Veertig jaar HC

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

PlattegrondHC1962
Dinsdag 24 september is het precies veertig jaar geleden dat prinses Beatrix Hoog Catharijne opende voor publiek. Dat wordt op gepaste wijze herdacht in theater Mirliton. Op de sprekerslijst staat een van de hoofdrolspelers uit de jaren zestig: ing. Feddes, indertijd baas bij Empeo, initiatiefnemer van de bouw van het winkelcentrum. Voor iedereen die wil mijmeren en filosoferen en de toenmalige opponenten nog weer eens tegenover elkaar wil zien, meld je tijdig aan, het theater is niet groot. In de doorlees alle details.

Om in de mood te komen, hier de brochure van Hoog Catharijne waarmee stad en bestuurders werden opgewarmd. 12 Oktober 2012 was het precies vijftig jaar geleden dat de eerste plannen naar buiten werden gebracht. In 2003 sprak Martijn Blekendaal uitgebreid met Feddes toen het Historisch Nieuwsblad stil stond bij het dertig jaar bestaan van HC:

‘Die protesten,’ zegt Feddes nu, ‘waren vervelend. Een beetje dom vond ik ze eigenlijk. Maar dit waren dan ook mensen die niet wisten welke problemen wij hadden opgelost. Een jongere generatie die geen idee had wat voor troep het hier was geweest, en hoe uitzichtloos de situatie eind jaren vijftig was.’


[Uitnodiging symposium 24 september:]

Hoog Catharijne: monument van een geplande toekomst

Dinsdag 24 september is het precies veertig jaar geleden dat prinses Beatrix het Utrechtse zaken- en winkelcentrum Hoog Catharijne opende voor publiek. Nu de herontwikkeling in volle gang is en het oorspronkelijke concept vervaagt, blikken we terug met de mensen die het roemruchte complex ontwierpen, prezen en verfoeiden.

‘Ultramodern’, ‘adembenemend’ en van een ‘grootstedelijke allure’. Zo typeerden pers en politiek in binnen- en buitenland het in 1962 door bouwonderneming Bredero gelanceerde magnum opus van de Nederlandse stadsvernieuwing. Als product van het toekomstgerichte groei- en moderniseringsdenken van de jaren vijftig en zestig was Hoog Catharijne uniek naar schaal, concept en initiatief.

Toen de opening begin jaren zeventig naderde was de stemming in Utrecht radicaal omgeslagen. Actiegroepen van linkse studenten, binnenstadwinkeliers en monumentenbeschermers streden tegen het complex en initiatiefnemer Bredero. Sommige actiegroepen riepen zelfs op tot gewapend verzet, terwijl de pers sprak van ‘de van God gegeven, in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne’. Bij gemeentebestuurders sloeg de twijfel toe. Was Hoog Catharijne wel zo’n goed idee?

Die vraag lijkt na jaren van bouwkundige aanpassingen nu definitief te zijn beantwoord. Veertig jaar na de publieksopening zijn de hijskranen en betonmolens terug in de Utrechtse binnenstad. In hoeverre bouwt eigenaar Corio met de huidige herontwikkelingsplannen voort op Hoog Catharijne’s oorspronkelijke concept?

24 september gaan we in het Mirliton Theater in Hoog Catharijne met hoofdrolspelers en ooggetuigen uit de jaren zestig en zeventig en het hier en nu in gesprek over verleden, heden en toekomst van het bekendste zaken- en winkelcentrum van Nederland. Daarnaast tonen we tijdens het programma uniek beeldmateriaal.

Het programma is vrij toegankelijk. Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding via t.verlaan@uva.nl is daarom vereist.

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (UvA) en de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis.

Programma

13:00 Rondleiding door het complex (optioneel)
14:00 Inloop
14:30 Inleiding door Rob Dettingmeijer (Hoog Catharijne expert en architectuurhistoricus)
15:00 Gesprek o.l.v. Hans Buiter met A. Feddes (bedenker Hoog Catharijne en oud-directeur Empeo) en Emma van den Dool (lid Werkgroep Herstel Oude Stadswijken)
15:45 Intermezzo met Judith Lize (sociaal historicus Universiteit Utrecht) en Bas Lize (oud- actievoerder)
16:15 Pauze
16:30 Gesprek o.l.v. Tim Verlaan met Henk Bouwman (stedenbouwkundige Projectbureau Stationsgebied), Melle Smets (kunstenaar en initiatiefnemer radio Homo Ludens) en Gert- Jan Dousi (projectontwikkelaar Corio)
17:15 Afsluitende borrel, gelegenheid tot napraten

Reageer