Jaarbeursgebied nieuwe stijl

In Nieuws door HB8 Reacties

In aanvulling op het recente artikel over de toenadering tussen Jaarbeurs en gemeente volgt hier een schets van de mogelijke toekomstige situatie bij de Oost-west-variant van de deal. De donkere kleuren zijn de Jaarbeurshallen. Het linker gedeelte wordt gerenoveerd en krijgt geïntegreerde parkeerruimte. De grond waarop de gele bebouwing te zien is wordt door Jaarbeurs aan de gemeente overgedragen. Merk op dat dit ook de kop Jaarbeurs omvat, waarop bioscoop en hotel zijn gepland. Op de strook langs de Croeselaan zien we grote vlekken woningen. Parkeerruimte P3 wordt geconcentreerd op een kleiner gebied.

KaartOostWestVariant

LogistiekOostWestVariant

Om de afdracht van Jaarbeurs aan de gemeente te bepalen moet deels erfpacht die in 2019 afloopt en erfpacht met einddatum 2070 worden geconverteerd. De Jaarbeurs-hallen bevinden zich in de oost-west-variant overwegend op grond met erfpacht-datum 2019. De opbrengst voor de gemeente is in de oost-west-variant hoger omdat er een groter oppervlak geconverteerd wordt dan in het noord-zuid-model zoals in de bilaterale ontwikkelingsovereenkomst uit 2006 is omschreven. Het is niet verkeerd om ook eens een financiële meevaller te hebben op de grondexploitatie van het stationsgebied.

Dit najaar proberen gemeente en Jaarbeurs de oost-west-variant helemaal uit te onderhandelen. Wordt derhalve vervolgd.

[beeld: Jaarbeurs]

 

Reacties

 1. TP

  Plaatjes geven een goede indruk. Het gebied lijkt wat te verbeteren en er ontstaat een nieuwe stationswijk. Probleempunt voor de stad blijft nog steeds het autoverkeer dat onnodig ver de stad in wordt geleid met de Graadt van Roggeweg en van Zijstweg als afvoerputjes. Op dit punt wordt geen winst geboekt.
  Waarom niet het parkeren oplossen op de terreinen ten zuiden van het Merwedekanaal? P2/4 en 6 blijven nu parkeervlaktes. Hopelijk dat de Gemeente dit ook inziet bij de verdere onderhandeling!

 2. Niek

  @TP: het lijkt me juist gunstig om P2/P4/P6 te gebruiken, deze liggen aan de andere zijde van het Merwedekanaal en ontlasten dus de Croeselaan en omgeving. P1 maakt plaats voor bios/hotel, wat ook gunstig is. P3 (aan de Croeselaan) blijft dus in afgeslankte vorm bestaan, wat mij betreft mag die ook weg maar dat zal wel lastig zijn ivm hotel/bios/Beatrixtheather.

 3. Auteur
  HB

  Jaarbeurs heeft nu alle parkeervoorzieningen op “eigen” grond. In deze variant zal de toekomstige P3 op grond van de gemeente komen. De gemeente wil geld maken met de (dure want diepliggende) Jaarbeurspleingarage. Daar is concurrentie. Verder wil de gemeente heel graag al het parkeren voor de Jaarbeurshallen over-Merwede afhandelen. Jaarbeurs wil natuurlijk dat bezoekers van het Beatrixtheater bij voorkeur bij hen parkeren. Ik denk dat deze variant nog stevige onderhandelingen vergt.

 4. R

  Wat ik niet snap: waarom legt de Jaarbeurs niet een eigen weg aan op eigen terrein richting die parkeerplaats van 1300 plekken? Ze kunnen een aftakking maken op de van Zeist weg, direct na de brug richting de Overste van Oudenlaan. Hiermee kan de van Zeistweg een rustige weg worden met wellicht meer groen (bomenrij tussen de Jaarbeursventweg en de van Zeistweg).

  Mijn punt: de plannen om auto’s te weren en zo de stad leefbaarder te maken, stroken niet echt met de parkeerfasciliteiten en stadssnelwegen die nu dreigen te worden ingericht… Daar moét je als gemeente echt wat anders voor verzinnen, dan het steeds weer volledig meegaan met de grote marktpartijen. Kom op gemeente Utrecht, laat zien wie er hier de baas is!

 5. Sh

  Waar is de realiteitszin in de reacties van TP en R? Vanuit idealisme gedacht zou het inderdaad mooi zijn om de Jaarbeurs buiten de stad te trekken (hoewel, zeg maar dag tegen OV-bereikbaarheid). Maar wie gaat dat betalen??

 6. Johan

  Jammer dat de oude visie met ruimte voor een park nu van de baan lijkt. Je zou toch zeggen dat er ruimte zat is om dat te realiseren als de parkeerruimte efficiënter wordt ingepland.

Reageer