Planning inrichting Vredenburg bekend

In Nieuws door HB6 Reacties

FaseringUitvoeringVredenburg
Niet alleen de Vredenburgknoop komt veel later tot stand, de definitieve inrichting van Vredenburg heeft ook heel wat voeten in de aarde. Na een informatiebijeenkomst met bewoners en winkeliers op 11 september is er nu ook een brief van het college waarin de aangepaste planning aan de raad wordt meegedeeld. In de visuele planning kun je zien hoe banen en paden aansluiten op de (nog niet gebouwde) Vredenburgknoop. De herinrichting zal zomer 2014 zijn afgerond (als TivoliVredenburg opent). De bussen zullen vanaf de winterdienstregeling van 2014 op Vredenburg halteren.

[quote uit de commissiebrief:]

Conform de afspraak in de commissievergadering van 3 september 2013, informeer ik u langs deze weg over de herinrichting van het Vredenburg. Ten opzichte van de planning in het raadsvoorstel “bushaltes Vredenburg” (raadsbesluit 30 mei 2013, nr.53), moest de planning worden herzien. Door de hieronder vermelde feiten, is de belofte om het Vredenburg (het gebied tussen het nieuwe woonwinkelgebouw De Vredenburg en C&A) nog vóór 5 december in te richten, niet gehaald. Dat is betreurenswaardig, in de eerste plaats voor de ondernemers en bewoners aan het Vredenburg. Ook vanuit het besluitvormingsproces is dit spijtig. In deze brief ga ik in op de aanleidingen, de nieuwe planning en de uitkomsten van het overleg met de ondernemers en bewoners van afgelopen woensdagavond.

De aanleidingen waren de volgende:

1. Exacte plaatsbepaling bushaltes
Om tijdwinst te boeken, wordt normaliter op het raadsbesluit geanticipeerd en wordt voorafgaande aan de definitieve besluitvorming, de uitwerking (schetsontwerp omzetten in digitale (CAD)tekening) ter hand genomen. Het voordeel hiervan is dat eventuele verrassingen op tijd (dat wil zeggen vóór de raadsbehandeling) bekend zijn. Vanwege de principiële politieke discussie, is in deze zaak met de ontwerpuitwerking gewacht tot na het raadsbesluit.
Bij deze uitwerking is naar voren gekomen dat het spiegelen van de haltes ten opzichte van de schetsen leidt tot een betere ruimtelijke inpassing van de haltes. Het aantal haltes blijft gelijk ten opzichte van het raadsbesluit. In de definitieve situatie komen er bushaltes ter hoogte van de C&A en het Muziekpaleis.
Deze oplossing heeft bovendien nog twee voordelen.
a. er is een betere doorstroming mogelijk van busverkeer; met andere woorden, er zijn geen invoegende bewegingen meer vóór de kruising.
b. er ontstaat aan de zuidzijde meer ruimte voor afslaand fietsverkeer richting fietsenstalling.
Het Bestuur Regio Utrecht is akkoord met deze aanpassingen.

2. Extra werkzaamheden
Na het raadsbesluit 1) is met alle beheerders het schetsontwerp besproken en uitgewerkt. Mede door de detailuitwerking zoals hierboven beschreven, heeft Vitens besloten de bestaande waterleiding tussen het infocentrum en de C&A te vervangen. In het nieuwe ontwerp is de afstand tussen de leiding en de toekomstige bomen kleiner. Daarnaast ligt het tracé van de huidige leiding onder het fietspad dat in (rood) asfalt wordt uitgevoerd. Voor de bereikbaarheid van de leiding in geval van eventuele calamiteiten verdient ligging onder het trottoir (klinkerverharding) de voorkeur.
Als gevolg van bovenstaande zaken, moest de planning worden herzien.

Consequenties planning
Ons streven was om de openbare ruimte voor de winkels aan de noordzijde van het Vredenburg als eerste in te richten en voor de feestdagen afgerond te hebben. Door de hierboven vermelde zaken, is dat helaas niet meer mogelijk.
Het BRU heeft laten weten – vanwege de gewijzigde omstandigheden – de dienstregeling nog een jaar in tact te willen laten en de nieuwe haltes Vredenburg/ Jacobsstraat op te nemen in de winterdienstregeling die op 1 september 2014 ingaat.
Wij hebben bovenstaande vertaald in een nieuwe planning en besproken met de ondernemers en bewoners.

Ondernemers en bewoners
Woensdag 11 september heeft een informatieavond plaatsgevonden met ondernemers en bewoners. Naast teleurstelling over de vertraging in de realisatie waren er ook zorgen. Liever zien ondernemers dat er helemaal niet gewerkt wordt op en rond het Vredenburg in de periode vanaf medio november tot begin januari. Daarnaast wil men wel zo snel mogelijk de openbare ruimte definitief ingericht hebben. Ondernemers zijn ook teleurgesteld in de compensatiemogelijkheden van de beleidsregel subsidieverstrekking stimulering bedrijven (BSSB). Er is uitgelegd dat juist om tot zo snel mogelijk definitieve inrichting te komen, dat het de beste optie is om eerst de zuidzijde aan te pakken zodat de ondernemers aan de noordzijde daar tijdens de feestmaanden zo min mogelijk overlast van ervaren. De overlast voor de ondernemers aan de zuidzijde is minder omdat die op dit moment daar nog geen actieve plinten hebben. Het college heeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden Zwanenberg en Rottier aangegeven bij de toepassingsbereik van het BSSB coulance te betrachten (2013, nr. 58).
Verder zijn er met de ondernemers/ bewoners afspraken gemaakt over een aantal praktische uitwerkingen. Er is afgesproken -voorafgaand aan de start van de uitvoering – een nieuwe bijeenkomst te houden. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze van informeren tijdens de werkzaamheden zelf.

