Festivalcentrum TV

In Nieuws door HB1 Reactie

Op 11 december a.s. levert de aannemer op, op 21 juni volgend jaar gaat het dan werkelijk van start: TivoliVredenburg, het nieuwe Utrechtse festival-centrum. We hebben de laatste details over de voorbereidingen in de doorlees gezet. Alleen, wat bedoelen ze toch met “klassieke exploitatie”? Exploiteren op klassieke wijze, zoals opa dat deed? Zou mooi zijn, want opa wist hoe je in de zwarte cijfers moest blijven.

Wij gaan 10 oktober op persrondleiding en maken wat plaatjes, kijken of de grote zaal met de nieuwe foyer-ruimten al mooi wordt. 

[quote uit een brief van het college:]

In navolging van de toezegging van wethouder Lintmeijer in uw raadscommissie van maandag 16 september j.l. informeren wij u hierbij over de bestuurlijke en operationele voortgang TivoliVredenburg.

Werving directeur/bestuurder
De werving door het bureau Van der Kruijs heeft geleid tot een shortlist van kandidaten die in de komende weken door de selectiecommissie gehoord zullen worden. De procedure zal naar verwachting eind oktober 2013 afgerond zijn en het streven is de directeur/bestuurder per januari 2014 te benoemen.

Werving voorzitter Raad van Toezicht
Op 18 september j.l. heeft het bestuur van de stichting een persbericht verstuurd waarin gemeld wordt dat Lennart van der Meulen (algemeen directeur VPRO) benoemd is als voorzitter van de Raad van Toezicht TivoliVredenburg.

Statuten
De definitieve statuten van de stichting zijn conform de Code Cultural Governance vastgelegd in een Raad van Toezicht model en zullen naar verwachting in oktober door het bestuur worden goedgekeurd. U wordt daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Incidentele en structurele subsidie
De subsidie voor de stichting zal conform de richtlijnen van de ASV worden verstrekt. Voor het kalenderjaar 2014 geldt dat er een splitsing gemaakt zal worden in een incidentele subsidie voor de aanloopfase die vooralsnog gepland is voor de periode 1 januari 2014 tot 21 juni 2014, en een structurele subsidie voor de periode daarna.

De waarborg op de klassieke exploitatie
De stichting zal de gewenste omvang van de overeengekomen waarborg op de klassieke exploitatie onderbouwen. De klassieke exploitatie is onderdeel van de exploitatiebegroting van de stichting waarin de twee constituerende partijen volledig zijn geïntegreerd. Er is geen sprake van zelfstandig opererende werkmaatschappijen: het risico en daarmee de waarborg ‘klassieke programmering’ wordt middels een gespecificeerde kosten verdeelstaat zichtbaar gemaakt.

Programmering
De werkgroep Programmering en Marketing, bestaand uit medewerkers van beide constituerende organisaties, is druk bezig met de programmering van de opening op 21 juni 2014 en het openings- seizoen 2014-2015. Voor dat seizoen geldt dat de ‘klassieke’ programmering ruim op de popprogrammering voor loopt; de abonnementsbrochure moet begin februari 2014 verspreid worden. Tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan raamovereenkomsten met de grote Utrechtse muziekfestivals (Internationaal Kamermuziek Festival, Festival Oude Muziek, Liszt Concours, Gaudeamus Muziekweek, Summer Darkness, LeGuessWho?). Het streven is om met ingang van 2014 ook het Nederlands Film Festival zijn festivalcentrum in TivoliVredenburg onder te laten brengen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook gaan gelden voor andere Utrechtse festivals die hun centrale ontvangst tot op heden op het Neude hadden ingericht.
Op dinsdag 1 oktober 2013 staat een raadsinformatieavond gepland waarin de directeuren van Tivoli en Vredenburg verslag zullen doen van stand van zaken van de programmering van de nieuwe organisatie.

Projectorganisatie
Vanaf 1 september j.l. heeft de stichting de operationele voorbereidingen TivoliVredenburg ondergebracht in een nieuwe projectstructuur onder voorzitterschap van Ben Kokx. Hij wordt ondersteund door kwartiermakers die de bedrijfskolommen in het toekomstige organisatiemodel vertegenwoordigen: Margriet van Kraats voor Programma en Marketing, Peter Oostveen voor Bedrijfsondersteuning, Erik Mans voor Gebouwbeheer en Productietechniek en Sanne van Zijst voor Horeca en Sales.

Plaatsing personeel
Het sociaal plan dat in samenwerking met de bonden gemaakt wordt voor de overgang van het personeel van Vredenburg bevindt zich in een afrondende fase. Vakbond FNV Kiem doet voor de huidige werknemers van Tivoli beroep op de wet overgang van onderneming. Het bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers van Vredenburg en Tivoli gelijkwaardig worden behandeld. In nauw overleg met het Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CAOP) dat de personele procedures begeleidt, is daarom een plaatsingsplan gemaakt dat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2013 zal worden uitgevoerd. Het definitieve moment van overgang van al het personeel naar de nieuwe stichting zal per 1 januari danwel uiterlijk per 1 juni 2014 geschieden.

Reacties

Reageer