Windhinder Stadskantoor

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In de notulen van de Welstandscommissie lezen we over aanpassingen van de ruimte tussen OV-terminal en Stadskantoor, om de wind te beteugelen. Het gaat om een scherm en om luifels. Het zijn toevoegingen die noodzakelijk bleken omdat uit laboratoriumonderzoek bleek dat op het stationsplein-west forse windhinder kan ontstaan. In de doorlees de discussie over de esthetische aspecten van de toevoegingen.

[quote uit de notulen:]

Windhinderbeperkende voorzieningen stadskantoor Aanvraag: NS Poort Ontwikkeling
Ontwerp : Kraaijvanger
(Zie notulen 20/10 2009)
Status : collegiaal overleg

De ruimte tussen het stadskantoor en de OV-terminal voldoet niet aan de normen voor windhinder in voetgangersgebied en architect Postel heeft hiervoor aanvullende voorzieningen ontworpen. De entree met grote tourniquets in de golvende gevel worden voorzien van een glazen luifel en schotten. Stalen liggers op de schotten dragen de luifel. Tussen het stadskantoor en de OV-terminal wordt een windscherm geplaatst, bestaande uit verticale glaspanelen gemonteerd op verticale, smalle stalen profielen. Over het ontwerp heeft overleg plaatsgevonden met de architect van de OV-terminal.
Ook aan de noordzijde van het gebouw voldoet de windhinder niet aan de normen. Maatregelen daarvoor worden ontworpen in samenhang met toekomstige ontwikkelingen.

Reactie van de commissie
Een van de architectonische kwaliteiten van het stadskantoor is dat het gebouw als één gebaar is ontworpen. Ondanks de ontwerpkwaliteit en de technisch verfijnde uitwerking beleeft de commissie de voorgestelde maatregelen als noodoplossingen, juist op de plek waar het gebouw verbijzonderd is. Referentiebeelden van een zwevende massa op glazen staanders betreffen een zelfstandig object en kunnen naar de mening van de commissie niet worden vertaald naar een aan een hoofdmassa ondergeschikte toevoeging. De luifel zou als uitvloeisel van het hoofdontwerp moeten worden benaderd. Het scherm daarentegen zou als zelfstandig element kunnen worden beschouwd, dat zich losmaakt van de gebouwen en juist een relatie aangaat met de open ruimte.

Conclusie
Stadskantoor en OV-terminal hebben een sterke eigen identiteit. Waar de gebouwen elkaar ontmoeten ligt een grote open ruimte, die – naar nu is gebleken – een ingreep behoeft om windhinder tegen te gaan. De keuze is gemaakt de ingrepen los te maken van de gebouwen, maar ondanks de technische ontwerpkwaliteit komt die onafhankelijkheid nog onvoldoende tot haar recht. Geadviseerd wordt om óf een oplossing te ontwerpen die als vanzelfsprekend voortkomt uit of één van de betrokken gebouwen, het Stadskantoor of de OV-terminal óf als een losstaand derde element, geheel los van deze gebouwen met een eigen identiteit. Voor de luifel ligt het voor de hand deze te laten voortvloeien uit het ontwerp van het gebouw waarvan het deel uitmaakt. De voorgestelde luifel wordt nu door de commissie ervaren als een latere toevoeging aan het gebouw, hetgeen zeker ongewenst is bij een gebouw dat nog niet gerealiseerd is. De commissie wacht de doorwerking af.

Reageer