Vredenburgknoop en meer

In Reportage door HB3 Reacties

TivoliV
Heijmans gooide er afgelopen week een persbericht uit over oplevering van “tweede perceel van de Vredenburgknoop”. Op foto’s die we van PV kregen (mooie nieuwe camera!) zien we dat deel vanuit de lucht, met de nieuwe route van het fietspad. Verder plaatjes van de overige werken langs de Catharijnesingel en sloop van taxiplatform en oude kap van de stationshal.

Loading Images
wpif2_loading
SmakkelaarsveldGildenkwartier
VenDTraverse
ZuidVenD
StationStadskantoor
GesloopteTaxiplatform
SporenNoord
TivoliV
BouwplaatsGarage2
VredenburgKnoopInWording
DomBuurkerk
[quote persbericht:]

Heijmans heeft op 8 november 2013 het tweede perceel van de Vredenburgknoop in Utrecht opgeleverd. Midden in de drukke Utrechtse binnenstad sloopte Heijmans de betonnen tunnelbak in de Catharijnesingel, die wordt omgevormd tot stadsgracht. Ook is een expeditiekelder en ondergrondse toerit
gerealiseerd naar het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg, dat eveneens door Heijmans wordt gebouwd.

De werkzaamheden vonden plaats op een extreem druk verkeersknooppunt in hartje Utrecht: 22.000 fietsers en 2.500 bussen passeren hier dagelijks. In de oude situatie verplaatsten auto’s, bussen, fietsers en voetgangers kriskras zich door elkaar. In de nieuwe situatie worden deze duidelijk van
elkaar gescheiden, waardoor de veiligheid toeneemt.

Gefaseerde aanpak
Bij de uitvoering van alle werkzaamheden was het uitgangspunt de Utrechtse binnenstad bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, door een goed gefaseerde verkeersaanpak en door overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor de fietsers werd een hulpbrug aangelegd. De bussen van en naar Utrecht CS
werden langs de zuidzijde van de bestaande busbaan geleid, terwijl de noordzijde werd vernieuwd en vervolgens andersom.

Complex was ook de sloop van een bestaande betonnen tunnelbak. Er mocht geen grootschalige grondwaterbemaling worden toegepast, omdat dat vervuild grondwater zou aanzuigen en de funderingen van aangrenzende percelen te veel zou belasten. De bak werd daarom gesloopt terwijl deze vol met water
stond. Vervolgens moesten alle betonnen trekpalen onder de bak op een veilige manier worden verwijderd. Heijmans vulde hiertoe, na het slopen, de kuip met zand, zodat de palen op een ingenieuze manier vanaf maaiveld konden worden getrokken.

Voortgang
Uiteindelijk liepen de werkzaamheden, die startten in maart 2010, enigszins uit doordat bij Muziekcentrum Vredenburg een ernstige bodemvervuiling werd aangetroffen. Deze moest tijdens het werk stap voor stap worden gesaneerd. Deze complicatie en het vergunningentraject eromheen leidden tot
enkele maanden vertraging.

Op de planning voor de komende jaren staat nu nog het realiseren van drie bruggen over de Catharijnesingel. De realisatie van het derde en laatste perceel is, na integrale afstemming met omliggende projecten, uitgesteld door de opdrachtgever, Project Organisatie Stationsgebied (POS).

Reacties

 1. R

  Nu rest nog de vraag hoe het open deel van de inrit naar de expeditiekelder zal worden afgewerkt. Hierover bestaat een felle discussie tussen POS en de aannemer. Het idee was om alle betonnen wanden te bekleden met metselwerk, waarboven op sierlijke hekwerken (zoals langs de Oudegracht) zouden komen te staan. Het lijkt er echter op, dat alle betonnen wanden kaal zullen blijven: zowel hoge als lage kademuren. Daar waar Corio op alle fronten haar zin krijgt, krijgen de Utrechtse burgers met de Inrit van het Expeditiehof straks de grootste grafiti-muur van de hele binnenstad. Althans, dat is waar mooie lange betonnen muren wel toe uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan het fietstunneltje wat onder het Westplein door gaat.

  Hoe het nu verder gaat? Geen idee. Dat de aannemer alle puntige delen van het open deel van de inrit oranje heeft gespoten, danwel netjes heeft afgeschermd en de bouwplaats heeft opgeruimd, doet vermoeden dat de aannemer deze hele discussie over de winter heel wil gaan tillen…

 2. Erik

  Kunnen jullie de volgende keer een microscoop meeleveren? Deze foto’s zijn zo klein dat ze met het blote oog niet waarneembaar zijn.

  1. Auteur
   HB

   Dat is niet in orde zo. De image settings zijn veranderd, we gaan het herstellen. Dank voor het melden.

Reageer