Sijp gaat nu echt plat

In Nieuws door HB8 Reacties

Leidscheweg
Van de sloop van de kiosk op het Vredenburg kunnen we nog wel de lol inzien. Maar dit is andere koek. Plannen voor sloop Sijpesteijnkade worden nu zo concreet dat ze werkelijk zijn ingepland. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Not. We leren eigenlijk niet echt van onze fouten. Het laatste spoortje historische bebouwing van het stationsgebied wordt ingewisseld voor een betonkolos die vooralsnog alleen op papier bestaat. Nu wordt gesloopt “voor de veiligheidsdiensten”. Straks voor de tram. Daarna voor de vierbaans toegang van de parkeergarage, als NS het ooit voor elkaar krijgt om dit hoogbouwplan te mogen starten. Blijft over een beetje treurigmakend wit pand dat niet weg mag vanwege het interieur (waarvan we niet weten of het straks überhaupt door het publiek te zien zal zijn). Enfin, genoeg gezeurd, je wordt er alleen maar depri van.

In oktober wordt begonnen. Eerst wordt een zinker gebouwd in de Leidsche Rijn. Dan worden de fietsenrekken langs de kade verwijderd, een aantal bomen gekapt en een bouwschutting langs de panden geplaatst. (Er wordt getracht een paar grote linden in te passen in het plan, althans toen we er dit voorjaar kennis van namen.)
Begin november worden de drie panden die het dichtst tegen de sporen aan staan, gesloopt. Dat is voor een oprit voor nood- en hulpdiensten naar  sporen en perrons.
Voorjaar 2014 volgt de sloop van café The Guardian. De overige panden, nummers 9 tot en met 29 blijven zo staan totdat de plannen van NS (+ ontwikkelingspartner) voor woningbouw doorgang vinden.

Link naar het vastgestelde bestemmingsplan. Het vaststellingsrapport met de ingezonden zienswijzen hebben we nog niet ontdekt in de infojungle die utrecht.nl heet. Daarom mailtje aan POS gestuurd.

Het krantenknipsel vonden we bij een zolderopruiming. Een modekenner zou het moeten kunnen dateren.

[integrale quote van CU2030:]

Het bestemmingsplan voor het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade legt het college gewijzigd voor aan de gemeenteraad. NS en gemeente hebben het bestemmingsplan gezamenlijk opgesteld om hiermee nieuwbouw van woningen en kantoren, de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een HOV-baan over de Leidsche Rijn mogelijk te maken. Begin oktober starten de eerste werkzaamheden hiervoor.

Het bestemmingsplan heeft van 27 juni t/m 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode zes zienswijzen binnengekomen. Een deel van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de toelichting op het bestemmingsplan. Zo is ter verduidelijking een kaartje met de verkeersstructuur in het gebied opgenomen, worden de gehanteerde parkeernormen nader toegelicht en is de Ontwikkelvisie Lombokplein e.o. toegevoegd als kader. In artikel 3.3 van het bestemmingsplan is opgenomen dat er nadere eisen kunnen worden gesteld in verband met trillingshinder. Het bestemmingsplan wordt daarom gewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad. Een uitspraak van de raad wordt eind oktober 2013 verwacht.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is nodig om de plannen voor de vernieuwing van dit deel van het Stationsgebied uit te kunnen voeren en het bestaande planologisch kader te actualiseren. Het gaat om de bouwplannen van de NS voor woningen, kantoren en parkeren, de herinrichting van de openbare ruimte (waaronder het doortrekken van een deel van de Leidsche Rijn) en de aanleg van een HOV-baan en -viaduct over de Leidsche Rijn door de gemeente. Deze HOV-baan is geschikt voor bussen en trams, maar wordt de eerste jaren alleen door bussen gebruikt. Het gaat om de bussen die van Busstation West richting Leidseveertunnel en Vleutenseweg rijden en vice versa. Het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn, waarvoor café The Guardian moet plaatsmaken, wordt begin 2016 in gebruik genomen.

Start voorbereidend werk in oktober
De werkzaamheden aan de Van Sijpesteijnkade die de aanleg van de HOV-baan mogelijk maken starten in oktober dit jaar. Dan wordt een zinker gebouwd in de Leidsche Rijn, worden de fietsenrekken langs de kade verwijderd, een aantal bomen gekapt en een bouwschutting langs de panden geplaatst. Begin november worden de drie panden die het dichtst tegen de sporen aan staan, gesloopt. Dat is nodig om een oprit te maken voor nood- en hulpdiensten richting sporen en perrons.

Voorjaar 2014 volgt de sloop van café The Guardian. De overige panden, nummers 9 tot en met 29 blijven zo lang mogelijk staan. Deze panden worden pas gesloopt als NS concrete plannen heeft voor haar nieuwbouw. Het pand op nr. 25 is een rijksmonument. Dit pand wordt behouden en door de NS ingepast in de nieuwbouw.

