Noten kraken

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Terwijl de gemeenteraadsverkiezingen al aan de horizon opdoemen, buffelt de politiek rustig verder met een aantal dossiers stationsgebied. Vandaag en donderdag bijvoorbeeld, in de commissievergadering: bestemmingsplannen Nieuw Hoog Catharijne, Rabobrug, Mineurslaan/Westflank-Noord, herinrichting Vredenburg-Noord, HOV Van Zijstweg. Voor een deel taaie dossiers, maar al eindeloos doorgeakkerd, daar gaat niemand meer moeilijk over doen, met uitzondering wellicht van de verbreding van de Van Zijstweg naar 2 x 1,5 banen + HOV.
Het ziet er naar uit dat de heikele zaken over de verkiezingen worden geschoven. Smakkelaarsveld bijvoorbeeld, toch een echt Stationsgebied fase 1 project, zal wel op het bordje van het nieuwe college komen. En dan natuurlijk de fase 2 projecten: Westplein (met of zonder tunnel) en singel-zuid, of de complete herontwikkeling Jaarbeursgebied. Daarover moet voor eind van het jaar overeenstemming zijn tussen gemeente en Jaarbeurs. Indien niet, dan… Ja wat dan?

Terwijl de president van de DNB Nederland uit de recessie voorspelt, worstelt Utrecht met de grondopbrengsten stationsgebied. In juni zou er al duidelijkheid zijn over het ambitieuze Jaarbeursplein kantoorgebouw. De gegadigden willen meer tijd, en nog meer tijd. Moeizaam verhaal. Idem WTC aan Stationsplein West. Het is deze stad veel aan gelegen om op dat stukje grond te cashen. De peilstok grondexploitatie blijft geforceerd optimistisch:

Prijs/grondopbrengsten: de onderhandelingstafels leveren een gemengd beeld; komende maanden meer duidelijkheid.
Stationsgebied Utrecht wordt in alle marktonderzoeken nog steeds als aantrekkelijke vastgoedlocatie gekenmerkt. Bestaande kantoorpanden in het stationsgebied kennen nauwelijks leegstand en voor nieuwe locaties staan huurders in de rij.

Een andere trend is dat ontwikkelaars en beleggers de vastgoedcrisis benutten om scherp te onderhandelen over de grondprijzen. Het in de markt zetten van grote volumes in één keer is op dit moment niet haalbaar. Dit betekent dat de gemeente en marktpartijen binnen de bestaande kaders zoeken naar meer flexibiliteit (onder andere faseren van bouwvolumes). Dit beeld komt ook naar voren bij grondprijsonderhandelingen met de potentiële ontwikkelaar van het Jaarbeurspleingebouw. Komende maanden wordt duidelijk of de onderhandelingen toch succesvol kunnen worden voortgezet binnen de financiële en programmatische kaders.

Aan de oostzijde is voor het Noordgebouw de 1e ronde van de selectieprocedure afgerond. De eerste biedingen van de marktpartijen laten een positief financieel beeld zien.

Met Corio wordt momenteel onderhandeld over het entréegebouw en het vastgoed Stationsplein oost. Belangrijke onderwerpen zijn de kosten van het bouwrijpmaken, het vastklikken van het ontwerp van Stationsplein oost en de nieuwe grondwaarde van het vastgoed op en grenzend aan het Stationsplein oost. De verwachting is dat er per saldo op het Corio-dossier een positief resultaat wordt gerealiseerd.

Verder zien we hogere kosten bij de projecten Knoopkazerne, Rabobrug, Valeriusbaan (busbaan onder Rabobank) en Stationsplein Oost. Opgeteld is dat 31 miljoen, dat wordt gedekt met hogere opbrengsten.

Lees het zelf hier, onderdeel van de tweede bestuursrapportage 2013.

 

Reageer