Nieuwe planning
Op basis van bovenstaande feiten en het overleg met de ondernemers en bewoners, komt de Projectorganisatie Stationsgebied uit op de volgende planning:

Openbare ruimte zuidzijde (in het verlengde van het bouwterrein Muziekpaleis):
medio november 2013 – eind januari 2014

Openbare ruimte noordzijde: begin februari 2014 – eind maart 2014

Busbaan (incl. perrons): zomervakantie 2014

Voor een visuele planning, zie bijgevoegde fasering.

1) vier bushaltes aan het Vredenburg voor de stadsbussen: twee aan de zijde van het woon-winkelgebouw De Vredenburg en twee aan de zijde van het Infocentrum Stationsgebied, met een éénrichting fietspad aan de noordzijde en een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde en – vier bushaltes in de Sint Jacobsstraat voor de stadsbussen, die in noordelijke richting afslaan.

Tenslotte
Met de aannemer zijn inmiddels harde afspraken gemaakt. Die geven ondernemers en bewoners duidelijkheid.

Reacties

 1. Jan

  Westplein

  Waarom gebruiken we de Graadt van Roggenweg eigenlijk niet puur als aanvoerroute voor stationgebied west?

  De Vleutenseweg kan dienen als aanvoerroute voor Lombok en de Daalse tunnel. Dit kan prima worden gerealiseerd door herinrichting van deze in mijn ogen toch ultiem lelijke boulevard (heeft nu totaal geen charme).

  Concreet:
  – Geen brug of tunnel over/onder het water Lombok nodig voor auto.
  – Heldere indeling openbare ruimte (scheiding verkeer noord / zuid van het water).
  – Luchtvervuiling Vleutenseweg neemt gestaag af doordat steeds meer elektrische auto’s & introductie elktrische bussen+tram voor OV.
  – Enorme geldbesparing tov Westplein varianten, gebruiken voor herinrichting Vleutenseweg:
  – 3x autowegen in het midden voor gedeeld auto/bus (waarvan één wisselstrook).
  – 2x grote groene zomen aan beide kanten voor stadstram / haltes.
  – 2x gecombineerde ventweg / fietstraat aan beide kanten.
  – Sterk groene inrichting, met bomen van formaat.
  – 5 bouwlagen richtinggevend voor versterken stedelijke alure stadsboulevard (gelijk aan de twee relatief nieuwe complexen op de Vleutenseweg).

  Laten we eerlijk zijn, de tunnel onder het Westplein gaat er niet komen: de kosten zijn te hoog, dat weet iedereen. Dit zou een mooi alternatief zijn.

  1. TP

   Beste Jan,

   Ik loop al een tijdje rond met hetzelfde idee. De kans dat de tunnel er (op korte termijn) komt is volgens mij klein. Het afsluiten van het Westplein zou moeten kunnen en biedt daarbij veel kansen qua ontwikkeling van het gebied. Denk aan vastgoed en groen.

   Wel zou ik Vleutenseweg handhaven zoals deze is (vind deze zelf namelijk wel mooi, behoudens wat panden met grafitti). De Vleutenseweg is nu al een soort Biltstraat aan de westkant van de Stad.

   Verkeer van West naar Oost zal dan steeds meer de ring pakken ipv de westkant van Utrecht (zoals je ook niet meer zo snel van oost door het centrum naar west rijdt). De Graadt van Roggeweg dient dan puur om het stationsgebied en de Jaarbeurs te ontsluiten.

   Dwars door het centrum crossen gaat dan niet meer….alleen nog met OV, fiets of met een bootje!

  2. Erik

   Dat is behoorlijk kortzichtig, in dat geval moet je al het verkeer wat vanaf de A2 komt (afrit Centrum) en naar het centrum (parkeergarages HC) wil door Oog in Al leiden om vanaf daar de Vleutenseweg de Daalsetunnel te kunnen bereiken. Dat is verplaatsen van het probleem, niet het oplossen er van.

   Het percentage electrische auto’s is trouwens nog zo enorm laag dat dit compleet te verwaarlozen valt.

   1. Jan

    Erik,

    Het verkeer voor het centrum kan gewoon een afslag eerder nemen (afslag 7 ‘Centrum’) om bij de Vleutenseweg/binnenstad te komen. Afrit 8 kan dan worden ingezet voor Centrum west / jaarbeursplein.

    Het 24 oktoberplein wordt sowieso aangepast zodat je niet meer linksaf door oog-in-al kan.

    Wat betreft de luchtvervuiling: Utrecht kan direct al een klapper maken door het OV elektrisch / op waterstof te laten rijden. Daarnaast is het aantal elekrische auto’s totaal geen dagdroom: dit zal gestaag en exponentieel toenemen. De luchtvervuiling zal gestaag dalen.

 2. Paul

  Pardon, De Biltstraat vergelijken met de Vleutenseweg is wel een gotspe, fiets toch 20x liever over de Biltstraat.

Reageer