Reacties

 1. Maarten de Jong

  UItermate treurig. Dat er uberhaupt nog een slopershamer binnen of net de singels is toegestaan vind ik werkelijk ontluisterend. In diverse Europese steden is dat absoluut niet toelaatbaar. Daar hebben bestuurders nog wel waardering voor hun erfgoed en monuementen. Utrecht leert niet, getuige ook de sloop in de Steenweg van een laat negentiende eeuws pand. De argumentatie, altijd duidelijk kwatsch, is niet alleen beledigend voor de intelligentie van de burger maar tevens kortzichtig en dom. Dit soort mensen (bestuurders) staan heel dicht bij de aap: zij willen overal hun plasje en geursporen achterlaten. Voor de burger levert dit stank en ellende op.

 2. Erik

  Deze stad gaat echt belachelijk om met haar erfgoed. Hebben we dan echt niets geleerd van de sloop van de Stationswijk? Blijkbaar niet, we maken nu precies dezelfde fouten weer.

 3. Atilla Vigh

  Welk erfgoed. De panden zijn eigendom van NS (altijd al geweest). Ze zien er niet uit. Werden vermoedelijk bewoond door allerlei duistere figuren. Ik geloof ook niet dat we de complete Utrechtse binnenstad moeten ontdoen van mooie goed onderhouden panden, maar we moeten wel verder met onze samenleving. Dit rijtje huizen heeft nooit een uitstraling gehad (ja misschien 100 jaar geleden). En tussen de nieuwe ontwikkelingen van de stad past dit totaal niet.
  Even voor de duidelijkheid voor mensen die blijkbaar moeite hebben met het idee van het stationsgebied. Daar moeten (en gaan ook) honderdduizenden mensen per jaar doorheen wandelen, fietsen, rijden. Je voorzieningen dien je daar wel op aan te passen. En ik nodig iedere Utrechter uit om van deze oude gebouwen iets te maken, maar dan moet je wel ZELF de portemonnee opentrekken. Al die panden zijn niet van gemeente en we kunnen de samenleving niet voor alles laten opdraaien.

 4. rcp030

  Eens met atilla, misplaatst sentiment. Sloop van dit soort historisch weinig interresante panden had op een andere plek in de stad op geen enkel verzet gestuit. Dit is natuurlijk van heel andere orde als de sloop van de staionswijk. Dat gezegd hebbende ben ik er zeker niet van overtuigd dat de NS op deze plek de juiste keuzes gaat maken. Al zagen de laatste renders er hoopvol uit.

 5. Victor

  Op zich ben ik het er mee eens dat deze panden niet bijzonder zijn en dat er qua monumentale waarde weinig verloren gaat. In ieder geval zijn er nog genoeg van dit soort panden in Utrecht, maar ik begrijp het sentiment wel: het is het laatste stukje kleinschaligheid dat uit de Stationswijk verdwijnt en in zoverre betreur ik de sloop van de Sijp ook, want wat er voor terugkomt zal ongetwijfeld groot, onpersoonlijk, hoog en afstandelijk zijn, en vermoedelijk ook wel lelijk.

  En de sloop van die kiosk op het Vredenburg betreur ik ook, want dat zijn nou dingen waar er niet veel van zijn en die heel karakteristiek zijn. Het patina van de tijd moest zich nog even verder ontwikkelen, dan was het ding als een monumentje van de jaren ’70 door toekomstige generaties omarmd.

  Dat knipsel komt ongetwijfeld uit het geïllustreerde tijdschrift Utrecht in Woord en Beeld, vermoedelijk rond 1930.

  1. Auteur
   HB

   Kiosk: dan had hij wel wat beter geconserveerd moeten worden tijdens het gebruik. Of het nu kwam door de gebruikers of door veronachtzaming omdat sloop onafwendbaar was, maar hij maakte een vreselijk afgetrapte indruk de laatste jaren.
   Overigens is het verdwijnen van de kiosk een symptoom voor een veel groter verdwijntruc: heel origineel Hoog Catharijne zal verdwijnen. Straks zal nergens meer de sfeer geproefd kunnen worden van het gebouw dat in 1970 zoveel indruk maakte. Ik heb Corio wel eens gesuggereerd om een stukje retro HC te handhaven, voor een bepaald type winkels dat daar goed bij past. Maar daar wil men beslist niet aan. Spreken we over cultuurwaarde, dan denk ik dat het oude HC ook zal worden gemist. Het klinkt gek, maar er zijn toch twee generaties mee opgegroeid.

 6. de hun

  ik vind: mensen als atilla de hun moeten zich eerst eens ergens in verdiepen voor ze de sloopkogel bepleiten. de historie van de van sijpesteijnkade en haar bebouwing gaat terug naar de 18de eeuw. daarover zijn onderzoeken beschikbaar via de website waarop u zich nu bevindt.

Reageer