapaciteit naar het westen verplaatsen. Voor de hovenierswoning met monumentaal interieur, die in de weg ligt, wordt een oplossing gezocht.
Met deze oplossing is enigszins tegemoet gekomen aan de wensen van Comité van Zijstweg. Deze Parkhaven-bewoners hebben altijd gepleit voor ontmoediging van het autoverkeer, twee rijbanen over de bestaande brug en behoud van de hovenierswoning. De huidige oplossing heeft alles in zich van een compromis.

In de doorlees het volledige bericht van de gemeente.

[update:] Link naar een verslag van een recente bewonersavond Van Zijstweg. Daarin ongerustheid over de 2 x 1,5 variant die weinig voordelen biedt ten opzichte van de 2 x 2 variant.

Meer nieuws van de westzijde: op dit moment wordt in klein comité (belanghebbenden, wijk) gesproken over de structuurschets fase 2. CU2030 komt snel met informatie hierover naar buiten. Deze structuurvisie gaat over de toekomst van Jaarbeursterreinen, Westplein en een strook langs Leidse Rijn.

Op de Westflank-Noord is er ook nieuws. NS Stations is vergevorderd met een ontwikkelpartner voor de woontoren langs de Van Sijpesteijnkade. Wat de kantoortoren De Hoge Dame (voorheen Aurora) betreft gaat het minder goed. De beoogde huurder heeft zich teruggetrokken en NS moet nu opnieuw met makelaars met dit project de boer op. Tijdens de discussies over het bestemmingsplan leek het nog of eerst de kantoren en pas over vijf jaar de woningen zouden worden gebouwd. Momenteel lijken de woningen kansrijker. Om deze te bouwen moet bijna de gehele Van Sijpesteijnkade worden gesloopt waarmee binnenkort wordt gestart.

[quote uit het bericht:]

Afspraken bereikbaarheid Stationsgebied, Valeriusbaan open

Met ingang van de nieuwe dienstregeling op zondag 8 december rijden er bussen over de Valeriusbaan. De gemeente en de Rabobank zijn het eens over het gebruik van deze weg, die op het terrein van de Rabobank ligt. De gemeente heeft ook uitgangspunten voor de verdere aansluiting op de Van Zijstweg en Dr. M.A. van Tellegenlaan vastgesteld. De Van Zijstweg krijgt een vrije busbaan en 2 x 1,5 rijstroken. Expeditieverkeer van de Jaarbeurs gaat in de toekomst niet meer over de Van Zijstweg. Rabobank en Jaarbeurs zijn het met de uitgangspunten eens.

Wethouder Lintmeijer (Verkeer): “Met deze uitgangspunten moeten we snel aan de slag om de bereikbaarheid van het station vanuit het westen van de stad te waarborgen. De aanleg van de busbaan op de Van Zijstweg en het nu in gebruik nemen van de Valeriusbaan zijn belangrijke schakels in een bijna elf kilometer vrije busbaan van treinstation Vleuten tot Utrecht Centraal.”

Uitgangspunten vastgesteld
De Valeriusbaan loopt over de grond van de Rabobank. Daarom zijn voor de aanleg en voor het gebruik van deze busbaan afspraken gemaakt met de Rabobank. Voor het beter afwikkelen van het verkeer in dit deel van het Stationsgebied is de gehele route van de Valeriusbaan via de Van Zijstweg naar de Tellegenlaan bekeken. Daaruit volgt dat aanpassing van de kruisingen Croeselaan/Van Zijstweg en Tellegenlaan/Overste den Oudenlaan nodig zijn voor een blijvend vlotte doorstroming van de bus en het bestemmingsverkeer.

Op de Van Zijstweg komt de busbaan ten zuiden van de autorijbanen te liggen. Dit zorgt voor een goede verkeersafwikkeling- en doorstroming. Er komt een fietsonderdoorgang ter hoogte van de Nelson Mandelabrug. Daarnaast onderzoekt de gemeente of de Hovenierswoning behouden kan blijven door deze een kwartslag te draaien. De verschillende maatregelen voor de expeditie rondom en op het Jaarbeursterrein zijn nog in studie. Een goede inpassing van de maatregelen moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving.

Planning en procedure
De uitgangspunten zijn de basis voor aanpassingen in het ontwerp en het bestemmingsplan voor dit hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-tracé. Voor alle aanpassingen zijn bestemmingsplanprocedures van toepassig. Tussen 2014 en 2016 worden de ontwerpen gemaakt, de bestekken geschreven en zal de gemeente aanbesteden. Als alles volgens planning verloopt, kan de busbaan met de heringerichte Van Zijstweg/dr. M.A.Tellegenlaan eind 2018 worden opgeleverd.

 

 

Reacties

 1. Remco

  Mooi dat er een compromis is bereikt.
  Jammer dat er nu pas gestart wordt met de structuurvisie fase 2: bewoners uit Lombok pleiten al jaren voor meer duidelijkheid. Anderhalf jaar geleden waren er al gesprekken over een plan van aanpak. Het is nu echt duidelijk dat de gemeente bewust vertraagd om de heikele punten over de verkiezingen wil tillen.

  1. onkl

   Die vertraging hoeft niet per se een nadeel te zijn: Nu kunnen bewoners uit Lombok in de campagnes ook eisen dat partijen hom of kuit kiezen: Willen we dit als gemeente nu eindelijk goed oplossen (En er dus ook een bak geld voor reserveren) of vinden we dat te duur (En houden we dus geld over voor andere problemen).

   Groet,

   Onno

 2. Erik

  “De HOV-baan krijgt een zuidelijke ligging en het aantal rijbanen wordt 2 x 1,5. Voor de niet verkeersspecialisten, dat houdt in dat van de drie rijbanen er ‘s ochtends twee de stad in open staan en ‘s avonds twee de stad uit.”

  Het ligt iets anders. 2×1,5 is in feite hetzelfde als 2×1, met dien verstande dat het om extra brede rijstroken gaat (5,5m breed). Dat biedt op piekmomenten ruimte aan automobilisten om naast elkaar te gaan rijden, waardoor een hogere afwikkelingscapaciteit wordt bereikt. De Erasmusbrug in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een dergelijke situatie.

 3. R

  Overigens is men al gestart met de sloop van de Sijpestijnse kade. Als eerste is men nu bezig de woningen die het dichtst bij het spoor staan te slopen. De daken zijn er al af; de interieurs al gestript… 🙁

 4. R

  Maar wel heel erg mooi dat er een compromis is rond de Van Zeistweg. Het behoud van die Hovenierswoning en een betere inpassing van de rijstroken komt de leefbaarheid en historie van de omgeving ten goede!

 5. S

  Dit is helemaal geen goed compromis. 2 x 1,5 betekent in feite 2 x 2 rijbanen, alleen zijn ze ‘smaller dan normaal’. Er gaat echter nog steeds teveel verkeer over om de luchtkwaliteit gezond te houden. De Rabobank wil deze snelweg naar hun parkeergarage en gebruikt hun grondpositie om het af te dwingen bij de gemeente. Die parkeergarage is trouwens groter gemaakt dan oorspronkelijk toegestaan, dankzij ‘vormfouten’. Hoe die bank kan manipuleren hebben we wel gezien met de Libor affaire.

  Verder vraag ik me af waarom de busbaan niet aan de kant van de jaarbeurs kan komen: indien parkeerders en expeditieverkeer niet meer af hoeven te slaan naar de jaarbeurs zou het prettiger zijn om de bussen zo ver mogelijk van de woningen te houden en tegelijk de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren door niet telkens de busbaan over te hoeven steken.

 6. Comité vanZijstweg

  Er word hier gesuggereerd dat er is toegekomen aan de wensen van de vanZijstweg maar dat is geenszins.
  Het comité wil geen Racebaan in de wijk wat een tweemaal 1½ wel is.
  De Visie is te lezen op http://vanzijstweg.nl/ .
  De busbaan en tweemaal één rijbaan, de weg zo ver mogelijk van de Groenmarktstraat behoud hovenierswoning (draaien is geen opzie het is na genoeg vierkant en dus voor de Bühne)de weg over de bestaande brug zo dat er niet alsnog meer banen bij gemaakt kunnen worden.
  En een van de belangrijkste de oversteekbaarheid daar is niets voor geregeld als alleen een zeer ingewikkeld traject door een fiets tunneltje aan de Kanaalweg.
  Met andere woorden de kwalieteid van de buurt is weg als dit plan doorgaat.
  En het meest walgelijke is dat in 2025 het niet meer nodig is maar dat er wel een belangrijk cultuur historisch monument is gesloopt.

 7. Robb

  Half utrecht wil graag op de van zijlst weg een goede doorstromng. Het was al een erg drukke straat. Dus ik zie totaal het probleem niet.

 8. Jan-Kees Verschuure

  In de presentatie van fase 2 Stationsgebied (pdf via CU2030) is sprake van autoverkeer op maaiveld Westplein (2×1 rijbaan). Dit lijkt mij exit Westpleintunnel. Weet iemand hier meer van?

 9. Wim Hoogendoorn

  Men maakt zich nu druk over de van Zeist weg en mijn inziens terecht maar vergeet niet het is een onderdeel van de ov baan die ze maken aan de westkant van de stad .
  Straks komt het Anne Frank plein aan de beurt en daar gaat hij ook in de richting van het 5 Mei plein en vervolgens richting de Clausbrug.
  Daar in de papenpolder richting N Gein zijn ze al druk met de ov baan waar al hele stukken van klaar zijn !!
  Wim

Reageer